Župan TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Viskupič, Jozef, Mgr. Predseda TTSK 033 5559 100 0905 38 70 62 predseda@trnava-vuc.sk

Sekretariát župana

Meno Funkcia Telefón Email
Fraňová, Vanda, Mgr. vedúca sekretariátu predsedu 033 5559 171 0911443781 vanda.franova@trnava-vuc.sk
Pazourková, Marcela 033 5559 101 0907989717 marcela.pazourkova@trnava-vuc.sk
Dubovská, Katarína, Mgr. 033 5559 102 0910855920 katarina.dubovska@trnava-vuc.sk
Hekel, Zuzana, Mgr. art. 0911154857 zuzana.hekel@trnava-vuc.sk
Marušinec, Ján, Ing. Poradca jan.marusinec@trnava-vuc.sk

Vicežupani TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Berényi, József, Mgr. podpredseda TTSK 033 5559 120 0915841875 jozsef.berenyi@trnava-vuc.sk
Kiss, Virág 033 5559 124 kiss.virag@trnava-vuc.sk
Seres, Lajos, Ing. 033 5559 143 0915704881 lajos.seres@trnava-vuc.sk
Vlášková, Jaroslava 033 5559 123 jaroslava.vlaskova@trnava-vuc.sk
Buc, Veronika, Mgr. PhD. podpredseda TTSK 033 5559 122 0902187231 veronika.buc@trnava-vuc.sk
Mráz, Rastislav, Mgr. podpredseda TTSK 0911991165 rastislav.mraz@trnava-vuc.sk
Voltmann, Patrik, Ing. podpredseda TTSK 033 5559 127 0911338830 patrik.voltmann@trnava-vuc.sk

Sekretariát vicežupanov

Meno Funkcia Telefón Email
Kiss, Virág 033 5559 124 kiss.virag@trnava-vuc.sk
Seres, Lajos, Ing. 033 5559 143 0915704881 lajos.seres@trnava-vuc.sk
Vlášková, Jaroslava 033 5559 123 jaroslava.vlaskova@trnava-vuc.sk

Riaditeľ Úradu TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Magdolen, Ján, Mgr. poverený riadením 033 5559 147 0911443782 jan.magdolen@trnava-vuc.sk
Koval, Peter, Mgr. 033 5559 240 0910879006 peter.koval@trnava-vuc.sk
Dubovská, Katarína , Mgr. Sekretariát riaditeľa Úradu TTSK 033 5559 102 0910855920 katarina.dubovska@trnava-vuc.sk
Šujan, Tibor, Ing. 033 5559 331 0911170145 tibor.sujan@trnava-vuc.sk
Markovič, Peter, Mgr. riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja 033 5559 141 riaditel.uradu@trnava-vuc.sk
Krajčír, Ľuboš, Mgr. 033 5559 310 0911126500 lubos.krajcir@trnava-vuc.sk
Hlobeň, Jozef, MBA GDPR, dátový kurátor, manažér kybernetickej bezpečnosti 033 5559 146 0911702532 jozef.hloben@trnava-vuc.sk

Kancelária riaditeľa úradu

Meno Funkcia Telefón Email
Magdolen, Ján, Mgr. poverený riadením 033 5559 147 0911443782 jan.magdolen@trnava-vuc.sk
Koval, Peter, Mgr. 033 5559 240 0910879006 peter.koval@trnava-vuc.sk
Dubovská, Katarína , Mgr. Sekretariát riaditeľa Úradu TTSK 033 5559 102 0910855920 katarina.dubovska@trnava-vuc.sk
Šujan, Tibor, Ing. 033 5559 331 0911170145 tibor.sujan@trnava-vuc.sk
Krajčír, Ľuboš, Mgr. 033 5559 310 0911126500 lubos.krajcir@trnava-vuc.sk
Hlobeň, Jozef, MBA GDPR, dátový kurátor, manažér kybernetickej bezpečnosti 033 5559 146 0911702532 jozef.hloben@trnava-vuc.sk

Zástupca riaditeľa Úradu TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Petkáčová, Natália, Mgr. riaditeľka odboru, hovorkyňa TTSK 033 5559 152 0910729414 natalia.petkacova@trnava-vuc.sk
Petro, Michal, Mgr. 033 5559 251 0902 031 284 michal.petro@trnava-vuc.sk
Kováčik, Peter, Mgr. 033 5559 154 0911443783 peter.kovacik@trnava-vuc.sk
Tarabová, Ľubica, Mgr. 033 5559 153 0902 180 407 lubica.tarabova@trnava-vuc.sk
Bučan, Ján, Mgr. zástupca riaditeľa Úradu TTSK 033 5559 142 0903709948 jan.bucan@trnava-vuc.sk
Krajčo, Natália, Mgr. 033 5559 155 natalia.krajco@trnava-vuc.sk

Kancelária zástupcu riaditeľa úradu

Meno Funkcia Telefón Email

Odbor komunikácie

Meno Funkcia Telefón Email
Petkáčová, Natália, Mgr. riaditeľka odboru, hovorkyňa TTSK 033 5559 152 0910729414 natalia.petkacova@trnava-vuc.sk
Petro, Michal, Mgr. 033 5559 251 0902 031 284 michal.petro@trnava-vuc.sk
Kováčik, Peter, Mgr. 033 5559 154 0911443783 peter.kovacik@trnava-vuc.sk
Tarabová, Ľubica, Mgr. 033 5559 153 0902 180 407 lubica.tarabova@trnava-vuc.sk
Krajčo, Natália, Mgr. 033 5559 155 natalia.krajco@trnava-vuc.sk

Odbory Úradu TTSK

Odbor analýz a verejných politík

Meno Funkcia Telefón Email
Maroši, Viktor, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 190 viktor.marosi@trnava-vuc.sk
Trnka, Andrej, doc. Ing. PhD. 033 5559 256 andrej.trnka@trnava-vuc.sk
Jáger, Branislav, Mgr. 033 5559 256 branislav.jager@trnava-vuc.sk
Kebísková, Lucia, Ing. 033 5559 651 lucia.kebiskova@trnava-vuc.sk
Šarvaic, Rudolf, Mgr. 033 5559 669 rudolf.sarvaic@trnava-vuc.sk

Odbor dopravnej politiky

Meno Funkcia Telefón Email
Pišová, Eva, Ing. 033 5559 542 0911170161 eva.pisova@trnava-vuc.sk
Černá, Mária, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 550 0905980022 maria.cerna@trnava-vuc.sk
Bašová, Miroslava, Mgr. 033 5559 541 miroslava.basova@trnava-vuc.sk
Kukuľková, Eva, Ing. 033 5559 552 0915785092 eva.kukulkova@trnava-vuc.sk
Gábriš, Radovan, Ing. 033 5559 540 radovan.gabris@trnava-vuc.sk
Lančarič, Ernest, Ing. 033 5559 541 ernest.lancaric@trnava-vuc.sk
Vávrovič, Matej, Mgr. 033 5559 540 matej.vavrovic@trnava-vuc.sk
Škvoráková, Magda 033 5559 551 0910879008 magda.skvorakova@trnava-vuc.sk
Múdra, Viera, Ing. 033 5559 553 viera.mudra@trnava-vuc.sk
Oddelenie dopravnej obslužnosti dopravnaobsluznost@trnava-vuc.sk
Biskupičová, Miriam, Ing., MBA 033 5559 553 miriam.biskupicova@trnava-vuc.sk
Kollár, Jozef, Ing. riaditeľ odboru 033 5559 555 0904 636 601 jozef.kollar@trnava-vuc.sk

Oddelenie infraštruktúry

Meno Funkcia Telefón Email
Gábriš, Radovan, Ing. 033 5559 540 radovan.gabris@trnava-vuc.sk
Lančarič, Ernest, Ing. 033 5559 541 ernest.lancaric@trnava-vuc.sk
Vávrovič, Matej, Mgr. 033 5559 540 matej.vavrovic@trnava-vuc.sk

Oddelenie dopravnej obslužnosti

Meno Funkcia Telefón Email
Pišová, Eva, Ing. 033 5559 542 0911170161 eva.pisova@trnava-vuc.sk
Černá, Mária, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 550 0905980022 maria.cerna@trnava-vuc.sk
Bašová, Miroslava, Mgr. 033 5559 541 miroslava.basova@trnava-vuc.sk
Kukuľková, Eva, Ing. 033 5559 552 0915785092 eva.kukulkova@trnava-vuc.sk
Škvoráková, Magda 033 5559 551 0910879008 magda.skvorakova@trnava-vuc.sk
Oddelenie dopravnej obslužnosti dopravnaobsluznost@trnava-vuc.sk
Danišová, Alexandra 033 5559 542 alexandra.danisova@trnava-vuc.sk

Odbor financií

Meno Funkcia Telefón Email
Virágová, Júlia, Ing. riaditeľka odboru 033 5559 200 0908725035 financie@trnava-vuc.sk
Sárková, Gabriela, Mgr. sekretariát 033 5559 201 gabriela.sarkova@trnava-vuc.sk
Grutková, Martina, Ing. 033 5559 370 martina.grutkova@trnava-vuc.sk
Fridrichová, Zuzana, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 362 zuzana.fridrichova@trnava-vuc.sk
Mrvová, Renata, Ing. 033 5559 363 0911701980 renata.mrvova@trnava-vuc.sk
Rezek, Tomáš, Mgr. 033 5559 391 tomas.rezek@trnava-vuc.sk
Páleníková, Daniela, Ing. 033 5559 390 daniela.palenikova@trnava-vuc.sk
Jánošková, Kristína, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 390 kristina.janoskova@trnava-vuc.sk
Ferančíková, Eva, Mgr. 033 5559 386 eva.ferancikova@trnava-vuc.sk
Kristová, Henrieta, Ing. 033 5559 372 henrieta.kristova@trnava-vuc.sk
Maronová, Natália, Ing. 033 5559 372 natalia.maronova@trnava-vuc.sk
Mikušová, Gabriela 033 5559 386 gabriela.mikusova@trnava-vuc.sk

Oddelenie rozpočtu a financovania

Meno Funkcia Telefón Email
Ferančíková, Eva, Mgr. 033 5559 386 eva.ferancikova@trnava-vuc.sk
Kristová, Henrieta, Ing. 033 5559 372 henrieta.kristova@trnava-vuc.sk
Maronová, Natália, Ing. 033 5559 372 natalia.maronova@trnava-vuc.sk
Mikušová, Gabriela 033 5559 386 gabriela.mikusova@trnava-vuc.sk
Staráčková, Martina, Bc. 033 5559 371 martina.starackova@trnava-vuc.sk
Tisovská, Henrieta 033 5559 371 henrieta.tisovska@trnava-vuc.sk
Suchoňová, Viktória, Ing. 033 5559 432 viktoria.suchonova@trnava-vuc.sk
Borovská, Daniela 033 5559 430 daniela.borovska@trnava-vuc.sk
Koščová, Ingrid, PhDr. vedúca oddelenia 033 5559 360 ingrid.koscova@trnava-vuc.sk
Marčeková, Michaela, Mgr. 033 5559 386 michaela.marcekova@trnava-vuc.sk
Sedlická, Eva, Ing. 033 5559 381 eva.sedlicka@trnava-vuc.sk
Privalincová, Lucia, Mgr. 033 5559 375 lucia.privalincova@trnava-vuc.sk

Oddelenie účtovníctva

Odbor kultúry a športu

Meno Funkcia Telefón Email
Kadlic, Peter, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 580 0903 494 036 peter.kadlic@trnava-vuc.sk
Karaba, Tomáš 033 5559 583 0911701979 tomas.karaba@trnava-vuc.sk
Mruškovičová, Silvia, Mgr. 033 5559 582 0911718021 silvia.mruskovicova@trnava-vuc.sk
Kozmová, Nikola, Ing. 0902309357 nikola.kozmova@trnava-vuc.sk
Slobodník, Jakub, Mgr. 033 5559 581 0902 460 277 jakub.slobodnik@trnava-vuc.sk
Čuvalová, Daniela, Mgr. 033 5559 583 daniela.cuvalova@trnava-vuc.sk
Bezáková, Zuzana, PhD., Ing. riaditeľka kreatívneho centra 0910767376 zuzana.bezakova@trnava-vuc.sk
Korcová, Dana, Mgr. 0904142816 dana.korcova@trnava-vuc.sk
Pontesová, Martina, Mgr. 0904154958 martina.pontesova@trnava-vuc.sk
Vatehová, Petra, Mgr. 0903297831 petra.vatehova@trnava-vuc.sk
Murin, Juraj 0902468152 juraj.murin@trnava-vuc.sk
Andrisová, Martina, Mgr. et Mgr. 0911850866 martina.andrisova@trnava-vuc.sk

Odbor ľudských zdrojov

Meno Funkcia Telefón Email
Blesáková, Daniela, Ing. 033 5559 351 daniela.blesakova@trnava-vuc.sk
Kolevová, Katarína, JUDr. 033 5559 352 0910629293 katarina.kolevova@trnava-vuc.sk
Veronáčová, Elena 033 5559 351 elena.veronacova@trnava-vuc.sk
Vyhlidalová, Andrea, Mgr. 033 5559 354 0903494965 andrea.vyhlidalova@trnava-vuc.sk
Majchráková, Svetlana, Mgr., MBA 033 5559 352 0911170154 svetlana.majchrakova@trnava-vuc.sk
Henčeková, Martina, Ing. 033 5559 354 martina.hencekova@trnava-vuc.sk
Nicolas, Júlia, JUDr. 033 5559 353 julia.nicolas@trnava-vuc.sk
Budaiová, Lucia, Mgr. et Mgr. 033 5559 353 lucia.budaiova@trnava-vuc.sk

Odbor školstva

Meno Funkcia Telefón Email
Pravda, Stanislav, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 420 0910644793 stanislav.pravda@trnava-vuc.sk
Vlčková, Jana, Mgr. 033 5559 421 0904811068 jana.vlckova@trnava-vuc.sk
Klimešová, Adela, Mgr. 033 5559 423 0911701967 adela.klimesova@trnava-vuc.sk
Patalášová, Monika, Ing. 033 5559 422 0905571366 monika.patalasova@trnava-vuc.sk
Zvolenská, Zuzana, Mgr. 033 5559 422 0910778671 zuzana.zvolenska@trnava-vuc.sk
Mastelová, Dagmara, Mgr., PhD. vedúca oddelenia 033 5559 421 0911977948 dagmara.mastelova@trnava-vuc.sk
Abariová, Zuzana, Mgr. 033 5559 433 zuzana.abariova@trnava-vuc.sk
Barczi, Zsolt, Mgr. 033 5559 427 zsolt.barczi@trnava-vuc.sk
Sklárčiková, Tatiana, Mgr. poverená vedením oddelenia 033 5559 424 0904439367 tatiana.sklarcikova@trnava-vuc.sk
Bašnáková, Zuzana 033 5559 428 zuzana.basnakova@trnava-vuc.sk
Chmelanová, Marta, Ing. 033 5559 426 marta.chmelanova@trnava-vuc.sk
Palšovič, Mário, Ing. 0904 663 038 mario.palsovic@trnava-vuc.sk

Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení

Meno Funkcia Telefón Email
Abariová, Zuzana, Mgr. 033 5559 433 zuzana.abariova@trnava-vuc.sk
Barczi, Zsolt, Mgr. 033 5559 427 zsolt.barczi@trnava-vuc.sk
Sklárčiková, Tatiana, Mgr. poverená vedením oddelenia 033 5559 424 0904439367 tatiana.sklarcikova@trnava-vuc.sk
Chmelanová, Marta, Ing. 033 5559 426 marta.chmelanova@trnava-vuc.sk

Odd. duálneho vzdelávania a integrovaného systému vzdelávania

Meno Funkcia Telefón Email
Bašnáková, Zuzana 033 5559 428 zuzana.basnakova@trnava-vuc.sk
Mastelová, Dagmara, Mgr., PhD. vedúca oddelenia 033 5559 421 0911977948 dagmara.mastelova@trnava-vuc.sk
Klimešová, Adela, Mgr. 033 5559 423 0911701967 adela.klimesova@trnava-vuc.sk
Patalášová, Monika, Ing. 033 5559 422 0905571366 monika.patalasova@trnava-vuc.sk
Zvolenská, Zuzana, Mgr. 033 5559 422 0910778671 zuzana.zvolenska@trnava-vuc.sk

Odbor sociálnych vecí

Meno Funkcia Telefón Email
Flamíková, Blažena, Ing. riaditeľka odboru 033 5559 440 0908725028 blazena.flamikova@trnava-vuc.sk
Bíliková, Martina, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 462 0910 879 009 martina.bilikova@trnava-vuc.sk
Obertová, Ľubica 033 5559 460 lubica.obertova@trnava-vuc.sk
Puškárová, Monika, Mgr. 033 5559 470 monika.puskarova@trnava-vuc.sk
Opálková, Sylvia, Mgr. 033 5559 460 sylvia1.opalkova@trnava-vuc.sk
Rakovská, Monika, Mgr. 033 5559 451 monika.rakovska@trnava-vuc.sk
Slováková, Andrea 033 5559 461 andrea.slovakova@trnava-vuc.sk
Niedlová, Zuzana, Mgr. 033 5559 454 zuzana.niedlova@trnava-vuc.sk
Kocianová, Daniela, Mgr. 033 5559 454 daniela.kocianova@trnava-vuc.sk
Valúchová, Monika, PhDr. vedúca oddelenia 033 5559 450 0910437602 monika.valuchova@trnava-vuc.sk
Nagyová, Daniela, Mgr. 033 5559 471 daniela.nagyova@trnava-vuc.sk
Dobišová, Erika, Mgr. 033 5559 452 erika.dobisova@trnava-vuc.sk

Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci

Meno Funkcia Telefón Email
Valúchová, Monika, PhDr. vedúca oddelenia 033 5559 450 0910437602 monika.valuchova@trnava-vuc.sk
Piknová, Katarína, Mgr. 033 5559 453 katarina.piknova@trnava-vuc.sk
Hrašnová, Eva 033 5559 451 eva.hrasnova@trnava-vuc.sk
Bíliková, Ľudmila, Mgr. 033 5559 450 ludmila.bilikova@trnava-vuc.sk
Dobišová, Erika, Mgr. 033 5559 452 erika.dobisova@trnava-vuc.sk
Nagyová, Daniela, Mgr. 033 5559 471 daniela.nagyova@trnava-vuc.sk
Rakovská, Monika, Mgr. 033 5559 451 monika.rakovska@trnava-vuc.sk
Vivodíková, Soňa, Mgr. 033 5559 455 sona.vivodikova@trnava-vuc.sk

Referát posudkových činností

Meno Funkcia Telefón Email
Kocianová, Daniela, Mgr. 033 5559 454 daniela.kocianova@trnava-vuc.sk
Niedlová, Zuzana, Mgr. 033 5559 454 zuzana.niedlova@trnava-vuc.sk

Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb

Meno Funkcia Telefón Email
Slováková, Andrea 033 5559 461 andrea.slovakova@trnava-vuc.sk
Obertová, Ľubica 033 5559 460 lubica.obertova@trnava-vuc.sk
Španková, Martina, Ing. 033 5559 461 martina.spankova@trnava-vuc.sk
Puškárová, Monika, Mgr. 033 5559 470 monika.puskarova@trnava-vuc.sk
Opálková, Sylvia, Mgr. 033 5559 460 sylvia1.opalkova@trnava-vuc.sk
Bíliková, Martina, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 462 0910 879 009 martina.bilikova@trnava-vuc.sk

Odbor stratégií a projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Tibenská, Simona, Ing. 033 5559 654 simona.tibenska@trnava-vuc.sk
Šifel, Lucia, Ing. 033 5559 661 0911170148 lucia.sifel@trnava-vuc.sk
Hečková, Zuzana, Ing. 033 5559 652 0911701981 zuzana.heckova@trnava-vuc.sk
Pavlíčková, Katarína, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 660 0905870254 katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk
Búdová, Denisa, Mgr. 033 5559 667 denisa.budova@trnava-vuc.sk
Horváth, Miroslav, Ing. 033 5559 663 miroslav.horvath@trnava-vuc.sk
Hrebíková, Gabriela, Ing. 033 5559 662 0911170143 gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
Slobodová, Gabriela. Ing. 033 5559 663 0911719620 gabriela.slobodova@trnava-vuc.sk
Orviská, Lucia, Mgr. 033 5559 666 lucia.orviska@trnava-vuc.sk
Sirotiaková, Zuzana, Mgr. 033 5559 664 zuzana.sirotiakova@trnava-vuc.sk
Gašperová, Mária, Ing. 033 5559 652 maria.gasperova@trnava-vuc.sk
Kolenčíková, Katarína, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 602 katarina.kolencikova@trnava-vuc.sk

Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce

Referát cezhraničnej spolupráce

Oddelenie projektov

Meno Funkcia Telefón Email

Oddelenie NUS

Meno Funkcia Telefón Email

Odd. kontroly Fondu malých projektov

Meno Funkcia Telefón Email

Oddelnie územného plánovania a životného prostredia

Meno Funkcia Telefón Email
Bejdáková, Marta, Ing. 033 5559 632 0910879007 marta.bejdakova@trnava-vuc.sk
Dušková, Elena, Ing. 033 5559 632 elena.duskova@trnava-vuc.sk
Halabrínová, Katarína, Ing. poverená vedením oddelenia 033 5559 630 0911702529 katarina.halabrinova@trnava-vuc.sk
Ilavská, Monika, Ing. 033 5559 632 monika.ilavska@trnava-vuc.sk
Repa, Ondrej, Ing. 033 5559 631 ondrej.repa@trnava-vuc.sk
Soldánová, Zuzana, Ing. 033 5559 631 zuzana.soldanova@trnava-vuc.sk
Lašček, Lucia, Ing., Mgr. 033 5559 632 lucia.lascek@trnava-vuc.sk

Referát pre IPC

Meno Funkcia Telefón Email
Hečková, Zuzana, Ing. 033 5559 652 0911701981 zuzana.heckova@trnava-vuc.sk
Gašperová, Mária, Ing. 033 5559 652 maria.gasperova@trnava-vuc.sk
Jurkasová, Jana, Ing. 033 5559 653 jana.jurkasova@trnava-vuc.sk

Kreatívne centrum

Meno Funkcia Telefón Email
Bezáková, Zuzana, PhD., Ing. riaditeľka kreatívneho centra 0910767376 zuzana.bezakova@trnava-vuc.sk
Murin, Juraj 0902468152 juraj.murin@trnava-vuc.sk
Korcová, Dana, Mgr. 0904142816 dana.korcova@trnava-vuc.sk
Kozmová, Nikola, Ing. 0902309357 nikola.kozmova@trnava-vuc.sk
Pontesová, Martina, Mgr. 0904154958 martina.pontesova@trnava-vuc.sk
Andrisová, Martina, Mgr. et Mgr. 0911850866 martina.andrisova@trnava-vuc.sk
Vatehová, Petra, Mgr. 0903297831 petra.vatehova@trnava-vuc.sk

Odbor právny a sťažností

Meno Funkcia Telefón Email
Bérešová, Lenka, JUDr. poverená riadením odboru 033 5559 272 0911718327 lenka.beresova@trnava-vuc.sk
Gottwaldová, Adriána, Mgr. 033 5559 260 adriana.gottwaldova@trnava-vuc.sk
Kubovičová, Anna, JUDr. 033 5559 270 anna.kubovicova@trnava-vuc.sk
Valentová, Zuzana, JUDr. 033 5559 262 zuzana.valentova@trnava-vuc.sk
Slanicayová, Jana, JUDr. 033 5559 273 jana.slanicayova@trnava-vuc.sk
Konečná, Vanesa 033 5559 263 vanesa.konecna@trnava-vuc.sk
Henčelová Geregová, Vladimíra, JUDr. 033 5559 263 vladimira.hencelova@trnava-vuc.sk

Odbor zdravotníctva

Meno Funkcia Telefón Email
Šmidovičová, Lucia, PhDr., PhD, MPH riaditeľka odboru 033 5559 496 0911126430 lucia.smidovicova@trnava-vuc.sk
Chalupková, Jana 033 5559 493 0915785091 jana.chalupkova@trnava-vuc.sk
Hančínová, Simona, JUDr. 033 5559 494 0910389251 simona.hancinova@trnava-vuc.sk
Královičová, Daniela 033 5559 495 daniela.kralovicova@trnava-vuc.sk
Magalová, Slávka 033 5559 491 0910421691 slavka.magalova@trnava-vuc.sk
Zdravá župa s.r.o. 033 5559 560 zdravazupa@trnava-vuc.sk
Molnárová, Bianca, Mgr. 033 5559 497 bianca.molnarova@trnava-vuc.sk
Chrenková, Natália, Mgr. 033 5559 492 natalia.chrenkova@trnava-vuc.sk
Chrvalová, Veronika, JUDr. 033 5559 499 veronika.chrvalova@trnava-vuc.sk

SO pre IROP

Oddelenie implementácie projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Petrovičová, Veronika, Ing. 033 5559 711 0918620600 veronika.petrovicova@trnava-vuc.sk
Čerevková, Erika, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 712 0905877033 erika.cerevkova@trnava-vuc.sk
Morvay, Michal, Mgr. 033 5559 710 0903195074 michal.morvay@trnava-vuc.sk
Hudecová, Romana, Ing. 033 5559 712 0903115174 romana.hudecova@trnava-vuc.sk
Balážová, Jana, Ing. 033 5559 711 0903107715 jana.balazova@trnava-vuc.sk
Odráška, Ladislav, Mgr. 033 5559 713 0903186135 ladislav.odraska@trnava-vuc.sk

Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania

Meno Funkcia Telefón Email
Osuská, Andrea, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 722 0911897487 andrea.osuska@trnava-vuc.sk
Skýpalová, Jana, JUDr. 033 5559 721 0911159471 jana.skypalova@trnava-vuc.sk
Krupa, Rastislav, Ing. 033 5559 721 0905210099 rastislav.krupa@trnava-vuc.sk
Vražičová, Zuzana, Mgr. 033 5559 721 0903114881 zuzana.vrazicova@trnava-vuc.sk
Neckarová, Soňa, Ing. 033 5559 722 0911 159 473 sona.neckarova@trnava-vuc.sk

Oddelenia Úradu TTSK

Oddelenie organizácie podujatí

Meno Funkcia Telefón Email

Oddelenie zahraničných vzťahov

Meno Funkcia Telefón Email
Paľašová, Michaela, Mgr. špecialista pre európske záležitosti 033 5559 151 0911 319 592 michaela.palasova@trnava-vuc.sk
Šefčíková, Miriam, M.A. poverená vedením oddelenia 033 5559 151 0903742498 miriam.sefcikova@trnava-vuc.sk

Organizačné oddelenie

Meno Funkcia Telefón Email
Raclavský, Ján, Mgr. vedúci oddelenia 033 5559 254 0908965070 jan.raclavsky@trnava-vuc.sk
Antalová, Zuzana, Mgr. 033 5559 249 zuzana.antalova@trnava-vuc.sk
Převlocká, Monika, Mgr. 033 5559 252 monika.prevlocka@trnava-vuc.sk
Kosíková, Viera, Mgr. 033 5559 257 viera.kosikova@trnava-vuc.sk
Ptačinová, Diana, Ing. 033 5559 255 diana.ptacinova@trnava-vuc.sk
Kissová, Veronika, Mgr. 033 5559 259 veronika.kissova@trnava-vuc.sk
Ševčíková, Monika 033 5559 259 monika.sevcikova@trnava-vuc.sk
Sejna, Jakub, Mgr. participatívny rozpočet 033 5559 250 0911443780 jakub.sejna@trnava-vuc.sk

Ref. dotácií, grantov a obč. participácie

Meno Funkcia Telefón Email
Sejna, Jakub, Mgr. participatívny rozpočet 033 5559 250 0911443780 jakub.sejna@trnava-vuc.sk
Kosíková, Viera, Mgr. 033 5559 257 viera.kosikova@trnava-vuc.sk
Ptačinová, Diana, Ing. 033 5559 255 diana.ptacinova@trnava-vuc.sk
Ševčíková, Monika 033 5559 259 monika.sevcikova@trnava-vuc.sk
Kissová, Veronika, Mgr. 033 5559 259 veronika.kissova@trnava-vuc.sk

Oddelenie nakladania s majetkom

Oddelenie prevádzky úradu

Oddelenie verejného obstarávania

Meno Funkcia Telefón Email
Hulín, Peter, Mgr. 033 5559 521 peter.hulin@trnava-vuc.sk
Minárová, Michaela, Ing. poverená vedením oddelenia 033 5559 522 0911170149 michaela.minarova@trnava-vuc.sk
Takáč Markovičová, Michaela, Mgr. 033 5559 522 michaela.takac@trnava-vuc.sk
Princová, Eva, Mgr. 033 5559 521 eva.princova@trnava-vuc.sk

Referát krízového riadenia, BOZP a PO

Meno Funkcia Telefón Email
Bílik, Miroslav, Mgr. 033 5559 160 miroslav.bilik@trnava-vuc.sk
Musilová, Alica 033 5559 160 alica.musilova@trnava-vuc.sk

Hlavný kontrolór

Meno Funkcia Telefón Email
Farkašová, Beáta, Ing. hlavný kontrolór 033 5559 800 0911091180 beata.farkasova@trnava-vuc.sk

Útvar hlavného kontrolóra

Meno Funkcia Telefón Email
Drozda, Dušan, PhDr. riaditeľ 033 5559 810 0905478097 dusan.drozda@trnava-vuc.sk
Kraicová, Ivana, Mgr. 033 5559 801 0904154323 ivana.kraicova@trnava-vuc.sk

Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov

Meno Funkcia Telefón Email
Jurkovičová, Stanislava, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 820 0905980013 stanislava.jurkovicova@trnava-vuc.sk
Gruberová, Monika, Mgr. 033 5559 820 0902171481 monika.gruberova@trnava-vuc.sk
Rapiová, Patrícia, Mgr. 033 5559 801 0902398126 patricia.rapiova@trnava-vuc.sk

Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecná kontrola

Meno Funkcia Telefón Email
Bazsová, Alena, Mgr. vedúca oddelenia 033 5559 820 0910879004 alena.bazsova@trnava-vuc.sk
Hloben, Juraj, Ing. 033 5559 830 0902128308 juraj.hloben@trnava-vuc.sk
Spišáková, Ildikó, Ing. 033 5559 830 0903034547 ildiko.spisakova@trnava-vuc.sk
Zachar, Vladimír, Ing. 033 5559 830 0911897486 vladimir.zachar@trnava-vuc.sk

Sekretariát SK 8

Meno Funkcia Telefón Email
Lukačovič, Matúš, Mgr. 033 5559 180 matus.lukacovic@trnava-vuc.sk
Frimmel, Róbert, PhDr. 033 5559 180 0910514220 robert.frimmel@trnava-vuc.sk
Tomaškovičová, Iveta 033 5559 180 0910514202 iveta.tomaskovicova@trnava-vuc.sk
Komunikačné 033 5559 180 komunikacne@samospravnekraje.sk
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW