Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022

Lokalita:
Gyulu Szabóa 21

Emailová adresa:
info@sosds.sk

Webová stránka: http://www.sosds.sk

Telefón:
+421 (0)31 552 28 36

Začiatky strednej odbornej školy siahajú do roku 1957 a od roku 1960 sa zmenila na samostatnú učňovskú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Od septembra 1965 pokračovalo vyučovanie v novo vybudovanej škole v Dunajskej Strede v 14 učebných odboroch. Najväčšie zmeny nastali od roku 1990 postupným zavádzaním 24 študijných odborov. Od roku 1990 do roku 2019 na škole zmaturovalo 3184 žiakov a výučný list získalo 2800 žiakov. Naša škola sa od ostatných škôl v regióne odlišuje v tom, že naše štvorročné študijné odbory sú zamerané hlavne na vzdelávanie informatiky a osvojovanie si znalostí žiakov v elektrotechnike, strojárstve, ekonómii a službách.

Obsahové zameranie školy bude obsiahnuté v jej novom názve, ktorý bude:

„Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským“

„Magyar Tanítási Nyelvű Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola”

Škola poskytuje vzdelávanie v nasledovných študijných a učebných odboroch:

Študijné odbory:

 • 3917 M 02 technické a informatické služby v strojárstve

 • 3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike

 • 6329 M obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

 • 6352 M obchod a podnikanie

 • 6362 M kozmetička a vizážistka

 • 2561 M informačné a sieťové technológie

Učebné odbory:

 • 2487 H 01 autoopravár - mechanik

 • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 • 6456 H kaderník

Nadstavbové odbory:

 • 6426 L vlasová kozmetika

 • 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 • 2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Pomaturitné odbory:

 • 6362 N kozmetička a vizážistka

 • 2682 N mechanik počítačových sietí

 • 6292 N hospodárska informatika

Žiaci majú možnosť pracovať vo viacerých krúžkoch: praktická ekonomika, krúžok ECDL, krúžok EBC*L, kurz Cisco Network Academy, ktoré sú vhodnou prípravou na získanie medzinárodných certifikátov ECDL, EBC*L, ECL a Cisco. ECDL certifikát získalo doteraz vyše 1100 žiakov školy, skúšky ekonomických kompetencií EBC*L získalo vyše 250 žiakov školy a jazykové skúšky ECL z anglického resp. nemeckého jazyka absolvovalo doteraz 14 žiakov školy.

Žiaci úspešne reprezentujú strednú školu na domácich aj zahraničných literárnych, jazykových a odborných súťažiach.

Najvýznamnejšie úspechy žiakov našej školy do konca mája v roku 2019:

 • január 2019 – na krajskom festivale pohybu, tanca a aerobiku v Trnave sa žiačka našej školy stala víťazkou vo svojej kategórii a postúpila do celoštátneho kola,

 • február 2019 - – v krajskom kole „Olympiády v nemeckom jazyku“ sa žiak našej školy umiestnil na 3. mieste,

 • február – marec 2019 – v programátorskej súťaži „Python Cup 2019“, ktorej sa zúčastnilo celkom 140 súťažiacich, sa žiak našej školy umiestnil na 5. mieste, všetci siedmi súťažiaci žiaci z našej školy sa umiestnili v hornej polovici výsledkovej listiny,

 • apríl 2019 – v krajskom kole súťaže „Poznaj slovenskú reč“ sa žiak našej školy umiestnil na 2. mieste v III. kategórii a postúpil do celoštátneho kola,

 • apríl 2019 – v celoštátnom kole súťaže „Pekná maďarská reč“ sa žiaci našej školy umiestnili na 2. mieste v III. kategórii a na 2. a 4. mieste vo IV. kategórii,

 • apríl 2019 – na celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu bol žiak našej školy zaradený vo IV. kategórii do strieborného pásma,

 • máj 2019 – na dejepisnej súťaži stredoškolákov Karpatskej kotliny v Budapešti sa zúčastnili dvaja žiaci našej školy, ktorí z celkového počtu vyše 600 účastníkov súťaže obsadili 4. a 10. miesto, jeden z nich získal zvláštne ocenenie poroty,

 • máj 2019 – na literárnej súťaži usporiadanej v Budapešti k 100. výročiu úmrtia básnika Ady Endre získal žiak našej školy zvláštne ocenenie poroty,

 • máj 2019 – v celoslovenskom finále technickej súťaže mládeže v elektronike „EloSys“ sa žiak našej školy umiestnil na 15. mieste.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Ďalšie inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram