Nagyszombat megye javítja az oktatás minőségét. 2024-ben az egyik prioritás az oktatás lesz.

Közzétett: 2024. 01 18.

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat folyamatosan javítja a megyei fenntartású középiskolákban az oktatási feltételeket. A megyei önkormányzat 2024-ben is több beruházást tervez, például 20 iskola akadálymentesítését, a szakképzés korszerűsítését és sportpályák építését. Emellett a megye folytatja a duális oktatási rendszer fejlesztését, a létszámhiányos és perspektív szakokon tanulókat a megyei kedvezménycsomag segítségével támogatja.

"Az oktatásba történő beruházás befektetés a megye jövőjébe. Ezért újítjuk fel az iskolai helyiségeket, korszerűsítjük a szakoktatást, fejlesztjük a sportinfrastruktúrát a diákok és a nagyközönség számára. Tavaly például új szaktantermeket és felújított helyiségeket biztosítottunk a galántai Műszaki Szakközépiskolában, a szakolcai Egészségügyi Középiskolában vagy a pöstyéni Ľudovít Winter Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Nagymegyeren vadonatúj, modern kollégiumot építettünk a diákok számára. A rákfalui Egyesített Iskola átfogó korszerűsítésen esik át, idén sor kerül a park felújításának második ütemére, valamint egy újabb üvegház is épül" – mondta Jozef Viskupič. Nagyszombat megye elnöke hozzátette, hogy a megye európai uniós forrásokat is felhasznál a projektekhez.

A megye a sportinfrastruktúra fejlesztésének részeként 2023-ban korszerűsítette például a galgóci Ivan Kupec Gimnázium sportpályáját, a holicsi Egyesített Iskolában kiépített egy multifunkciós sportpályát, és megkezdte az új tornaterem építését a szenicei Vállalkozási Szakközépiskolában. A megyei önkormányzat kézilabdacsarnokot szeretne építeni a dunaszerdahelyi Közös Igazgatású Iskolánál, mivel ebben a városban ennek a sportágnak nagy hagyományai vannak. Emellett jövőre a szakolcai Egészségügyi Középiskola tornatermének bővítését is szeretné megvalósítani.

"A középfokú oktatás fejlesztése az iskolák és az iskolai létesítmények korszerűsítését célzó beruházások mellett az iskolaválasztási tanácsadás támogatását, fejlesztését is magában foglalja. Ezért létrehoztunk egy egyedülálló Tehetségközpontot, amelyben az alapiskolai tanulmányaik végén járó diákokat segítjük a pályaválasztásban, majd a szakmai életben való érvényesülésben. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Tehetségközpont fennállásának első évében már több mint kétezer diák lépte át annak kapuit" – tette hozzá Stanislav Pravda, a Nagyszombat Megyei Hivatal oktatási szakosztályának igazgatója. Hozzáfűzte, hogy az összes megyei középiskoláról áttekintést kaphatnak a Hova középiskolába Nagyszombat megyében című kiadványban.

Az iskolahálózat és az iskolai létesítmények hatékonyabbá tétele és optimalizálása érdekében a megye 2024. szeptember 1-től fenntartója lesz a somorjai Egyesített Iskolának, amely két szervezeti egységből, a M. R. Štefánik Gimnáziumból és egy alapiskolából fog állni. A megye szándéka a kapacitás növelése, mégpedig az épület bővítésével, amelyhez európai uniós forrásból kíván támogatást szerezni. Emellett a Szlovákia operatív programnak köszönhetően a megye egy kültéri sportpálya építését tervezi annak érdekében, hogy a tanulók és a diákok teljes értékű tanítási folyamatban vehessenek részt.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW