Nagyszombat megye pénzügyi támogatást kér egy új tornaterem építéséhez Szenicén, Medvén pedig telket vásárol egy új szociális szolgáltató létesítmény létrehozásához

Közzétett: 2023. 03 30.

2023. március 29-én, szerdán megtartotta negyedik rendes ülését Nagyszombat megye képviselő-testülete. A megyei képviselők tárgyaltak arról, hogy Medvén megfelelő telket vásárolnának annak érdekében, hogy javulhasson az ottani szociális szolgáltatóközpontban élő felnőttek és gyermekek számára nyújtott szociális ellátás minősége. Tárgyaltak továbbá arról is, hogy a galántai Iskola utcában található egyik teleknek és a rajta lévő épületnek a Galántai Könyvtár lenne a kezelője.

"A Medvén működő Szociális Szolgáltatások Otthona, amit a megye működtet,  tavaly ősszel igényelt forrásokat a Helyreállítási Tervből két, összesen 24 férőhelyes lakóépület megépítéséhez, amelyben rászorulóknak szociális ellátást biztosítanának. Ez a támogatott lakhatás egy új szolgáltatás lesz, amelyre igény mutatkozik. Mivel a Nagyszombat megyei önkormányzatnak nincsenek birtokában a terv megvalósítására alkalmas telkei, ezért szakértő által meghatározott áron vásároltunk ilyen parcellákat. Ezek a kiadások elszámolható ráfordítások a felhívás keretében" – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A megyei képviselők abban is egyetértettek, hogy a galántai Iskola utcában található telket és épületet a Galántai Könyvtár kezelésére bízzák. A megye azt tervezi, hogy a Neogótikus kastély melletti park szomszédságában egy teljesen új, modern könyvtárépületet építenek. Ez lenne az első új nyilvános könyvtárépület Szlovákiában, amely 1989 után épült. Márciusban nyilvános építészeti és várostervezési pályázatot hirdetettek meg, amely 2023. június 13-án zárul. A pályázat eredményeit ez év nyarán ismertetik. A pályázat az alábbi linken érhető el: https://trnava-vuc.sk/sutaz-na-vystavbu-novej-budovy-kniznice-v-galante-je-vyhlasena/

Az ülés egyik napirendi pontja volt a Galgócon azonos épületben székelő Vegyészeti Szakközépiskola és az Iparművészeti Iskola adminisztratív szempontból történő összevonását célzó beterjesztés is. A megyei képviselők gyakorlati okokból hagyták jóvá az ehhez a lépéshez kapcsolódóan benyújtott javaslatot. Ezzel a két oktatási intézmény működése szervezeti, személyi és adminisztratív szempontból is gazdaságosabb lesz. Szeptembertől két szervezeti egységként egy közös iskolai étkezdével fog működni az összevont galgóci iskola. A tanulók szempontjából a feltételek nem változnak, a bizonyítványokon az iskola szervezeti egységének elnevezése lesz feltüntetve.

A Sporttámogatási Alap által közzétett pályázati felhívás nyomán támogatási kérelmet nyújt be a megye. A képviselők megszavazták azt, hogy egy új tornaterem építésére nyújtsanak be pályázatot a Sportinfrastruktúra építése, rekonstrukciója és korszerűsítése program keretében. A beadvány tárgya a szenicei Vállalkozási Szakközépiskolában egy új tornaterem építése, amit jóváhagytak a képviselők.

Viskupič megyeelnök elmondta, hogy 'ismét pályázunk a Sporttámogatási Alap pénzforrásaira, mint ahogy tettük ezt a megyei fenntartású dunaszerdahelyi Ladislav Dúbrava Gimnázium új tornaterme esetében is, amelyet hamarosan megnyitunk. Ezúttal az a szándékunk, hogy Szenicén új tornatermet építsünk, amely 2,2 millió euróba kerülne. A maximálisan igényelhető összeg 1,1 millió euró, ekkora hozzájárulást kérünk." A megye 13 középiskolájának sportinfrastruktúra-fejlesztését célzó 7 milliós beruházási csomagban szerepel a szenicei tornaterem építése is. Megépítése a megyei költségvetésből valósul meg társfinanszírozásban, amelyből 1,1 millió eurót különítettek el erre a célra. A megyei képviselők tudomásul vették Nagyszombat megye 2021-2027-es évekre szóló integrált területfejlesztéséért felelős Partnerségi Tanácsa szavazásának eredményeit. A Partnerségi Tanács elfogadta az Integrált Területi Stratégiát, valamint az erre az időszakra vonatkozó projektportfóliót. Ezt követi majd  a projektcsomagok elkészítése.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW