Výzvy

Publikované: 04.06.2019 | Naposledy aktualizované 29.09.2022

_______________________________________________________________________________

Vážení žiadatelia,
Regionálne poradenské centrum SK-CZ poskytuje konzultácie:
potenciálnym žiadateľom o NFP v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ
prijímateľom pomoci poskytujeme základné informácie potrebné k implementácii projektov

Konzultácie sú poskytované denne od 07.30 – 15.30 hod. osobne, telefonicky, e-mailom alebo online formou.
V prípade potreby osobnej konzultácie je možné ju realizovať na adrese:

SPŠ technická Trnava
Študentská 16
917 01 Trnava

Kontaktné osoby:
Ing. Darina Javorová
Telefón: 033 5559 625 alebo 0911 105 519
E-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk

V prípade osobnej konzultácie je potrebné si dohodnúť termín vopred a zároveň Vás žiadame o vyplnenie
Formulára ku konzultáciám. Vyplnený Formulár ku konzultáciám zasielajte na e-mailové adresy:
javorova.darina@trnava-vuc.skantipovova.ida@trnava-vuc.sk

Prílohy

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram