Zákazky s nízkou hodnotou

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Interaktívny monitor

28.09.2021 o 14:00

Stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513-006.

21.09.2021 o 14:20

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebný dozor na stavbe Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK

09.09.2021 o 10:20

Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie vysielania priameho prenosu zo zasadnutí Zastupiteľstva TTSK

08.09.2021 o 00:00

Výzva na predkladanie ponúk – Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie, zelená strecha PD

07.09.2021 o 00:00

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Audit bezpečnosti pozemných komunikácií pre projekt: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006

23.08.2021 o 00:00

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Cykloodpočívadlo a cyklogaráž – stavebné práce

20.08.2021 o 08:50

Korigent k Výzve na predloženie cenovej ponuky: Zabezpečenie príležitostnej vnútroštátnej autobusovej prepravy osôb a batožiny pre Eko-kemp v rámci projektu 3E-Morava Nature

19.08.2021 o 12:40

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zabezpečenie príležitostnej vnútroštátnej autobusovej prepravy osôb a batožiny pre Eko-kemp v rámci projektu 3E-Morava Nature

18.08.2021 o 10:40

Oznámenie o zrušení použitého postupu verejného obstarávania - Zabezpečenie príležitostnej vnútroštátnej autobusovej prepravy osôb a batožiny pre Eko-kemp v rámci projektu 3E Morava

17.08.2021 o 10:10

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram