Nagyszombat megye: Nyilvános vitát tartottak az első SMART területfejlesztési stratégia tervezetéről, amelynek megvalósításával javulnak a közszolgáltatások

Közzétett: 2023. 03 22.

2023. március 16-án, csütörtökön a Nagyszombat Megyei Hivatalban nyilvános vitára bocsátották Nagyszombat megye 2023 és 2030 közötti időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztésének SMART tervezetét. Ez a dokumentum kiegészíti a megye közelmúltban nyilvánosan megvitatott Gazdaság- és Szociális Fejlesztési Programját. Egyúttal lehetőséget kínál a régió életminőségének javítására a SMART elvek alkalmazásával a közéletben, valamint támogatja a digitalizációt és az innovatív megoldásokat is a megyében. A rendezvényen bemutatásra került az a beszámoló is, amely összefoglalja a stratégiai dokumentumban foglaltak környezetre gyakorolt hatásait is.

"A mi jövőképünk egy modern, vonzó, technológiailag fejlett és versenyképes régiót vizionál itthon és külföldön egyaránt. Mindezeket a paramétereket beépítettük az első alkalommal megfogalmazott SMART stratégiánk tervezetébe is, amellyel egyúttal a jelenlegi alapvető kihívásokra is reagálunk. Úgy gondolom, hogy a stratégia megvalósítása nemcsak egy lényegesen innovatívabb régiót eredményez, hanem egyúttal hozzájárul a közszolgáltatások színvonalának javulásához is. Jó úton haladunk, hiszen egyes előirányzott tevékenységek megvalósítása már folyamatban van" – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A SMART stratégia tervezetének kidolgozását elsősorban az ösztönözte, hogy javuljon a lakosok életminősége, méghozzá a technológiai és szociális innovációkon alapuló fenntartható fejlődésnek köszönhetően. A dokumentum a megyei hatáskörökön belül a közpolitika valamennyi területét érinti. Az intézkedéscsomag széles körű előzetes elemzés alapján kilenc területet ölel fel.  Ezek a turizmus, az integrált közlekedés, a kultúra, a régiófejlesztés, a szociális ügyek, a területrendezés, az oktatás, az egészségügy és a környezetvédelem.

A stratégiai dokumentum tervezete elemzést is tartalmaz arról, hogy a megye jelenleg hol tart az okos városok program megvalósításában. Az elemzés rámutat a stratégiai irányítás viszonylag alacsony színvonalára a helyi önkormányzatok szintjén. Másrészt pozitívan értékelte a városok azon törekvését, hogy elképzeléseiket és koncepciójukat dokumentumokba foglalják. Ugyanígy kedvezően értékelték azt az alkalmazkodási környezetet, amelyben a projektek révén igyekeznek felhasználni az európai strukturális és beruházási alapokból rendelkezésre álló forrásokat, akárcsak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által kínált lehetőségeket.

A SMART stratégia tervezete kiterjed a vállalkozói környezetre, a nonprofit szektorra, a kutatási területre és a felsőoktatásban megvalósuló tevékenységekre is. A megye egyik fontos célja, hogy ezeket a területeket összekapcsolja egy ún. innovációs háromszögbe. Ez jelenti majd a húzóerőt annak érdekében, hogy a megye előreléphessen az innovatív gazdaság területén. A Kerületi Innovációs Fejlesztési Ügynökségen keresztül Nagyszombat megye már beindítja a kis- és középvállalkozások támogatását az erre kidolgozott stratégiájának megfelelően.

Amint azt Jozef Viskupič megyeelnök hozzáfűzte, "Nagyszombat megye az elmúlt években már megkezdte a Nagyszombat megye SMART régió  elnevezésű projekt megvalósítását, amely az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Hatékony Közigazgatás Operatív Program keretében. Célja a rendszerek minőségének javítása és a folyamatok optimalizálása, hogy a közigazgatás teljesítménye intelligens és hatékony legyen. Ennek köszönhetően a továbbiakban is alkalmazhatjuk az új SMART megoldásokat a régió lakosainak érdekében."

Egy ütemterv szerint lesz megvalósítva minden olyan tevékenység, amely a javasolt stratégiából fakad, és a régió további előrehaladását hivatott biztosítani a SMART programon belül. Ennek a végrehajtását rendszeresen fogják ellenőrizni.

Nagyszombat megye képviselő-testülete egyik következő ülésén tárgyalja meg a SMART stratégia tervezetét.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW