Nagyszombat megye folytatja az általános orvosokat megcélzó motivációs programot, akiket 200 ezer eurós csomaggal támogat

Közzétett: 2023. 03 02.

Nagyszombat megye 2023-ban is 200 ezer euróval támogatja az egészségügy fejlődését a kerület területén. A motivációs program célja, hogy növelje az egészségügyi ellátás minőségét és elérhetőségét, valamint hozzájáruljon az általános orvosoknál a generációváltáshoz. Idén újdonság, hogy nő a rezidens béréhez való hozzájárulás, a kérvények beadási határideje pedig meghosszabbodik. Erre 2023. március 1-től van lehetőség.

"A megye legfőbb prioritásai közé tartozik a lakosságról való gondoskodás és a lakosok egészségének védelme. Tavaly ismét egészségügyi szolgáltatóvá váltunk, és új egészségügyi központot nyitottunk. Emellett elkészítettük az egészségügy fejlesztésének stratégiáját, amelynek megvalósítása elsősorban a rendelőkben járul hozzá az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelkedéséhez. Az orvosok átlagéletkora megyénkben egyre magasabb. Az általános orvosok esetében 56, a gyermekorvosok esetében pedig 63 év. Ezért is döntöttünk úgy, hogy 200 ezer eurós csomaggal továbbra is motiváljuk a kezdő orvosokat. Ez a támogatás új rendelő nyitására, felszerelésére vagy az általános orvosi szakvizsgára készülő rezidens béréhez való hozzájárulásra szolgál. Ezzel az a célunk, hogy megmaradjon az egészségügyi gondoskodás a megye lakosairól" – mondta Jozef Viskupič. A nagyszombati megyeelnök hozzátette, hogy hasonló támogatási rendszer kialakítását tervezik a szakorvosoknál is olyan szakterületeken, amelyekből a stratégiai dokumentum szerint hiány mutatkozik.

A megyei képviselő-testület februári ülésén a gyakorlati tapasztalatok alapján módosította a támogatásokkal kapcsolatos általános érvényű rendeletet. Amint azt Lucia Šmidovičová, a Nagyszombat Megyei Hivatal Egészségügyi Szakosztályának igazgatónője elmondta, "a gyakorlati hely mint munkáltató az általános orvosi szakvizsgára vagy gyermekorvosnak készülő rezidens béréhez való hozzájárulásból vonta le a biztosítás összegét. Ezért a rezidens béréhez való hozzájárulást 700-ról 1000 euróra emeljük. Ezzel párhuzamosan a potenciális érdeklődők számának növelése érdekében az egészségügyi szolgáltatásra jogosító engedély kiadásától számítva kettőről hat hónapra emeljük a pályázatok beadásának időtartamát."

A pályázati felhívásba az érdeklődők egész évben bekapcsolódhatnak, mégpedig öt különböző kategóriában. A pályázatokat, amelyeket elektronikusan kell beadni, folyamatosan értékelik. Kérvényt adhatnak be jogi és természetes személyek, valamint olyan vállalkozók is, akik Nagyszombat megyében egészségügyi ellátást biztosítanak.

Áttekintés az egyes támogatástípusokról:

  1. Egyszeri, maximálisan 5 ezer eurós támogatás az oktatómunkahelyként szolgáló egészségügyi intézménynek.
  2. Legfeljebb évi 10 ezer eurós (havi 1000 euró) bérpótlék azoknak a rezidenseknek, akik orvosi szakvizsgára készülnek általános orvosi vagy gyermekgyógyászati területen.
  3. Egyszeri toborzási támogatás maximálisan 5 ezer eurós összegben annak a szolgáltatónak – szakorvosnak, aki átveszi a rendelőt a felnőtteket ellátó körzeti orvostól, vagy pedig olyan általános orvostól, aki eddig felnőtteknek és gyermekeknek biztosította az egészségügyi ellátást, továbbá abban az esetben is, ha módosításra került a neki egészségügyi intézmény működtetésére már korábban kiadott engedély (változás vagy a szakszolgáltatások kiterjesztése általános rendelővé vagy gyermekeket ellátó rendelővé).
  4. Egyszeri, maximálisan 15 ezer eurós támogatás az előző orvostól átvett rendelő berendezésének felújítására annak az új orvosnak, aki ezentúl felnőtteknek vagy gyermekeknek biztosítja az egészségügyi ellátást.
  5. Egyszeri, maximálisan 20 ezer eurós támogatás új rendelő felszerelésére (ún. zöldmezős beruházás) az orvosnak, aki megcsinálta az orvosi szakvizsgát az általános orvostan vagy a gyermekgyógyászat szakágazatban.

Részletes információk a támogatások folyósításáról a megye honlapján érhetők el.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW