Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky: Stavebný dozor na stavbe Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň – Siladice – Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce

31.05.2022 o 10:15

Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky – Jednotný knižničný informačný systém

30.03.2022 o 15:20

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebný dozor – Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov

15.03.2022 o 10:25

Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky – Cyklotrasa Klčovany – Smolenice – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

28.02.2022 o 09:00

Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky – Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji a vyznačenie novopovolených cykloturistických trás v zmysle STN 01 8028

29.09.2021 o 00:00

Stavebný dozor na stavbách v rámci Deinštitucionalizácie DSS Okoč – Opatovský Sokolec

11.05.2021 o 00:00

Kreatívne centrum Trnava - stavebný dozor

14.05.2021 o 00:00

Externé riadenie projektov OZE

02.06.2021 o 14:30

Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - Dodanie a osadenie prvkov parkovania bicyklov pre zamestnancov TTSK

29.07.2021 o 00:00

Dodanie a osadenie prvkov parkovania bicyklov pre zamestnancov TTSK - Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

09.08.2021 o 00:00

Didaktické pomôcky pre implementáciu projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1

07.09.2021 o 00:00

Didaktické pomôcky pre implementáciu projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2

07.09.2021 o 00:00

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram