Čo by ste mali vedieť

Publikované: 08.03.2022 | Naposledy aktualizované 08.06.2022
 • Duálne vzdelávanie je vhodné aj pre maturitné odbory ako obchodná akadémia, hotelová akadémia a pod.
 • Duálni aj neduálni žiaci bez rozdielu vykonávajú teoretické vyučovanie na škole.
 • Duálni aj neduálni žiaci majú rovnaký rozvrh, rovnaký počet vzdelávacích hodín.
 • Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa stravu v čase praxe zadarmo.
 • Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa pracovné oblečenie zadarmo.
 • Duálni žiaci dostanú od trnavskej župy od mesiaca uzatvorenia Učebnej zmluvy do konca prvého ročníka, max. 500 €.
 • Duálni žiaci dostanú od trnavskej župy duálnu BUS kartu a cestujú v Trnavskom kraji prímestskými autobusmi úplne zdarma počas školského roka.
 • Duálni žiaci na rozdiel od neduálnych môžu od prvého ročníka dostávať aj podnikové štipendium od zamestnávateľa.
 • Duálni žiaci dostávajú mzdu za produktívnu prácu (práca, ktorej hodnota sa dá vyčísliť).
 • Duálni i neduálni žiaci majú nárok na motivačné štipendium, ak študujú v nedostatočne obsadenom odbore.
 • Príjmy duálnych žiakov od zamestnávateľa nie sú predmetom dane ani odvodov do poisťovní, ak neprekročia výšku nezdaniteľného minima.
 • Potrebné dokumenty nájdete na stránke www.dualnysystem.sk
 • Pomer praktického vyučovania k teoretickému záleží od študijného alebo učebného odboru, v ktorom žiak študuje. Pomer praxe a teórie nie je vo všetkých odboroch 50 : 50, ale môže byť pri študijných odboroch aj 20:80, t.j. napríklad jeden deň praxe za týždeň.
 • Do duálneho vzdelávania nie je možné vstúpiť, ak žiak navštevuje strednú zdravotnícku školu, gymnázium, strednú športovú školu a školu umeleckého priemyslu.

Duálni žiaci Neduálni žiaci
1. Rozvrh hodín rovnaký rovnaký
2. Počet vyučovacích hodín rovnaký rovnaký
3. Pracovný odev zadarmo hradí žiak alebo škola
4. Strava v čase praktického vyučovania zadarmo hradí žiak
5. Podnikové štipendium zamestnávateľa aj od 1.ročníka nikdy
6. Odmena za produktívnu prácu (v závislosti od odboru štúdia) od začiatku výkonu produktívnej práce nikdy
7. Duálne štipendium od TTSK počas 1.ročníka 50 € mesačne nikdy
8. Duálna BUS karta bezplatné cestovanie počas celého štúdia prímestskými autobusmi Trnavského kraja nikdy
9. Bývanie na internáte s duálnymi výhodami bezplatne počas celého štúdia nikdy
10. Iné výhody od zamestnávateľa (kurzy…) podľa ponuky konkrétneho zamestnávateľa nikdy
11. Motivačné štipendium pri nedostatočne obsadených odboroch rovnako rovnako

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka v trojročnom učebnom odbore:

3 ročný odbor
– Pomer teórie a praxe 50:50
– Prax: 5 dní v týždni – 10 dní za mesiac x 6 hodín (60h) – odmena za produktívnu
prácu 2€/hod, ak ju žiak vykonáva
5 700 €
za
3 roky
ročník Počet
dní
praxe v mesiaci
Počet hodín Odmena za
produktívnu
prácu 2€/h
mesačne
Štipendium TTSK Príklad štipendia
od
zamestnávateľa
Spolu mesačne Spolu ročne
1. 10 60 120 € 50 € 0 € 170 € 1 700 €
2. 10 70 140 € 0 € 50 € 190 € 1 900 €
3. 10 70 140 € 0 € 70 € 210 € 2 100 €

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka vo 4 – ročnom študijnom odbore:

4 ročný odbor
– Pomer teórie a praxe 80:20
– Prax: 1 deň v týždni – 4 dni za mesiac x 6 hodín (24h) – odmena za produktívnu
prácu, ak ju žiak vykonáva vo výške 2€/hod.
3 960 €
za
4 roky 
ročník Počet
dní
praxe v mesiaci
Počet hodín Odmena za
produktívnu
prácu 2€/h
mesačne
Štipendium TTSK Príklad štipendia
od
zamestnávateľa
Spolu mesačne Spolu ročne
1. 4 24 48 € 50 € 0 € 98 € 980 €
2. 4 28 56 € 0 € 30 € 86 € 860 €
3. 4 28 56 € 0 € 40 € 96 € 960 €
4. 4 28 56 € 0 € 60 € 116 € 1 160 €

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka vo 4 – ročnom študijnom odbore, na ktorý je možné poberať motivačné štipendium:

4 ročný maturitný odbor
– Pomer teórie a praxe 80:20
– Prax:  1 deň v týždni – 4 dni za mesiac x 6 hodín (24h) – odmena
– za produktívnu prácu, ak ju žiak vykonáva vo výške 2€/hod.
– motivačné štipendium pri priemere do 1,8 
6 460 €
za
4 roky
roč. Počet
dní
praxe
v mesiaci
Počet hodín Odmena za
produktívnu
prácu 2€/h mesačne
Štipendium TTSK Príklad štipendia
od zamestnávateľa
Motivačné
štipendium
s priemerom
známok do 1,8
Spolu mesačne Spolu ročne
1. 4 24 0 € 50 € 0 € 62 € 112 € 1 120 €
2. 4 28 56 € 0 € 40 € 62 € 158 € 1 580 €
3. 4 28 56 € 0 € 50 € 62 € 168 € 1 680 €
4. 4 28 56 € 0 € 60 € 62 € 208 € 2 080 €
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW