Nagyszombat megye: A képviselők elfogadták a megyei költségvetést. A nehéz helyzet ellenére a kerület tovább fejlődik, prioritást élvez az egészségügy, valamint a szociális szolgáltatások.

Közzétett: 2023. 12 18.

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat képviselő-testületének 9. ülésén a megyei képviselők elfogadták a 2024-2026 közötti időszakra szóló költségvetés-tervezetet. A büdzsé bevételi része  a pénzügyminisztérium szakintézetének előrejelzéseit veszi alapul. Nagyszombat megye a kedvezőtlen makrogazdasági helyzet ellenére a kerületben a szükséges közszolgáltatások biztosítását és a beruházások folytatását tervezi.

„Az a célunk, hogy a korábbiakhoz hasonlóan észszerűen gazdálkodjunk, és megőrizzük a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokat és azok minőségét. Folytatjuk Nagyszombat megye fejlesztését. A kedvezőtlen makrogazdasági helyzet ellenére a megye jó anyagi állapotának köszönhetően van lehetőségünk a fejlesztések megvalósítására" – mondta Nagyszombat megye elnöke. Jozef Viskupič hozzátette, a költségvetés átfogó előkészítését leginkább korlátozó tényezők elsősorban az adóbónusz romboló jogszabályi szabályozása, amely a bevételi oldalon az adóbevételek csökkenésében, és ezzel párhuzamosan az infláció és a kamatok emelkedésében nyilvánul meg,  valamint a kiadási oldalon a bérek valorizációjában.

A költségvetés-tervezetről állást foglalt a főellenőr, Nagyszombat megye független költségvetési tanácsa, továbbá véleményt mondtak a megyei önkormányzat egyes szakbizottságai is. Nagyra értékelték a dokumentum magas színvonalát, valamint azt, hogy a költségvetés kidolgozásakor a megye egyértelműen megnevezi a 2024-ben országos szinten a gazdasági helyzettel kapcsolatban várható előrejelzéseket és kockázatokat.

Beáta Farkašová főellenőr elmondta, hogy „a költségvetés összeállítói nehéz körülmények között dolgoztak, különös tekintettel a bonyolult gazdasági, és egyben bizonytalan társadalmi helyzetre is. Nagyra értékelem, hogy a költségvetést reálisan, minden benne megnevezett tényező figyelembevételével állították össze. A költségvetés minősége évről évre javul. Azt javaslom, hogy a jövőben sikerüljön rugalmasan reagálni a benne bekövetkező változásokra. Megállapítom, hogy a benyújtott dokumentum kidolgozása összhangban van a jogszabályokkal."

A megye 2024-ben is folytatni kívánja az egészségügyi ellátás bővítését, valamint az orvosok motiválását, hogy ebben a kerületben dolgozzanak. Újdonság az új és már praktizáló orvosok – szakorvosok hiányterületeken – ösztönző programja, amelyre a megye 200 ezer eurót különített el a költségvetésben. Ezt a megyei képviselők egyhangúlag támogatták.

A szociális ellátás területén a megye jelentős beruházásai közé tartozik a különböző diagnózisú páciensek számára kialakított, egész évben bentlakásos szociális ellátási formával rendelkező, hozzávetőleg 40 férőhelyes, csúcsminőségű intézmény építése Morvaszentjános (Moravský Svätý Ján) mellett. A beruházás összértékét 5,9 millió euróra becsülik, a finanszírozáshoz Nagyszombat megye az Állami Lakásfejlesztési Alap hitelforrásait is igénybe veszi.

Az oktatás területén 2024-ben több beruházást is terveznek, mint például 20 középiskola akadálymentesítése, szaktantermek és sportpályák felújítása. A duális oktatás rendszerének fejlesztése, valamint a hiányszakmának számító, perspektív szakokon tanulók támogatása érdekében a képviselők anyagi forrásokat különítettek el a megyei hallgatói kedvezménycsomag támogatásának folytatására. A megye ugyanígy továbbra is motiválja a kezdő pedagógusokat.

A megye folytatja a turizmus szisztematikus fejlesztését, amellyel összefügg a pöstyéni repülőtér fejlesztése is. 2023-ban lehetőség nyílt Pöstyén és az izraeli Tel-Aviv közötti rendszeres légi összeköttetés megvalósítására, az ide irányuló turizmus támogatására. A  Közel-Kelet biztonsági helyzetétől függően a Nagyszombat Megyei Idegenforgalmi Szervezet a jövő évben is folytatni kívánja ezt az együttműködést az izraeli partnerrel.

A következő időszakban is prioritás marad a megyei közúti infrastruktúra és a kerékpáros közlekedés fejlesztése, mégpedig közel 32 millió euró értékben. Viskupič megyei elnök hozzátette: „mint azt korábban jeleztük, a kerület leghosszabb, galgóci hídjának sikeres rekonstrukciója után megkezdjük a Galgóc és Bajmócska közötti út javítását is, amely a galgóci híd korszerűsítése során kerülőútként szolgált. Tervben van a felsődiósi szakasz korszerűsítése is Szomolányig, amelyhez európai uniós forrásból vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulást kérünk. Továbbra is számolunk a hidak veszélyes állapotának megszüntetésével."

A helyközi autóbusz-közlekedés szolgáltatásainak kiadásai Nagyszombat megyében jelentős költségvetési tételt tesznek ki, a 2024-es évre csaknem 27,4 millió eurót terveznek erre a célra. Emellett a megye igyekszik minél több lakost ennek a közlekedési módnak az igénybevételére ösztönözni. Ezért 2023. január 1-től bevezette a bérleteket.

A nehéz anyagi helyzet ellenére Nagyszombat megye 2024-ben támogatást nyújt a kerület fejlesztésére, a közcélú szolgáltatások, valamint a vállalkozás és a foglalkoztatás támogatására. Az összegek nagysága azonban a korábbi évekhez képest alacsonyabb.

2022-hez képest a megye adósságállománya 27,15%-os szintre csökkent (2023. október 31-i adat). A megye 2023 márciusában fizette ki a Szakolcai Kórház és Rendelőintézet, valamint a Dunaszerdahelyi Kórház és Rendelőintézet szerkezetátalakításával kapcsolatos tartozások utolsó részletét. Az intézmények 2012-ben és 2013-ban kerültek a megyéhez. A jó anyagi helyzetnek köszönhetően a kedvezőtlen makrogazdasági helyzet ellenére is van lehetőség fejlesztések megvalósítására.

Ezenkívül a megyei képviselők jóváhagyták támogatási kérelem benyújtását a Medvei Szociális Otthon deinstitucionalizálására, amely a helyreállítási terv forrásaiból valósulna meg.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW