Nagyszombat megye: Korszerűsítették a nagyszombati Elektrotechnikai Szakközépiskola helyiségeit, és új energiatudományi tantermet is kialakítottak

Közzétett: 2023. 06 09.

Nagyszombat megye az általa fenntartott középiskolákban folyamatosan olyan projekteket valósít meg, amelyek célja az oktatás színvonalának emelése, valamint az iskolák tárgyi és technikai felszereltségének biztosítása. A nagyszombati Elektrotechnikai Szakközépiskolában június 7-én, szerdán ünnepélyesen átadták a felújított tantermeket. A projekt az Integrált Regionális Operatív Program keretében valósult meg több mint 1,3 millió euró értékű beruházás keretében.

"A megyei önkormányzat egyik prioritása a fiatal tehetségek megtartása Nagyszombat megyében. Ezért is tartjuk szükségesnek középiskoláink folyamatos korszerűsítését, felújítását. Most adtunk át egy specializált energetikatudományi tantermet, amely a hőenergiára, a megújuló forrásokra és a hidrogénre összpontosít. Ezzel párhuzamosan a kollégiumi berendezések is megújultak, ami elősegíti az épület energiahatékonyságának fokozását is. Meggyőződésem, hogy a megyeszékhelyen működő  Elektrotechnikai Szakközépiskola korszerűsített tantermei biztosítják a jelenlegi igényeknek megfelelő minőségi oktatást feltételeit" – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A nagyszombati Elektrotechnikai Szakközépiskola felújításának első szakaszában egy energetikai szaktanterem megépítése és felszerelése volt a fő feladat. Ennek köszönhetően ezentúl új innovatív tér áll a tanárok és a diákok rendelkezésére, ahol lehetőség nyílik az innovatív középfokú szakképzésre, kutatásra és fejlesztésre, valamint szakmai kapacitások létrehozására is, s nem utolsósorban az élethosszig tartó tanulásra. A projekt másik része a kollégium tárgyi-technikai eszközeinek korszerűsítésére irányult, amely magában foglalta a liftek és a nyílászárók cseréjét is. A projekt részeként hőszabályozók beépítésével növelték az egész kollégiumi épület energiahatékonyságát.

"Középiskolánkban a felújítás legfőbb célja az volt, hogy tovább bővítsük a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos szakképzés lehetőségeit. Az új tanteremben fogjuk oktatni és megismertetni a diákokkal az energiastratégiákkal kapcsolatos tudnivalókat, de ugyanígy a meglévő épületek energiagazdálkodásának javítását és a CO2-kibocsátás csökkentését, továbbá a hidrogén felhasználását célzó ismereteket. Hiszem, hogy a modern szakmai oktatómunkára lehetőséget biztosító munkahely javítja a tanulók kulcsfontosságú készségeinek fejlesztését, és növeli a fiatalok érdeklődését az iskolánkban való tanulás iránt" – hangsúlyozta Iveta Bakičová, a nagyszombati Elektrotechnikai Szakközépiskola igazgatónője, hozzátéve, hogy a magas- és alacsonyfeszültségű képzésre is egyaránt lehetőség nyílik az erre a célra kialakított gyakorlóteremben.

Az Integrált Regionális Operatív Program forrásaiból a nagyszombati Elektrotechnikai Szakközépiskolán kívül például a hasonló képzést nyújtó galántai Műszaki Szakközépiskola is részesült A gépjárműipar és a gépészet igényeit kiszolgáló minőségi szakképzés Galántán elnevezésű projekt keretében. Ennek köszönhetően megtörtént az iskolaépületek felújítása, valamint a tanulók és pedagógusok szaktantermeihez szükséges felszerelések beszerzése.

Azon iskolák listája, amelyek éltek az európai uniós alapokból való támogatás megszerzésének lehetőségével:

· Közlekedésipari Középiskola, Nagyszombat

· Gépipari Szakközépiskola, Szakolca

· D. S. Jurkovič Építőipari Középiskola, Nagyszombat

· Elektrotechnikai Szakközépiskola, Nagyszombat

· Műszaki Szakközépiskola, Galánta

· Elektrotechnikai Szakközépiskola, Egbell

· Vállalkozási Szakközépiskola, Szenice

· Egészségügyi Középiskola, Nagyszombat

· Műszaki Szakközépiskola, Galgóc

· Egészségügyi Középiskola, Szakolca

· Műszaki Szakközépiskola, Pöstyén

· Egyesített Középiskola, Holics

· Egyesített Középiskola, Rákfalu

· Ľ. Winter  Vendéglátóipari Szakközépiskola, Pöstyén

· Gépjárműipari Szakközépiskola, Nagyszombat

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW