Slávnostná akadémia alebo ako nás v piatok trinásteho maturanti opustili a my sme 85 rokov oslávili...

Publikované: 17.05.2022 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

Vivat academia! Vivant professores! zaznelo z úst riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Mgr. Radima Urbana počas slávnostného príhovoru laureátom coubertinovskej ceny na slávnosti usporiadanej pri príležitosti 85. výročia založenia školy. V piatok 13. mája sa v slávnostnej atmosfére profesori a študenti gymnázia rozlúčili s maturantami, ktorí sa odobrali počas nastávajúceho akademického týždňa intenzívne doštudovať všetko to, čo ešte nestihli a čo budú potrebovať pri tej povestnej skúške dospelosti. Program akadémie v športovej hale gymnázia otvorila príhovorom predsedníčka Rady školy Mgr. Stanislava Šimová. Vyzdvihla v ňom prínos gymnázia pre naše mesto, región a štát od jeho založenia po súčasnosť. Počas veľmi kultivovaného, umelecky hodnotného a vtipného programu našich študentov a lúčiacich sa maturantov, ktorým nás sprevádzali moderátori Lucia Šandorová (2.C) a Matúš Mjartan (3.C), odovzdalo vedenie gymnázia tým najlepším z odchádzajúcich diplomy a vecné poukážky. Ocenenie ich úsilia počas celého štúdia môže byť inšpiráciou pre nás pozostalých. Riaditeľským príhovorom sa za všetkých profesorov gymnázia rozlúčil s maturantami riaditeľ školy spolu s piešťanským primátorom Dr. Petrom Jančovičom. Obaja ich povzbudili k ďalšiemu štúdiu a zaželali im veľa úspechov nielen v profesionálnom živote. Maturanti sa rozlúčili slávnostným defilé s tablami, ktoré sú už vystavené v uliciach nášho mesta.

Slávnostná akadémia ďalej pokračovala v športovom areáli školy, kde predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič spolu s riaditeľom Mgr. Urbanom a za prítomnosti laureátov ceny i vzácnych hostí odhalili pamätnú tabuľu, ktorá opätovne pomenúva športový areál gymnázia po dlhoročnom pedagógovi Mgr. Štefanovi Domonkosovi. Ten nedávno oslávil rovnaké životné výročie ako gymnázium.

K výročiu dostalo zelený darček aj gymnázium - v jeho areáli pribudol ďalší strom. Na sadení červenolistého javora sa spolu so županom a primátorom podieľalo všetkých 5 posledných riaditeľov školy - a to priamo alebo v zastúpení. Význam symboliky stromu, jeho túžby rásť, vitálnej energie a priebojnosti zdôraznil aj zriaďovateľ gymnázia župan Jozef Viskupič, keď v slávnostnom príhovore povedal, že „skúsenosť pri tejto slávnostnej akadémii k 85. výročiu najlepšie ukazuje, že práve táto škola je chrbticou a pilierovou časťou našich župných škôl a že tu je veľmi inšpiratívny, živý a autentický kolektív zanietených pedagógov, ich študentiek a študentov.“

Záverečný ceremoniálny akt slávnostnej akadémie otvorilo emotívne Prelúdium cis mol Sergeja Rachmaninova, ktoré zahrala víťazka klavírnych súťaží Eliška Rusnáková zo sexty. Slávnosť dekorovania laureátov ceny Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zabezpečili župan trnavského kraja spolu s riaditeľom školy, keď odovzdali diplom, cenu a darčekovú tašku oceneným významným pedagógom za ich prínos v oblasti vzdelávania. Riaditeľ školy o nich v príhovore povedal, že sú zapísaní zlatým písmom do dejín gymnázia a ich meno nebude zabudnuté. Sú to bývalí riaditelia gymnázia PhDr. Milan Lihan, Mgr. Marian Nádaský, Mgr. Ivan Luknár (in memoriam), Mgr. Miroslava Hanková, ich zástupcovia Mgr. Anna Žižková, RNDr. Zuzana Šandriková, Mgr. Margita Mamráková, Mgr. Ján Číž, Ing. Erika Horváthová, RNDr. Ján Šmída a za dlhoročný prínos v oblasti športu Mgr. Štefan Domonkos. Slávnostnú atmosféru spoločenského posedenia po ukončení ceremoniálnej časti osláv vytvorili naši bývalí študenti, teraz členovia folklórneho súboru Máj, ktorý dlhoročne pôsobí pri gymnáziu. Gymnazisti - ambasádori školy Európskeho parlamentu, ktorí spolu s členmi žiackej školskej rady pod režijným vedením profesorov Petra Rusnáka a Kataríny Dzurovej pomáhali realizovať náročnú dramaturgiu slávnostného dňa, vyspovedali počas neformálnej časti programu aj niektorých laureátov a pozvaných hostí. Dianie aj z tejto časti osláv na gymnáziu dokumentuje fíčer vysielaný v rozhlasovej redakcii RTVS.

Popoludní sa už v uvoľnenej atmosfére neformálnej časti osláv stretli pri občerstvení a kotlíkovom guláši z autorskej dielne profesora Barančíka aj bývalí profesori a profesorky gymnázia. Starší radili mladším a všetci vedno spomínali v priateľskom duchu. A veru mali si čo povedať a bolo aj čo sláviť až do hlbokej noci.

Piešťanské gymnázium nie je veľká škola, o jej kvalite a sláve však počuť často a ďaleko. Jeho dobré meno šíria úspešní absolventi po celej Európe a všade vo svete, kam práve zavítajú. Pekne o tom hovoria naši alumni študenti vo videu uverejnenom na webe školy. Piešťanské gymnázium má 85 rokov, je však stále mladé a aj vždy bude, pokiaľ v ňom budú študovať kultivovaní, ambiciózni a kreatívni mladí ľudia pod vedením múdrych a láskavých profesorov. Vivat academia! Vivant professores!

Fotografie  sa nachádzajú v školskej fotogalérii. https://photos.google.com/share/AF1QipOTXCYQaEaizlraHPyBah19oA1ypJIxi8NC-wiciQJGII8vCoMiEiMAXWflyRfyOA?key=ei15dkxTRUNpal9udmo5c29JWHlRbnJibzE1S1lR

Nikola Kutálková, študentka bilingválnej 3.B

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW