Hírek

Az összes hír megjelenítése

Trnavský župan

Jozef Viskupič sa narodil v roku 1976 v Trnave, kde žije spolu s rodinou. Vyštudoval históriu a filozofiu v Bratislave a masmediálnu komunikáciu v Trnave. V minulosti pôsobil ako projektový manažér, organizoval koncerty a kultúrne podujatia, spolupracoval tiež pri obnovení Trnavského amfiteátra.

Predsedom Trnavského samosprávneho kraja je od decembra 2017. Po zvolení do tejto funkcie sa vzdal mandátu poslanca NR SR. Od marca 2018 je predsedom SK 8, združenia samosprávnych krajov.

Nagyszombat megye

Nagyszombat megye csaknem Európa földrajzi középpontján terül el, és három országgal – Csehországgal, Ausztriával és Magyarországgal – határos. A Morva folyó Csehországgal és Ausztriával alkot határt, délen pedig Magyarországgal a Duna a határfolyó.

Nagyszombat megye közigazgatásilag 7 járásból áll: dunaszerdahelyi, galántai, galgóci, pöstyéni, szenicei, szakolcai és nagyszombati járás. 4146 km2-es területével (Szlovákia területének 8,5%-a) az utolsó előtti helyen áll a megyék között.

7

járás

566 008

lakosok

4 145 km²

terület

Nagyszombati Önkormányzati Kerület elnöke

Mgr. Jozef Viskupič

Nagyszombatban született 1976-ban, ahol napjainkban is családjával él. Pozsonyban történelmet és filozófiát, Nagyszombatban tömegkommunikációt tanult. Korábban projektmenedzserként dolgozott, koncerteket és kulturális rendezvényeket szervezett, valamint közreműködött a Nagyszombati Amfiteátrum restaurálásában. Az Internetkávézó-hálózat projektmenedzsere, regionális kiadót, majd Hétköznapi Emberek és Független Személyiségek néven politikai mozgalmat alapított. 2010-2017 között tagja volt a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. A kultúra, média, közigazgatás, az állam elektronikus szolgáltatásai és az európai politika témaköreivel foglalkozott.

Nagyszombat Megye Képviselő-testülete 40 tagból áll (a létszám arányos a régió lakosságával). Közvetlen választáson választják meg őket négy évre.

Nagyszombat megye legfontosabb hatáskörei

A Nagyszombati Önkormányzati Kerület (röviden Nagyszombat megye) jogi személy, amely saját vagyona és bevétele felett jogosult rendelkezni. Emellett garantálja és védelmezi a megye polgárainak jogait és érdekeit. Az államigazgatás decentralizációja következtében minden szlovákiai önkormányzati megye Szlovákia alkotmányából következő önállósággal rendelkező önkormányzatként jött létre, amelyet nem az ország kormánya, hanem a megyei képviselőtestület és a megye elnöke irányít. Ennek a lépésnek köszönhetően a polgárok szélesebb körben irányíthatják a közügyeket régiójukban.

Nagyszombat megye önállóan intézi ügyeit. A 302/2001-es törvénytári számú, a felsőbb területi egységek önkormányzatáról (az önkormányzati kerületekről - megyékről) szóló   törvény a Nagyszombati Önkormányzati Megyét bízta meg ezzel a hatáskörrel.

A 416/2001-es törvénytári számú, az állami szervek egyes hatásköreinek a felsőbb területi egységekre és községekre történő átruházásáról szóló törvény értelmében Nagyszombat megye a ráruházott hatáskörök széles skáláját is gyakorolja.

A legfontosabb delegált hatáskörök:

Közúti közlekedés (a lista nem teljes):

 1. Közutak – az önkormányzati megye tulajdonában levő másod- és harmadrendű utak - tervezése, előkészítése és építése, az autópályák tervezésének állami-minisztériumi irányításának, a közlekedéspolitika prioritásainak és a közúthálózat fejlettségének megfelelően,
 2. információnyújtás az illetékes minisztérium részére - a tulajdonában lévő utak tervezésére, előkészítésére és építésére vonatkozó alapdokumentumokról az autópályák és utak állami koncepciójának költséghatékony megalkotása céljából.
 3. a tulajdonában lévő közutakon zajló szállítás összegzése az állami összesítés időtartama alatt, saját nevében és saját költségén,
 4. az utak járhatóságával kapcsolatos információk eljuttatása a minisztériumba,
 5. a megye tulajdonában lévő közutak építési és műszaki felszerelése stb.

Szociális ellátás és gondozás (nem teljes lista):

 1. Szociális ellátás biztosítása szociális szolgáltató intézetekben (gyermekgondozási otthon heti szociális ellátással, felnőttek szociális ellátó otthona éves és heti szociális ellátással, védőszállás intézménye, magányos szülők menedékhelye, ápoló intézetek, rehabilitációs központok,
 2. szociális szolgáltatások biztosításának koncepciója, szociális prevenciós, valamint szociális koncepció elkészítése és közzététele,  
 3. külsős társaságok által nyújtott szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó megállapodások megkötése a régiónként alapított szociális szolgáltatások szervezeti egységeként
 4. intézménynyilvántartás vezetése
 5. szociális szolgáltatások minőségének ellenőrzése vagy a szociális konzultáció, a szociális prevenció vagy a kiválasztott szociálvédelmi tevékenységek stb.

Egészségügy (a lista nem teljes):

 1. Egészségügyi központok és egészségügyi központokkal rendelkező kórházak alapítása (II. kategória)
 2. egészségügyi intézmények nyilvántartásának vezetése
 3. egészségügyi ellátási támogatás kiadása ezekben a nem állami egészségügyi intézményekben:
 • kórházi helyiségek, beleértve az elsősegélynyújtó gyógyszertári állomásokat és a kórházi helyiségeket a szociális intézményekben
 • dialízisközpont
 • egészségügyi központ
 • a közös vizsgálati és egészségügyi ellátási folyamatok önálló rendezése
 • kategóriás kórházak
 • kórházak egészségügyi központokkal (I. kategória)
 • kórházak egészségügyi központokkal ( II. kategória)
 • szanatórium tartós betegek számára
 • hospice
 • pszichiátriai szanatórium, pszichiátriai kórház és központok kábítószer-függő embereknek stb.

Oktatás (a lista nem teljes)

 1. Iskolák és oktatási intézmények alapítása és megszüntetése: középiskolák, szakiskolák, képzési központok, oktatási intézmények, - kivéve az általános iskola által alapított nyelviskolákat, alapfokú művészeti iskolákat, panziókat, iskolai étkeztetést és képzési oktatást nyújtó intézményeket, iskolai szolgáltató központokat, természeti táborokat
 2. iskolaigazgatók kinevezése
 3. a megye által alapított iskolák, oktatási intézmények igazgatása és a fenntartásukhoz szükséges eszközök biztosítása
 4. az iskolák, oktatási intézmények pénzügyi ellenőrzése és gazdasági eredményük értékelése
 5. pénzügyi források hozzárendelése a magán- és egyházi fenntartású középiskolák működtetésére és a pénzügyi forrásokkal való gazdálkodásuk ellenőrzése.   

Utazás és turizmus:

 1. Kereskedelem és turizmus fejlesztésével kapcsolatos koncepciók és feladatok megvalósításának koordinálása
 2. Alapdokumentumok, információk, számszerű információk, elemzések és értékelések biztosítása állami szervezetek és városok/egységek részére

Elérhetőségek

Trnavský samosprávny kraj 
P.O.Box 128 
Starohájska 10 
917 01 Trnava 

IČO: 37836901 
+421 33 555 9111 
info@trnava-vuc.sk

apartmentusermove
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW