Nagyszombat megye: A megyei képviselők stratégiai dokumentumokat fogadtak el a fenntartható fejlődésről, valamint a régió egészségügyi és szociális szolgáltatásairól

Közzétett: 2023. 05 18.

Nagyszombat megye képviselő-testülete 2023. május 17-én, szerdán megtartotta ötödik soros ülését, amelyen stratégiai dokumentumokat fogadtak el. A következő dokumentumokról van szó: Nagyszombat megye Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Programja 2023-2030, Nagyszombat megye Egészségügyi Fejlesztési Stratégiájája 2023-2027, valamint Nagyszombat megye Szociális Szolgáltatásai Fejlesztésének Koncepciója 2023-2030.

"Célunk egy modern, fejlett és versenyképes megye megteremtése. A javasolt és jóváhagyott dokumentumok megvalósítása azt eredményezi, hogy javul majd  az egészségügyi és szociális szolgáltatások minősége és elérhetősége a régióban, valamint biztosított lesz Nagyszombat megye folyamatos, átfogó fejlődése. Minden egyes stratégiai dokumentum elkészítésekor elsősorban a rendelkezésre álló adatokra támaszkodtunk, ugyanakkor az elfogadásukat nyilvános vita előzte meg. Örülök, hogy a megyei képviselőkkel együtt sikerült elérnünk azt, hogy elkezdődjön a több évre szóló megyefejlesztési szándékok megvalósítása. Köszönet illet minden kollégát, aki részt vett a dokumentumok elkészítésében" – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Nagyszombat Megye Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Programja egy olyan alapvetően fontos dokumentum, amely elsősorban a fenntartható fejlődés biztosítására irányul. E cél megvalósítását egy hosszú távú és összetett folyamatként kezeli, amely befolyásolja a megye életének minden területét. A dokumentum elemzi a megye helyzetét, és meghatározza a régiófejlesztés kiemelt területeinek stratégiai irányait. A program összeállítása során a megye megszólította a településeket, valamint a megye területén működő társadalmi-gazdasági partnereket is.

A második jóváhagyott dokumentum Nagyszombat megye Egészségügyi Fejlesztési Stratégiája, amelynek célja az, hogy mindenki részére egyformán és idejében elérhető legyen a minőségi, fenntartható és megfizethető egészségügyi ellátás. A stratégiai dokumentum hat kiemelt területet határoz meg: az ambuláns egészségügyi intézmények optimális hálózatát, a hosszabb időtartamú egészségügyi és szociális ellátást lehetővé tevő kapacitások bővítését, a mentálhigiéniát, az oktatást, a minőségi adatokat, valamint a telemedicina-szolgáltatások és a SMART technológia fejlesztését.

Harmadik fontos megyei dokumentumként Nagyszombat megye Szociális Szolgáltatásai Fejlesztésének Koncepcióját fogadták el a megyei képviselők. A szakértői csoporton kívül a köz- és nem közszféra szociális szolgáltatóinak képviselői, valamint a gyermekek szociális jogi védelmét ellátók és a szociális gyámügy illetékesei is részt vettek a koncepció kidolgozásában. Ennek fő célja az, hogy biztosítsák a szociális szolgáltató létesítmények megfelelő, kiegyensúlyozott hálózatát, méghozzá a területi elhelyezkedés és az intézmény típusa szempontjából egyaránt. Fontos feladat az így létrejövő rendszer stabilizálása, valamint az egyes szolgáltatások és intézmények szerkezetének folyamatos javítása, hogy azok lépést tartsanak a demográfiai és társadalmi fejlődéssel. A prioritások között szerepel még a szociális szolgáltatások területén új módszerek és eljárások bevezetése a gyermekek szociális jogi védelmét és a szociális gyámügyet illetően, valamint a segítő szakmákban dolgozó munkavállalók státuszának fokozatos emelése és létszámának folyamatos stabilizálása.

A Nagyszombat megyei képviselő-testület tagjai további fontos stratégiai dokumentumokról a következő ülésen tárgyalnak.

A Nagyszombat megye Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Programja 2023-2030, a Nagyszombat megye Egészségügyi Fejlesztési Stratégiájája 2023-2027, valamint a Nagyszombat megye Szociális Szolgáltatásai Fejlesztésének Koncepciója 2023-2030 programok a SMART régió Nagyszombat megye projekt részeként, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg a Hatékony Közigazgatás Operatív Program keretében.

Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW