A megyei önkormányzatok szövetsége meghosszabbította Jozef Viskupič elnök mandátumát

Közzétett: 2023. 06 16.

A Tokaj-vidéken található Nagybáriban (Veľká Bara) 2023. június 15-én, csütörtökön a megyei önkormányzatok vezetőinek részvételével tartották meg az SK8 ülését.

Az ülés központi témája a szövetség elnökségének és vezetőjének megválasztása volt. Az SK8 elnöki funkcióját Jozef Viskupič, aki egyben Nagyszombat megye elnöke, továbbra is betölti. Az alelnöki posztra Eperjes megyéből Milan Majerskýt, Besztercebánya megyéből Ondrej Luntert, Trencsén megyéből pedig Jaroslav Baškát választották meg. A főellenőr Kassa megye elnöke, Rastislav Trnka lett. Az elnökséget két évre választották meg.

A megyék képviselőinek szándéka, hogy a közeljövőben az SK8 és a szlovák kormány együttműködési memorandumot kössön a megyei önkormányzatok 2023-as évre vonatkozó jogos pénzügyi igényeiről és azok rendezéséről. Az ülésen az SK 8 képviselői megállapodtak a memorandum szövegezésében, amely tartalmazza többek között a Covid-hitelek, valamint a másod- és harmadrendű utak felújításával kapcsolatos hitelek elengedését, továbbá a megemelkedett energiaárak kompenzációjának felgyorsítását, és a megnövekedett energiakiadások fedezésére további pénzügyi források elkülönítését az állam által átruházott feladatokra a regionális oktatás területén. 

Az ülésen az SK8 a Szlovák Innovációs és Energiaügynökséggel memorandumot írt alá. A cél Szlovákia ambiciózus nemzetközi kötelezettségvállalásának megvalósítása, hogy 2050-ig megtörténjen a karbonsemlegesség. Az együttműködés elsősorban a Fenntartható Energetika Regionális Központjai magas színvonalú hálózatának létrehozására irányul, amely segíthet a régiók szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésében, a terület kulcsfontosságú ágazatai energiahatékonyságának növelésében, valamint a megújuló forrásokból származó energiatermelés jelentős mértékű növelésében.

A megyék képviselői videokonferencia keretében folytattak megbeszélést Michal Palkovič egészségügyi miniszterrel, akivel a sürgősségi járóbeteg-ellátásra vonatkozó új javaslatról tárgyaltak.

Az SK8 fontosnak tartja, hogy foglalkozzon a regionális innovációk kérdésével is, különösen abból a szempontból, hogy Szlovákia jelenleg az egyik legkisebb innovációs potenciállal rendelkező ország az EU-n belül. Kritikus szinten van a fiatalok külföldre távozása, és mivel a cél a fiatal tehetségek itthon tartása, ezért a jelenlegi modell megváltoztatása szükséges. Ezért az ülésen a megyeelnökök fogadták a Kutatási és Innovációs Ügynökség képviselőit, akik bemutatták a Szlovák Köztársaság 2023-ig tartó Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiáján keresztüli együttműködés lehetőségeit.

A tárgyalások során a megyeelnökök megállapodtak a szorosabb együttműködésről az SK8, valamint a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása között. Ennek eredménye az önkormányzatok deklarációja, amelyet a két fél képviseletében június 16-án (pénteken) 15 óra 30 perckor Nyitrán, a kerületi önkormányzat megyeházában (Župné námestie 962, 949 01 Nyitra) írnak alá Jozef Viskupič és Jozef Božík elnökök.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW