EnglishHungarianSlovakUkrainian

Oddelenie zahraničných vzťahov

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 06.05.2022

Oddelenie zabezpečuje protokolárne aktivity pri domácich a zahraničných stretnutiach, návštevách a podujatiach, zastrešuje komplexnú korešpondenciu a komunikáciu (vrátane cudzojazyčnej) so zahraničnými partnermi. Udržiava a rozvíja dobré zahraničné vzťahy.

Riadi kanceláriu TTSK v Bruseli a koordinuje jej činnosti podľa priorít kraja, ktorý reprezentuje na EÚ úrovni.

Kontaktujte 

Oddelenie zahraničných vzťahov

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram