Nagyszombat megye: A képviselők jóváhagyták a 2022-es zárszámadást, és öt stratégiai dokumentumot is elfogadtak

Közzétett: 2023. 06 29.

Nagyszombat megye képviselő-testülete 2023. június 28-án, szerdán megtartotta 6. soros ülését, amely az utolsó volt a nyári szünet előtt. Elfogadták az előző naptári évre vonatkozó megyei zárszámadást, valamint hitelfelvételről is döntöttek megyei beruházási tervek megvalósítása céljából. A képviselők egy újabb stratégiai dokumentumcsomagot is elfogadtak, továbbá a nyugdíjasokat érintő tarifamódosításokról határoztak a helyközi autóbusz-közlekedést illetően.

"Nagyszombat megye gazdálkodását tavaly számos tényező befolyásolta, legfőképpen a járvány és az ukrajnai konfliktus. Ezzel függött össze az energiaárak emelkedése, valamint az áruk és a szolgáltatások drágulása is. Mindez ​​bérfelhajtó hatással volt a munkavállalók fizetésére. E tekintetben a kormány jogszabály-módosításai sem segítettek a megyén. Sőt, jelentősen megterhelték a megyék és a települések költségvetését, mivel a közigazgatásban dolgozóknak 500 eurós jutalék kifizetésére kötelezték ezeket az önkormányzatokat, illetve az adóbónusz is emelkedett. A kedvezőtlen helyzet ellenére kötelezettségeinket folyamatosan és határidőre törlesztjük. Ennek köszönhetően a megye adósságállománya 2022. december 31-én 33,05 százalékos szinten állt. Saját forrásból és európai uniós pénzforrások felhasználásával is folytatjuk beruházási terveink megvalósítását" – mondta Jozef Viskupič,  Nagyszombat megye elnöke. Hozzáfűzte, hogy a beruházási tervek nem valósulhatnának meg, ha nem állnának rendelkezésre a korábbi években megtakarított források. Most ezeket is felhasználja a megye.

A mostani nehéz gazdasági helyzetben a megye a Slovak Investment Holding révén él a Nemzeti Fejlesztési Alap II-ből történő hitellehívás lehetőségével. A hitel nagysága legfeljebb 20 millió euró, de előnyös, 1 százalékos éves fix kamattal vehető igénybe. A hitelkeret nem gazdasági jellegű befektetési célokra használható fel, oly módon, hogy a felvett kölcsön nem számít bele a megye adósságállományába.

A megyei képviselők egyhangúlag egyetértettek abban, hogy a megye anyagi támogatást nyújt a Nagyszombat megyében működő  alapiskoláknak arra, hogy biztosíthassák tanulóik részvételét a Nagyszombat megye által szervezett tevékenységekben, amelyek célja az oktatás és képzés területét érintő tájékoztatás. Ez például a rendszeresen megszervezett Hova középiskolába elnevezésű rendezvényre való utazás anyagi támogatása, vagy ingázás a megyei Talentcentrumba. A megyei képviselők döntöttek a középiskolásoknak folyósított ösztöndíjak feltételeinek módosításáról is.

A megyei képviselő-testület öt stratégiai dokumentumot is jóváhagyott, mégpedig a Nagyszombat megye fejlesztésére vonatkozó SMART stratégiát, a megye pénzügyi gazdálkodásának stratégiáját, a 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó megyei kultúrafejlesztési stratégiát, az energiaigényesség és az üzemviteli költségek csökkentésének koncepcióját a megyei fenntartású intézményekben, valamint a megyei hatáskörben lévő közúti infrastruktúra fenntarthatóságának koncepcióját.

További napirendi pont volt a megye közlekedési szabályzatában szereplő díjszabás módosítása. A változás a nyugdíjasok egyirányú kedvezményre való jogosultságára vonatkozik, és 2023. július 1-től 62 év helyett 63 éves átlagos nyugdíjkorhatártól vehető igénybe. A kedvezményre való jogosultság igazolása nem változik. A megye ezzel reagál a módosított társadalombiztosítási törvényre, egyúttal újabb lépést tesz a Pozsony megyével való közlekedési integráció érdekében, amely ugyanezt a módosítást fogadta el.

A képviselők jóváhagyták Mgr. et Mgr. Dušan Blahút, PhD. kinevezését a Nagyszombati Népművelési Központ igazgatói posztjára. Egyhangúlag elfogadták a Vysočinai kerülettel való partnerségről és kölcsönös együttműködésről szóló memorandumot is. A cél az együttműködés szociális téren, valamint a terület- és gazdaságfejlesztés, a turizmus, a környezetvédelem, a kultúra, az oktatás és a sport területén.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW