Poradie uchádzačov
z výberového konania VK-2023/00/04
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca
„Vedúci Oddelenia rozpočtu a financovania“

Publikované: 21.03.2023 | Naposledy aktualizované 21.03.2023

Dátum konania: 20.03.2023

Miesto konania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava

Výberová komisia menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhodnotila výberové konanie a na základe výsledkov výberového konania určila nasledovné poradie uchádzačov pre obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Vedúci Oddelenia rozpočtu a financovania“:

 1. miesto pridelené číslo uchádzača 3.

Uchádzači s prideleným číslom 1 a 2 nesplnili kvalifikačné predpoklady, a teda neboli pozvaní na výberové konanie.

Trnava 20.03.2023

                                v. r.
                                              predseda výberovej komisie

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW