Nagyszombat megye az új somorjai alapiskola fenntartója lesz, valamint új sportlétesítményt épít Nagyszombatban. A megye 2023-as tevékenysége is téma volt a testületi ülésen.

Közzétett: 2024. 02 15.

A megyei képviselők 2024. február 14-én, szerdán idén első alkalommal gyűltek össze. Az apropót a megyei képviselő-testület idei első ülése szolgáltatta. Jóváhagyták a nagyszombati Ipari és Műszaki Középiskola sportlétesítményének felépítésére szolgáló, vissza nem térítendő pénzügyi támogatással kapcsolatos pályázatot, valamint a somorjai Egyesített Iskola létrehozását. A testület áttekintette a Nagyszombat megye 2023-ban végzett  tevékenységét összegző  beszámolót, amely azt tartja szem előtt, hogy teljesüljenek a Nagyszombat megye 2022 és 2026 közötti időszakra szóló programnyilatkozatában szereplő célok.

"Nagy elégtétel számomra, hogy a rossz makrogazdasági helyzet ellenére, valamint annak előre nem látható alakulása ellenére is a megyék gazdálkodásukat és pénzügyi helyzetüket illetően nagyon jól teljesítettek. Az INEKO független értékelése szerint a megyék között a mi pénzügyi gazdálkodásunk a legjobb. A kerület 2023-as tevékenységét összegző  beszámoló az első éves jelentés azzal kapcsolatban, hogyan sikerül teljesíteni Nagyszombat megye programnyilatkozatát, amelyet a jelenlegi választási időszak elején fogadott el a képviselő-testület. A hozzánk tartozó jogkörök minden területén sok munkát végeztünk el, beleértve az egészségügyet, a közlekedési infrastruktúrát, a szociális gondoskodást, az oktatást, a kultúrát és az idegenforgalmat" – mondta Jozef Viskupič. A nagyszombati megyeelnök hozzátette, hogy a kerület 2023-as tevékenységét összegző beszámoló elérhető a megye honlapján.

A testület jóváhagyta a somorjai Egyesített Iskola létrehozását, amely két szervezeti egységből áll majd. Az egyik az alapiskola, a másik pedig a M. R. Štefánik Gimnázium. Az Egyesített Iskola 2024. szeptember 1-jén kezdi meg működését a M. R. Štefánik Gimnázium jelenlegi épületében. Nagyszombat megye, amely a középfokú oktatási intézmény fenntartója, a szlovák tanítási nyelvű alapiskola részére is helyet biztosít itt. A megye ezzel egy hosszú ideje húzódó problémát old meg, bebiztosítva a szlovák nemzetiségű gyerekek anyanyelvi oktatását. Ezeknek a tanulóknak a Somorja környéki alapiskolákban tapasztalható helyhiány miatt eddig utazniuk kellett, vagy esetleg más tannyelvű iskolát kellett látogatniuk.

Lenka Žárová, a BKZ társulás tagja ezzel kapcsolatban elmondta, hogy "az elmúlt években az alapiskolai beíratások előtt sok visszajelzést kaptunk olyan szülőktől, akik nem tudták hova beíratni gyermekeiket. Ez a probléma elsősorban Csallóköztárnok, Bacsfa, Nagyszarva, Egyházgelle, Macháza, Sárosfa és Felbár településeken élő tanulókat érintette. Köszönettel tartozom Nagyszombat megyének, mivel segítségének köszönhetően elértük több éves célunkat, egy gyűjtőiskola létrehozását gyermekeink számára. Ez sok somorjai és környékbeli szülő életét könnyíti meg."

Nagyszombat megye 17 általa fenntartott megyei kulturális intézmény igazgatói posztjára hirdet pályázatot. Erre azért van szükség, mert letelt az említett intézmények igazgatóinak ötéves megbízatási időszaka. Viskupič megyeelnök szerint "ez azért szükséges, hogy megmaradjon az átláthatóság és a minőség, miközben az intézményvezetőknek lehetőséget kínálunk arra, hogy öt év után beszámoljanak tevékenységükről. Másrészt számukra, valamint az új jelentkezőknek is felkínáljuk, hogy új víziókkal és tervekkel álljanak elő. Erről minden igazgatót előre tájékoztattunk, hozzátéve, hogy ők is újra pályázhatnak. Kiderült, hogy ebben a tekintetben a többi megye, sőt a kulturális minisztérium számára is példával szolgálunk. A szaktárca ezt az elvet törvényszintre emelte a múzeumokról és a galériákról, valamint a kulturális és népművelő tevékenységről szóló törvények módosításánál."

Az igazgatók személyéről a szakmai nyilvánosság, a Nagyszombat Megyei Hivatal képviselői mellett a megyei képviselő-testület kulturális, nemzeti kisebbségek és sport szakbizottsága dönt. A Nagyszombati Népművelési Központ igazgatójának posztjára nem írnak ki pályázatot, mert a megye erre a posztra átlátható módon egy évvel ezelőtt választott új vezetőt.

A megyei képviselők pozitív döntése után a megye vissza nem térítendő pénzügyi támogatást igényel a Sporttámogatási Alaptól a nagyszombati Ipari és Műszaki Középiskola sportlétesítményének felépítésére. A kerület 840 ezer eurót igényel, miközben a projekt teljes költsége a tervek szerint 1,2 millió euró lesz.

A megye társfinanszírozásának köszönhetően a galgóci Milan Rastislav Štefánik Csillagvizsgáló és Planetárium, valamint a Galgóci Honismereti Múzeum vezetésével valósul meg az Égbolt által összekötött kisvárosok (Mestečká spojené oblohou) elnevezésű projekt. Határon átnyúló projektről van szó, amely a régiók közötti asztroturizmust és az idegenforgalmat népszerűsíti. A megye 45 ezer euróval támogatja a kezdeményezést. A kerület emellett 2024-ben a Milan Rastislav Štefánik Csillagvizsgáló és Planetárium meglévő épületeinek felújítását, az azokra való ráépítést, továbbá összekötésüket is tervezi, aminek köszönhetően új látogatóközpont jön létre.

Nagyszombat megye brüsszeli képviseletének aktivitása révén a megye a Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development projekt társfinanszírozója lesz. Az Interreg Europe program keretében megvalósuló projektről van szó, amely az európai régiók együttműködésére fókuszál. Ennek részeként a megye az agyelszívás megakadályozásával összefüggésben a kis- és középvállalkozások fejlesztését célozza majd meg.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW