Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec

Publikované: 11.10.2022 | Naposledy aktualizované 11.10.2022
Telefón
033/73 200 76
E-mail
suphc@zupa-tt.sk

Škola umeleckého priemyslu Hlohovec ako jediná stredná škola v Trnavskom kraji poskytuje študijné odbory umeleckého zamerania. Patrí medzi školy s výborným materiálnym a priestorovým vybavením. Žiaci počas štúdia absolvujú ročníkové projekty, plenér a súvislú umeleckú prax. Absolventi nájdu uplatnenie v oblasti reklamy, grafiky a fotografie.

Facebook:      https://www.facebook.com/soshlohovec/

Instagram:     https://www.instagram.com/sos_hc_/

Žiaci majú možnosť študovať v študijných odboroch:

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram