Oddelenie zahraničných vzťahov

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 10.06.2022

Oddelenie zahraničných vzťahov zabezpečuje všetky druhy zahraničných aktivít Trnavského samosprávneho kraja a jeho zástupcov, vrátane rozvíjania medzinárodných vzťahov a spolupráce s partnermi za hranicami nášho kraja. Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce oddelenie prispieva k napĺňaniu hlavných rozvojových priorít v záujme posilnenia konkurenčnej výhody kraja a zefektívnenia územnej samosprávy. 

Pri plnení týchto cieľov oddelenie zabezpečuje protokolárne aktivity pri zahraničných stretnutiach, návštevách a podujatiach, ako aj komunikáciu so zahraničnými partermi v záujme dodržiavania dobrých vzťahov.

V rámci oddelenia zahraničných vzťahov tiež pôsobí Zastúpenie Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli, ktorého cieľom je reprezentácia a propagácia kraja na európskej úrovni.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
book
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram