Výzvy

Publikované: 04.06.2019 | Naposledy aktualizované 16.01.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2023/15.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 28. 02. 2023.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 11. 01. 2023

Dátum uzavretia:    28. 02. 2023

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu   Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotnú výzvu nájdete na tu.

_______________________________________________________________________________

Vážení žiadatelia,
Regionálne poradenské centrum SK-CZ poskytuje konzultácie:
potenciálnym žiadateľom o NFP v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ
prijímateľom pomoci poskytujeme základné informácie potrebné k implementácii projektov

Konzultácie sú poskytované denne od 07.30 – 15.30 hod. osobne, telefonicky, e-mailom alebo online formou.
V prípade potreby osobnej konzultácie je možné ju realizovať na adrese:

SPŠ technická Trnava
Študentská 16
917 01 Trnava

Kontaktné osoby:
Ing. Darina Javorová
Telefón: 033 5559 625 alebo 0911 105 519
E-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk

V prípade osobnej konzultácie je potrebné si dohodnúť termín vopred a zároveň Vás žiadame o vyplnenie
Formulára ku konzultáciám. Vyplnený Formulár ku konzultáciám zasielajte na e-mailové adresy:
javorova.darina@trnava-vuc.skantipovova.ida@trnava-vuc.sk

Prílohy

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram