Zákazky s nízkou hodnotou

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb

30.03.2022 o 17:00

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Občerstvenie pre potreby projektov na rok 2022

24.03.2022 o 08:10

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Stavebný dozor na stavbách - OZE vo vybraných zariadeniach TTSK

24.03.2022 o 14:50

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: Zabezpečenie medzinárodnej a tuzemskej príležitostnej autobusovej prepravy osôb a batožiny na aktivity projektu RegioCoop SK-AT

17.03.2022 o 11:00

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebný dozor – Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici

15.03.2022 o 10:20

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebný dozor – Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov

15.03.2022 o 10:25

Odborný autorský dohľad na stavbe: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci

26.01.2022 o 10:00

Výzva na predkladanie ponúk – Stavebný dozor – Letná čitáreň v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

19.01.2022 o 12:00

Výzva na predkladanie ponúk – Stavebný dozor – Výstavba telocvične Gymnázium L. D. Dunajská Streda

13.01.2022 o 09:00

Výzva na predkladanie ponúk – Zabezpečenie tlačovín pre „Očkovacie centrá“ v Trnavskom kraji

05.01.2022 o 10:14

Výzva na predkladanie ponúk – Intranet, podpora e – learningu, HR procesy a ich automatizácia

06.12.2021 o 00:00

Reklamné tabule pre účely cezhraničných projektov CYKLO JMK+TTSK, Kultúra a príroda na Zelenom páse, Clean Mobility, Milling

26.11.2021 o 14:20

1 2 3 19
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram