Kontakt

Publikované: 06.04.2019 | Naposledy aktualizované 24.10.2022

Vážení žiadatelia,
Regionálne poradenské centrum SK-CZ poskytuje konzultácie:
potenciálnym žiadateľom o NFP v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ
prijímateľom pomoci poskytujeme základné informácie potrebné k implementácii projektov

Konzultácie sú poskytované denne od 07.30 – 15.30 hod. osobne, telefonicky, e-mailom alebo online formou.
V prípade potreby osobnej konzultácie je možné ju realizovať na adrese:

SPŠ technická Trnava
Študentská 16
917 01 Trnava

Kontaktné osoby:
Ing. Darina Javorová
Telefón: 033 5559 625 alebo 0911 105 519
E-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk

V prípade osobnej konzultácie je potrebné si dohodnúť termín vopred a zároveň Vás žiadame o vyplnenie
Formulára ku konzultáciám. Vyplnený Formulár ku konzultáciám zasielajte na e-mailové adresy:
javorova.darina@trnava-vuc.skantipovova.ida@trnava-vuc.sk

__________________________________________________________________________________________________
Kontaktné údaje na RPC SK-CZ v ďalších krajoch

Juhomoravský kraj: https://www.jmk.cz/content/16520

Žilinský samosprávny kraj: http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/regionalne-poradenske-centrum-sk-cz-interreg-sk-cz.html

Moravskoslezský kraj: https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/interreg-v-a---slovenska-republika---ceska-republika-101365/

Zlínsky kraj: http://www.kr-zlinsky.cz/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika-cl-3528.html

Trenčiansky samosprávny kraj: https://www.tsk.sk/regionalne-poradenske-centrum-sk-cz/kontakty.html?page_id=432501

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW