EnglishHungarianSlovakUkrainian

Čo by ste mali vedieť

Publikované: 08.03.2022 | Naposledy aktualizované 08.03.2022
 • Duálne vzdelávanie je vhodné aj pre maturitné odbory ako obchodná akadémia, hotelová akadémia a pod.
 • Duálni aj neduálni žiaci bez rozdielu vykonávajú teoretické vyučovanie na škole.
 • Duálni aj neduálni žiaci majú rovnaký rozvrh, rovnaký počet vzdelávacích hodín.
 • Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa stravu v čase praxe zadarmo.
 • Duálni žiaci dostanú od zamestnávateľa pracovné oblečenie zadarmo.
 • Duálni žiaci dostanú od Trnavskej župy župné duálne štipendium vo výške 50 € mesačne od mesiaca uzatvorenia Učebnej zmluvy do konca prvého ročníka, max. 500 €.
 • Duálni žiaci dostanú od Trnavskej župy duálnu BUS kartu a cestujú v Trnavskom kraji prímestskými autobusmi úplne zdarma počas školského roka.
 • Duálni žiaci na rozdiel od neduálnych dostávajú podnikové štipendium od zamestnávateľa aj od prvého ročníka.
 • Duálni žiaci dostávajú mzdu za produktívnu prácu (práca, ktorej hodnota sa dá vyčísliť).
 • Duálni i neduálni žiaci majú nárok na motivačné štipendium ak študujú v nedostatkovom odbore.
 • Príjmy duálnych žiakov od zamestnávateľa nie sú predmetom dane ani odvodov do poisťovní, ak neprekročia výšku nezdaniteľného minima.
 • Vzor Učebnej zmluvy, podmienky finančného a hmotného zabezpečenia nájdete na www.dualnysystem.sk.
 • Pomer praktického vyučovania k teoretickému záleží od študijného alebo učebného odboru, v ktorom žiak študuje. Pomer praxe a teórie nie je vo všetkých odboroch 50 : 50, ale môže byť pri študijných odboroch aj 20:80, t.j. napríklad jeden deň praxe za týždeň.
 • Do duálneho vzdelávania nie je možné vstúpiť, ak žiak navštevuje strednú zdravotnícku školu, gymnázium, a strednú športovú školu a školu umeleckého priemyslu.

 


Duálni žiaciNeduálni žiaci
1.Rozvrh hodínrovnakýrovnaký
2.Počet vyučovacích hodínrovnakýrovnaký
3.Pracovný odevzadarmohradí žiak alebo škola
4.Strava v čase praktického vyučovaniazadarmohradí žiak
5.Podnikové štipendium zamestnávateľaaj od 1.ročníkanikdy
6.Odmena za produktívnu prácu (v závislosti od odboru štúdia)od začiatku výkonu produktívnej prácenikdy
7.Duálne štipendium od TTSKpočas 1.ročníka 50 € mesačnenikdy
8.Duálna BUS kartabezplatné cestovanie počas celého štúdia prímestskými autobusmi Trnavského krajanikdy
9.Bývanie na internáte s duálnymi výhodami – pripravujemebezplatne počas celého štúdianikdy
10.Iné výhody od zamestnávateľa (kurzy…)podľa ponuky konkrétneho zamestnávateľanikdy
11.Motivačné štipendium pri nedostatkových odborochrovnakorovnako

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka v trojročnom učebnom odbore:

3 ročný odbor
– Pomer teórie a praxe 50:50
– Prax: 5 dní v týždni – 10 dní za mesiac x 6 hodín (60h) – odmena za produktívnu
prácu 2€/hod, ak ju žiak vykonáva
5 700 €
za
3 roky
ročníkPočet
dní
praxe v mesiaci
Počet hodínOdmena za
produktívnu
prácu 2€/h
mesačne
Štipendium TTSKPríklad štipendia
od
zamestnávateľa
Spolu mesačneSpolu ročne
1.1060120 €50 €0 €170 €1 700 €
2.1070140 €0 €50 €190 €1 900 €
3.1070140 €0 €70 €210 €2 100 €

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka vo 4 – ročnom študijnom odbore:

4 ročný odbor
– Pomer teórie a praxe 80:20
– Prax: 1 deň v týždni – 4 dni za mesiac x 6 hodín (24h) – odmena za produktívnu
prácu, ak ju žiak vykonáva vo výške 2€/hod.
3 960 €
za
4 roky 
ročníkPočet
dní
praxe v mesiaci
Počet hodínOdmena za
produktívnu
prácu 2€/h
mesačne
Štipendium TTSKPríklad štipendia
od
zamestnávateľa
Spolu mesačneSpolu ročne
1.42448 €50 €0 €98 €980 €
2.42856 €0 €30 €86 €860 €
3.42856 €0 €40 €96 €960 €
4.42856 €0 €60 €116 €1 160 €

Modelový príklad finančného príjmu duálneho žiaka vo 4 – ročnom študijnom odbore,
na ktorý je možné poberať motivačné štipendium:

4 ročný maturitný odbor
– Pomer teórie a praxe 80:20
– Prax:  1 deň v týždni – 4 dni za mesiac x 6 hodín (24h) – odmena
– za produktívnu prácu, ak ju žiak vykonáva vo výške 2€/hod.
– motivačné štipendium pri priemere do 1,8 
6 460 €
za
4 roky
roč.Počet
dní
praxe
v mesiaci
Počet hodínOdmena za
produktívnu
prácu 2€/h mesačne
Štipendium TTSKPríklad štipendia
od zamestnávateľa
Motivačné
štipendium
s priemerom
známok do 1,8
Spolu mesačneSpolu ročne
1.4240 €50 €0 €62 €112 €1 120 €
2.42856 €0 €40 €62 €158 €1 580 €
3.42856 €0 €50 €62 €168 €1 680 €
4.42856 €0 €60 €62 €208 €2 080 €
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram