Nagyszombat megye: A Szlovák Jégkorong Szövetség elnöke is felszólalt a megyei képviselő-testületi ülésen

Közzétett: 2023. 09 07.

2023. szeptember 6-án, szerdán a nyári szünet után először ülésezett a Nagyszombat megyei képviselő-testület. A soros hetedik ülésen a megyei képviselők tájékoztatást kaptak az iskolák infrastruktúrájának fejlesztését célzó beruházásokról, elfogadták a költségvetés módosítását és a Galgóc melletti ipari övezet fejlesztésének tervét. Az ülésen felszólalt Miroslav Šatan, a Szlovák Jégkorong Szövetség elnöke is, aki ismertette álláspontját az új, csúcsszínvonalú Jégkorong-akadémia létrehozásáról, amelyet Nagyszombatban terveznek megépíteni.

"A nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is aktívak vagyunk, és számos beruházási projektet valósítunk meg a megyében. Ezt bizonyítja az is, hogy a Szlovák Investment Holdinggal sikerült egy előnyös hitelformát kialkudnunk. Méghozzá azzal a céllal, hogy kihasználjuk a maximum 20 millió eurós visszatérítendő finanszírozási forrás lehívásának lehetőségét az iskolai infrastruktúra fejlesztésére. Közülük a legnagyobb beruházási projektünk a Jégkorong–akadémia felépítése Nagyszombatban, amely a fiatal tehetségek élsportlétesítményeként működik majd. Emellett korszerűsítjük a megyei fenntartású középiskolákat, ezekben például szaktantermeket hozunk létre, vagy csúcsminőségű eszközöket vásárolunk diákjaink sokrétű oktatásának biztosítása érdekében" – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke. Mint hozzáfűzte, a National Development Fund II-től a megye rendkívül kedvező feltételekkel kap majd pénzforrást, mégpedig 1%-os kamattal. A hitelt csak 2025-től kezdik törleszteni 20 éves futamidővel, bárminemű illetékektől mentesen.

A támogatási források felhasználásának feltétele az, hogy az említett projektekre vonatkozó közbeszerzéseket legkésőbb 2023 végéig meghirdessék, megvalósításuknak pedig 2025 szeptemberének végéig kellene befejeződniük. A nagyszombati Jégkorong-akadémia mellett 5 új tanterem kerül kialakításra a rákfalui (Rakovice) Egyesített Iskolában, valamint többcélú kertészeti tantermeket és üvegházat is megépítenek. A galántai Kereskedelmi és Szolgáltató Szakközépiskolában több helyiséget is felújítanak, többek között új kazánházat építenek, illetve kiválóan felszerelt tantermeket hoznak létre. A pöstyéni Elektrotechnikai Ipari Szakközépiskolában felújítják a villamosvezetékeket és kiberbiztonsági tantermeket hoznak létre.

A megyének azt a szándékát, hogy egy korszerű, középiskolás sportolók felkészítésére szolgáló Jégkorong-akadémiát építsenek, Miroslav Šatan, a Szlovák Jégkorong Szövetség elnöke is támogatta, aki jelen volt az ülésen. "Mint egykori jégkorongozó, és egyben a jégkorong szövetség képviselője abban bízom, hogy a jégkorong–akadémiákra vonatkozó összes projekt fokozatosan megvalósul. Szeretnénk a szülőknek és főleg a fiatal sporttehetségeknek egy kiváló tervet és hátteret biztosítani, ahol megvalósíthatják álmaikat. Ugyanakkor azt is remélem, hogy ez a társadalom szolgálatát is jelenti, hiszen azzal számolunk, hogy ezeken a szlovákiai akadémiákon végzett fiatalok képzett, sportos, a munkaerőpiacon jól érvényesülni tudó emberek lesznek. Örülök, hogy az SK8 társulással, így Nagyszombat megyével is együttműködve infrastrukturális szempontból is fontos sportközpontot hozunk létre. Ez egy befektetés a jövőbe" – mondta Miroslav Šatan.

A tanács elfogadta a Galgóc melletti ipari övezet fejlesztésére vonatkozó szándékot, amely megoldásokat tartalmaz a közlekedési helyzetre is. A Plastic Omnium Auto Exteriors cég olyan tervdokumentációt nyújtott be, amely a II/513-as közúton meglévő három útkereszteződés felújítását is tartalmazza. Ezeket jelzőlámpás irányítással vezérelt kereszteződésekké alakítják át, ami javítaná a közlekedés biztonságán kívül a jobb elérhetőséget.

Az Interreg-projektek keretében elfogadták a cseh és osztrák partnerek együttműködéséről szóló megállapodásokat. Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke ehhez hozzáfűzte, hogy "továbbra is társfinanszírozói vagyunk a Cirill-Metód út elnevezésű projektnek, amelynek köszönhetően turisztikai csomagokat hozunk létre. Így népszerűsítjük ezt a turisztikai termékcsomagot, amelynek célja az utazás és a műemlékek meglátogatásának népszerűsítése. Jóváhagytuk annak a projektnek a társfinanszírozását is, amely egy kerékpárút megépítését célozza a Nagy Morva gyaloghídtól a Morva folyó gátjáig tartó szakaszon egészen Adamovban a kikötő melletti útelágazásig. Az osztrák partnerrel együttműködünk a RegioCap SK-AT projektben, amelynek célja a határ menti térség fejlesztése, beleértve a civil társulások, községek és városok aktivizálását is."

Az Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Magyarország program részeként a képviselők megszavazták a Malomipar – őseink elfeledett mestersége elnevezésű projekt támogatására szánt pénzforrások növelését is. Ez kiterjed a tallósi vízimalom helyreállítására,  és ezenkívül egy látogatóközpont, kerékpármegőrző és egy vasútállomás megépítését is előirányozza a Skanzenben. Az építkezésnek ez év végére be kell fejeződnie.

Átttekintés azokról az iskolai infrastruktúra fejlesztését célzó projektekről, amelyeket Nagyszombat megye a fentebb részletezett hitelből fog megvalósítani:

Egyesített Iskola, Rákfalu

5 új tanterem építése – az első rész megépítése, tantermek felszerelése, többfunkciós kertészeti tantermek, üvegházépítés (2. szakasz), kazánok cseréje – kazánház-felújítás

Mezőgazdasági, Szolgáltatási és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Nagyszombat

szaktantermek építése (boncterem, laboratóriumok, állatorvosi rendelő kialakítása), farm létrehozása, Kubota EK1-261 traktor + rakodó

Jégkorong-akadémia

Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskola, Galánta

kazánház-felújítás kivitelezése, WC-rekonstrukció (6 egység, egyenként 5 db), tantermek rekonstrukciója és építése (12 db), tantermi felszerelések (IKT, ...)

Elektrotechnikai Középiskola, Pöstyén

szaktantermek építése (Új multimédiás tantermek új szaktantárgyakhoz), nyelvészeti szaktanterem építése (berendezések), a kollégiumi épület villamosvezetékeinek cseréje, korszerűsítése, új kiberbiztonsági tanteremként szolgáló helyiség átépítése

Egészségügyi Középiskola, Nagyszombat

elsősegélynyújtás oktatására szolgáló VR tanterem építése, kültéri tanterem megépítése, fogtechnikusi képzést biztosító osztály szaktantermeinek megépítése, helyiségek átalakítása, tető és homlokzat rekonstrukciója, orvosi szimulációs központ építése – 1. ütem, ápolási szimulációs labor építése, orvosi szimulációs központ – 2. ütem, orvosi szimulációs központ kialakításának 1. szakasza, szimulációs kezelési központ megépítése, laboratórium kialakítása az alapvető egészségügyi jártasság elsajítítására (Basic skills), egészségügyi szimulációs központ létrehozásának 3. szakasza

Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskola, Nagyszombat

az aula rekonstrukciója, három szaktanterem építése (új szakágazat), szaktantermek felszerelése, a kollégium épületének  átalakítási munkálatai, workout pálya

Közös Igazgatású Szakközépiskola, Szabó Gyula utca 21,  Dunaszerdahely

autószerelő műhely felújítása, műhelyfelszerelés, lift, elszívó, kiegyensúlyozó stb. beszerzése, a kollégiumi folyosó részleges átépítése, 2 IKT-tanterem átépítése, felszerelése (48 számítógéppel, 2 db Touchscreennel stb.)

Közös Igazgatású Középiskola,  Szent István tér,  Dunaszerdahely

kémiai laboratórium rekonstrukciója, felszerelése, a kollégiumi folyosó egy részének felújítása és a szociális helyiségek rekonstrukciója, IKT-tanterem felszerelése és rekonstrukciója

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW