A vállalat jellemzése

Közzétett: 2023. 06 21.

A Nagyszombat Megyei Közútkezelő és Karbantartó Vállalat 2004. január 1-jén jött létre a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat költségvetési szervezeteként a Pozsonyi Szlovák Közútkezelő Vállalat három korábbi belső szervezeti egységének összevonásával (Közútkezelő és Karbantartó Nagyszombat, Közútkezelő és Karbantartó Dunaszerdahely, Közútkezelő és Karbantartó Szenice). A szervezet a Törvénytár 416/2001 számú törvénye alapján jött létre az egyes feladatköröknek az államigazgatási szervektől az önkormányzatokhoz és a magasabb területi egységekhez történő átruházásáról közútkezelés és karbantartás céljából.

Alapvető információk a szervezetről:

A szervezet neve: Nagyszombat Megyei Közútkezelő és Karbantartó Vállalat

Székhely: Bulharská 39, 918 53 Nagyszombat 

IČO: 37 847 783

DIČ: 2021777516

IČ DPH: nem ÁFA-fizető

Jogi forma: költségvetési szervezet

Fenntartó: Nagyszombati Kerületi Önkormányzat 

Regisztráció: 101/2003-as számú alapítólevél

Alapítás dátuma: 2004. 01. 01. 

A Nagyszombat Megyei Közútkezelő és Karbantartó Vállalat vezetése irányítja a szervezet összes tevékenységét, a nevében jár el, és végrehajtói jogkörrel rendelkezik.

A cégvezetésnek hat tagja van: 

Ing. Dalibor Trebichalský - cégigazgató

Ing. Monika Zaťková - a beruházási osztály vezetője

Ing. Denisa Balažovjechová - gazdasági vezető

Ing. Martin Chromý - a nagyszombati közútkezelő vállalat igazgatója

Ing. Lenče Róbert - a dunaszerdahelyi közútkezelő vállalat igazgatója

Ing. Eduard Havel - a szenicei közútkezelő vállalat igazgatója

A Nagyszombat Megyei Közútkezelő és Karbantartó Vállalat fő tevékenységi köre

az utak forgalomtechnikai és építési állapotának szisztematikus ellenőrzése, valamint az ezt követő rendszeres karbantartás, folyamatos karbantartás és javítás, továbbá téli karbantartás elvégzése a megbízott úthálózaton,

utak, vízelvezetők, biztonsági közlekedési berendezések, hidak és egyéb épületek karbantartása és javítása, út menti fák karbantartása, fűnyírás az utak részét képező területeken, utak, leállóhelyek, pihenőhelyek és egyéb útrészek karbantartása és javítása, függőleges és vízszintes forgalmi jelzések javítása és karbantartása,

utak téli karbantartása (hóeltakarítás, utak szórása, diszpécser-hírközlő szolgálat, téli jelölések és hótorlasz elleni megelőző védelem, egyéb téli karbantartási tevékenység),

közútigazgatás, utak és hidak műszaki nyilvántartásának vezetése, utak és hidak ellenőrzése,

utak, hídszerkezetek folyamatos karbantartásának, javításának, rekonstrukciójának beszállítói előkészítése, biztosítása.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW