Referát dotácií, grantov a občianskej participácie

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 25.04.2022

Útvar zabezpečuje spoluprácu s mimovládnymi organizáciami v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, dobrovoľníctva a posilňovania občianskej participácie s pôsobnosťou na území Trnavského kraja.

Vytvára a vedie databázu základných informácií o poskytnutých dotáciách a grantoch z rozpočtu kraja a pripravuje podklady a stanoviská k žiadostiam. Vypracúva odborné stanoviská k podnetom, žiadostiam či návrhom.

Organizačne a administratívne zabezpečuje realizáciu dotačnej politiky TTSK (najmä: prípravu výziev na schválenie zastupiteľstvu, zverejňovanie výziev, administratívnu kontrola žiadostí o dotácie a granty, predkladanie žiadostí rozhodovacím orgánom, administráciu zmlúv so schválenými žiadateľmi, vyúčtovanie, zverejňovanie schválených žiadostí.

Koordinuje a organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu a realizáciu Participatívneho rozpočtu TTSK.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram