Nagyszombat megye: Ötödször is megvalósul a participatív költségvetés. Az egyes projektek támogatásáról a nyilvánosság is dönt.

Közzétett: 2023. 11 03.

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Alakítjuk a megyét elnevezéssel ötödször indította útjára a participatív, azaz részvételi költségvetést. Célja, hogy támogassa a megye lakosainak civil kezdeményezésekben való részvételét, valamint a civil és a közösségi projektek megvalósítását, mindezt úgy, hogy a nyilvánosságot bekapcsolja a megye döntéshozatali folyamatába. Erre a célra a megye 100 ezer eurót különített el költségvetéséből. Az érdeklődők a www.tvorimekraj.sk honlapon keresztül 2023. november 30-ig küldhetik be a projekteket.

"Egyértelművé tettük, hogy a megyei hatáskörök és lehetőségek vonatkozásában a lehető legteljesebb mértékben, továbbra is támogatjuk a civil társadalmat és annak fejlődését. Ebben fontos szerep jut a támogatások és a pályázatok rendszerének, amelyek segítenek a megye potenciáljának fejlesztésében. A 2019-es évben bevezettük a participatív költségvetést, és az elmúlt négy évben 1 millió eurót fordítottunk erre a célra. A kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére is folytatjuk az Alakítjuk a megyét elnevezésű részvételi költségvetésünket. Idén 100 ezer eurót osztunk szét a sikeres projektek között. A lényeg, hogy a döntéshozatali folyamatba a nyilvánosságot és a nyilvános deliberatív fórumokat is bevonjuk" – mondta Jozef Viskupič nagyszombati megyeelnök.

A participatív költségvetésből egy-egy projekt maximum 4 ezer eurós támogatásban részesülhet. A teljes keretet a megye járásai között arányosan, az állandó lakhellyel rendelkező lakosok száma alapján osztják el. Legutóbb, a negyedik év során az egész megye területén összesen 53 civil és közösségi projekt valósult meg sikeresen.

A megye támogatásának köszönhetően valósult meg az Endy Gbely Polgári Társulás projektje a Szakolcai járásban. A csoportosulás az Együtt alakítjuk a közösségi kultúrát elnevezésű projektje segítségével különböző típusú filmeket vetített, miközben a szervezésben önkéntesek és aktivisták vettek részt. A Čas pre rodinu Hlohovec a okolie Polgári Társulás Éjszakai lények Galgócon elnevezésű projektje tavaly szintén elnyerte a nagyközönség támogatását. Ennek részeként érdekes éjszakai élőlények kerültek bemutatásra, amelyek a városban élnek, továbbá a társulás egyéb aktivitások mellett rovarok és denevércsapatok éjszakai megfigyelését is kínálta. A Dunaszerdahelyi járásban tevékenykedő SERMO POPULA Polgári Társulás Táncoló pajtaszínpad elnevezésű projektje is támogatásban részesült.

"Ezúttal is lesznek nyilvános találkozók, ahol a participatív költségvetés iránt érdeklődőkkel tudunk majd találkozni. Ezek három részből állnak. Már november 7-én kezdünk, amikor az érdeklődők megismerkedhetnek a költségvetéssel kapcsolatos legfontosabb információkkal. A második találkozó a projektek segítésére irányul majd. Ez azt jelenti, hogy egyszerűsítjük a csoportok és a közösségek kommunikációját, aminek köszönhetően a résztvevők jobban meg tudnak egyezni egymással, valamint könnyebben tudnak dönteni és tervezni. A harmadik alkalom során megtörténik a konkrét tervek bemutatása és a deliberatív fórum szavazása. Idén újdonságnak számít, hogy az egyes projektek benyújtói is szavaznak majd, akik a pénzügyi támogatást igénylő többi projektet véleményezik majd" – tette hozzá Jakub Sejna, a költségvetés koordinátora.

Ebben az évben is lesznek nyilvános találkozók, mégpedig a megye 10 városában és községében, minden alkalommal 18 órai kezdettel.

2023. 11. 7.: Magyar Tanítási Nyelvű Közös Igazgatású Iskola, Szent István tér, Dunaszerdahely

2023. 11. 8.: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

2023. 11. 9.: községi hivatal, Alsókorompa (Dolná Krupá)

2023. 11. 10. Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatala, Nagyszombat

2023. 11. 14.: Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskola, Galánta

2023. 11. 15.: Vojtech Mihálik Gimnázium, Szered

2023. 11. 16.: Pöstyéni Erőmű, Pöstyén

2023. 11. 20.: Samaria PT, Galgóc

2023. 11. 21.: városi könyvtár klubhelyisége, Lipótvár (Leopoldov)

2023. 11. 22.: Vállalkozási Szakközépiskola kollégiuma, Szenice

A nyilvánosság 2023. február 2. és 18. között szavazhat. A felhívás és a participatív költségvetés alapelvei a megye honlapján érhetők el. Az érdeklődők itt megtalálhatják a projektek beküldésére szolgáló elektronikus formanyomtatványokat, valamint a költségvetéssel kapcsolatos aktuális információkat.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW