EnglishHungarianSlovakUkrainian

Dotácie a granty

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 30.03.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácieZoznam pridelených a nepridelených dotáciíGrantyParticipatívny komunitný rozpočet

 

1.Môže sa verejnosť zúčastniť všetkých zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie?PRTTSK - Link
2.Zverejňuje VÚC výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na internete a rovnako aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami?Link
3.Má samospráva prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?Link
4.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené rozhodnutia samosprávy o (ne)pridelení dotácie?Link
5.Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým boli (ne)pridelené dotácie?Každá výzva zvlášť - Link
6.Je na internetovej stránke VÚC zverejnený archív rozhodnutí o (ne)pridelení dotácie?V archíve dotácií - Link
7.Sú na stránke VÚC zverejnené informácie o (ne)pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii župana?
Týka sa dokumentov (ne)pridelených dotácií do sumy 1.500 Eur vrátane.
Pripravujeme
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram