EnglishHungarianSlovakUkrainian

Výzvy

Publikované: 04.06.2019 | Naposledy aktualizované 03.05.2022

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov

Výzva č. 10/FMP/11b

Dňa 10. 01. 2022 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlásil 10. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

Kód výzvy: 10/FMP/11b

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:10.01.2022

Dátum uzavretia: 22.02.2022

Prioritná os: 3.Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: 5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na tu.

_______________________________________________________________________________

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať počas konzultačných hodín RPC SK-CZ:
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok     7:30 – 15:30
Streda     7:30 – 15:30
Štvrtok    7.30 – 15:30
Piatok     7:30 – 15:30

V prípade potreby osobnej konzultácie je možné ju realizovať na adrese:
SPŠ technická Trnava
Študentská 16
917 01  Trnava


Ing. Darina Javorová
+421 33 5559 625; 0911 105 519
e-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk antipovova.ida@trnava-vuc.sk

Prílohy

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram