A megyék ismertették egy közvélemény-kutatás eredményeit. A regionális kérdésekről önkormányzati szinten kell határozni.

Közzétett: 2023. 05 29.

Az SK 8, a megyék szövetsége Régiók fejlesztése válság idején című konferenciáján ismertette a megyék megítéléséről szóló közvélemény-kutatás eredményeit a területfejlesztés, a közlekedés és az egészségügy területén.

A felmérést a Median SK ügynökség végezte 2023. április 28. és május 6. között 1007, 18 éves és annál idősebb válaszadókból álló reprezentatív mintán.

A felmérés eredményei szerint a válaszadók 84%-a gondolja úgy, hogy a régiók fejlesztésével kapcsolatos döntéseket önkormányzati szinten kell meghozni. A válaszadók a területfejlesztés kiemelt területeinek tekintik az egészségügyet, a közlekedési infrastruktúra kiépítését, az időseknek nyújtott szolgáltatásokat, a környezetvédelmet, valamint az oktatást. Az európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásokat a fejletlenebb járásokba (a válaszadók 56%-a szerint) és a magas munkanélküliséggel rendelkező régiókba (a válaszadók 52%-a szerint) kell irányítani.

"Felelősséggel kijelenthetem, mindig is azt szorgalmaztuk, hogy az európai uniós források felhasználásáról közvetlenül az adott helyen döntsenek. Ez csak részben sikerült. A partnerségi tanácsok és a kooperatív tanácsok nagyobb jogkörrel rendelkeznek, mint a lezáruló programidőszakban, a Szlovákia számára elkülönített keret nagyjából ötödéről döntenek majd. Nincsenek hatással a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó erőforrások elosztására. Több milliárd euró sorsa továbbra is a minisztériumok kezében van, amit elszalasztott lehetőségnek tartok, hogy az EU-s források szlovákiai kezelését decentralizáljuk. Bízom abban, hogy ezen a szakaszon túljutottunk. Legfőbb ideje elkezdeni a projektek előkészítését, a vissza nem térítendő támogatási igények benyújtását, és a projektek megvalósítását" – mondta Jozef Viskupič, az SK 8 csoportosulás és Nagyszombat megye elnöke.

A közlekedés területén az önkormányzatok és az állam legnagyobb kihívása a fenntartható közlekedés bármely formáját igénybe vevők arányának növelése. A közvélemény-kutatás eredményei szerint a válaszadók közel fele nyilatkozott úgy, hogy a fő közlekedési eszköze az autó. A válaszadók mindössze 17%-a nyilatkozott úgy, hogy tömegközlekedést használ, és a válaszadók akár 66%-a hajlandó a jelenlegi közlekedési formáját környezetbarátabbra cserélni. A válaszadók számára fontos a járatok elérhetősége, az átszállási idő, hogy biztosított legyen a minőségi infrastruktúra, valamint az ár. Ezek olyan szempontok, amelyek miatt a válaszadók hajlandóak lennének a közlekedési módot környezetvédelmi szempontból elfogadhatóbbra cserélni.

A válaszadók körében az egészségügy dominál mint a régiók fejlesztésének legfontosabb területe (a válaszadók több mint 90%-a állítja ezt). A régiókban nyújtott egészségügyi ellátással azonban a válaszadók mindössze 55%-a elégedett, míg az orvosválasztásnál elsősorban az orvosról való jó vélemény, valamint a kellő tapasztalat a fontos. Ez a trend a kórházi hálózat optimalizálásával valósulhat meg, amelynek célja, hogy jobb minőségű egészségügyi ellátást hozzon, és azokra az egészségügyi intézményekre koncentráljon, amelyekben az adott terület szakemberei dolgoznak.

A felmérés az Európai Unióval társfinanszírozásban megvalósított projekt részeként jött létre, amelynek partnerei az SK 8, az Euractiv.sk honlap, a Kassai Műszaki Egyetem, valamint a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása voltak. Célja, hogy támogassa a kohéziós politikáról folyó nyílt vitát, és felhívja erre Szlovákia lakosainak figyelmét. Az SK 8 a kérdéses témával kapcsolatban rendszeresen szervez konferenciákat.

A felmérés teljes, magyarázatokkal kiegészített eredménye megtalálható a www.samospravnekraje.sk/projekty linken.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW