Zákazky s nízkou hodnotou

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tlačená inzercia pre účely projektov PartnerstvíCMS, Lávka Mikulčice, RPC SK-CZ, ConnReg SK-AT, 3E-MoravaNature.pdf

20.02.2019 o 00:00

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia vstupných priestorov do objektu TTSK.pdf

20.02.2019 o 00:00

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka.pdf

20.02.2019 o 00:00

Výzva na predloženie cenovej ponuky Technický dozor investora na stavbe „Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu“.pdf

20.02.2019 o 00:00

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Import zúčtovania predpisu a úhrad mzdových údajov na úrovni účtovníctva a rozpočtu a APV SPIN zo mzdového systému VEMA pre Úrad TTSK.pdf

20.02.2019 o 00:00

Výzva na predloženie ponuky - Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu a odborný autorský dohľad.pdf

20.02.2019 o 00:00

Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk - Geodetické služby.pdf

20.02.2019 o 00:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY: Geodetické služby - polohopisné a výškopisné zameranie Vážskej cyklomagistrály časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo.pdf

20.02.2019 o 00:00

Vysvetlenie č. 2 k údajom uvedeným vo výzve na predloženie cenovej ponuky – Prekladateľské a tlmočnícke služby.pdf

20.02.2019 o 00:00

Vysvetlenie k údajom uvedeným vo výzve na predloženie cenovej ponuky – Prekladateľské a tlmočnícke služby.pdf

20.02.2019 o 00:00

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram