Nagyszombat megye a képzésre és a lakhatásra nyújtott pénzügyi támogatással motiválja a középiskolai pedagógusokat

Közzétett: 2023. 09 12.

Nagyszombat megye az új, 2023/24-es tanévtől pénzügyi támogatást nyújt a megyei fenntartású középiskolák pedagógus alkalmazottainak, amelyet a képzettségi szint növelésével kapcsolatos kiadások fedezésére lehet igénybe venni. Minden félévben 350 euróig terjedő támogatásra van lehetőség két éven keresztül, miközben a megye a pedagógusok lakhatási költségeinek fedezéséhez továbbra is támogatást biztosít.

"Már hosszabb ideje segítjük a pedagógusokat a maximálisan havi 150 eurós lakhatási támogatással. Mivel prioritásként kezeljük, hogy a megyei fenntartású középiskolákban tartsuk, egyúttal pedig motiváljuk a pedagógiai alkalmazottakat, egy új motivációs program bevezetése mellett döntöttünk. Ennek köszönhetően két év alatt összesen akár 1400 eurós támogatást is nyújtunk a képzettségi szint növelésével kapcsolatos kiadások fedezésére. Számunkra is, különösképpen pedig a diákok számára fontos, hogy szakképzett pedagógusok oktassák őket. Bízom abban, hogy ezzel elsősorban a fiatal tanárokat ösztönözzük majd látókörük kiszélesítésére" – mondta Jozef Viskupič nagyszombati megyeelnök.

A támogatást olyan pedagógusok kiegészítő vagy bővítést célzó képzéséhez lehet igénybe venni, akik szerződéses jogviszonyban állnak valamelyik Nagyszombat megye által fenntartott középiskolával, és jelentkeztek valamelyik oktatási programba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a tanár új tantárggyal bővítené szakirányát, az iskolától erre pénzügyi támogatást igényelhet. A középiskola a szükséges dokumentumokat ezután eljuttatja a megyei hivatalba.

A pedagógiai alkalmazottak átlagéletkora egyre magasabb. Ezért szükség van egy lelkes és motivált, fiatal tanárokból álló új generáció kialakítására, amely majd felváltja a jelenlegit. Ennek érdekében Nagyszombat megye már hosszabb ideje lakhatási támogatást is nyújt a pedagógusoknak, mégpedig havonta maximálisan 150 euró értékben. Stanislav Pravda, a Nagyszombat Megyei Hivatal oktatási szakosztályának igazgatója hozzáfűzte, hogy "a pénzösszeget kizárólag a lakhatással kapcsolatos kiadások fedezésére lehet felhasználni, beleértve a lakbér fizetését, a hiteltörlesztést ingatlanvásárlás után vagy a rezsiköltségek – például víz és szennyvíz – kiegyenlítését is. Örülünk a pedagógusok részéről megnyilvánuló érdeklődésnek. Összesen 25 kérelem érkezett, amelyek közül 20 teljesíti az általunk támasztott feltételeket."

A Nagyszombat megye által fenntartott 44 középiskolába a 2023/24-es tanévben több mint 15 ezer diák jár, és közülük 3700 az elsősök száma. Valamennyi megyei középiskoláról, valamint az általuk nyújtott oktatási és képzési lehetőségek széles skálájáról a Hova középiskolába Nagyszombat megyében című kiadványban érhető el részletes tájékoztatás. Az alapiskolák 7-9. osztályos tanulóinak az új megyei, nagyszombati TalentCentrumban is segítséget nyújtanak a középiskola kiválasztásánál.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW