Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
+421 (0)31 552 28 36
E-mail
info@sosds.sk

Začiatky strednej odbornej školy siahajú do roku 1957 a od roku 1960 sa zmenila na samostatnú učňovskú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Od septembra 1965 pokračovalo vyučovanie v novo vybudovanej škole v Dunajskej Strede v 14 učebných odboroch. Najväčšie zmeny nastali od roku 1990 postupným zavádzaním 24 študijných odborov. Od roku 1990 do roku 2019 na škole zmaturovalo 3184 žiakov a výučný list získalo 2800 žiakov. Naša škola sa od ostatných škôl v regióne odlišuje v tom, že naše štvorročné študijné odbory sú zamerané hlavne na vzdelávanie informatiky a osvojovanie si znalostí žiakov v elektrotechnike, strojárstve, ekonómii a službách.

Obsahové zameranie školy bude obsiahnuté v jej novom názve, ktorý bude:

„Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským“

„Magyar Tanítási Nyelvű Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola”

Škola poskytuje vzdelávanie v nasledovných študijných a učebných odboroch:

Študijné odbory:

 • 3917 M 02 technické a informatické služby v strojárstve

 • 3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike

 • 6329 M obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

 • 6352 M obchod a podnikanie

 • 6362 M kozmetička a vizážistka

 • 2561 M informačné a sieťové technológie

Učebné odbory:

 • 2487 H 01 autoopravár - mechanik

 • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 • 6456 H kaderník

Nadstavbové odbory:

 • 6426 L vlasová kozmetika

 • 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 • 2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Pomaturitné odbory:

 • 6362 N kozmetička a vizážistka

 • 2682 N mechanik počítačových sietí

 • 6292 N hospodárska informatika

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých krúžkoch: praktická ekonomika, krúžok ECDL, krúžok EBC*L, kurz Cisco Network Academy, ktoré sú vhodnou prípravou na získanie medzinárodných certifikátov ECDL, EBC*L, ECL a Cisco. ECDL certifikát získalo doteraz vyše 1100 žiakov školy, skúšky ekonomických kompetencií EBC*L získalo vyše 250 žiakov školy a jazykové skúšky ECL z anglického resp. nemeckého jazyka absolvovalo doteraz 14 žiakov školy.

Žiaci úspešne reprezentujú strednú školu na domácich aj zahraničných literárnych, jazykových a odborných súťažiach.

Najvýznamnejšie úspechy žiakov našej školy do konca mája v roku 2019:

 • január 2019 – na krajskom festivale pohybu, tanca a aerobiku v Trnave sa žiačka našej školy stala víťazkou vo svojej kategórii a postúpila do celoštátneho kola,

 • február 2019 - – v krajskom kole „Olympiády v nemeckom jazyku“ sa žiak našej školy umiestnil na 3. mieste,

 • február – marec 2019 – v programátorskej súťaži „Python Cup 2019“, ktorej sa zúčastnilo celkom 140 súťažiacich, sa žiak našej školy umiestnil na 5. mieste, všetci siedmi súťažiaci žiaci z našej školy sa umiestnili v hornej polovici výsledkovej listiny,

 • apríl 2019 – v krajskom kole súťaže „Poznaj slovenskú reč“ sa žiak našej školy umiestnil na 2. mieste v III. kategórii a postúpil do celoštátneho kola,

 • apríl 2019 – v celoštátnom kole súťaže „Pekná maďarská reč“ sa žiaci našej školy umiestnili na 2. mieste v III. kategórii a na 2. a 4. mieste vo IV. kategórii,

 • apríl 2019 – na celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu bol žiak našej školy zaradený vo IV. kategórii do strieborného pásma,

 • máj 2019 – na dejepisnej súťaži stredoškolákov Karpatskej kotliny v Budapešti sa zúčastnili dvaja žiaci našej školy, ktorí z celkového počtu vyše 600 účastníkov súťaže obsadili 4. a 10. miesto, jeden z nich získal zvláštne ocenenie poroty,

 • máj 2019 – na literárnej súťaži usporiadanej v Budapešti k 100. výročiu úmrtia básnika Ady Endre získal žiak našej školy zvláštne ocenenie poroty,

 • máj 2019 – v celoslovenskom finále technickej súťaže mládeže v elektronike „EloSys“ sa žiak našej školy umiestnil na 15. mieste.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram