Odbor ľudských zdrojov

Publikované: 23.02.2022 | Naposledy aktualizované 02.12.2022

Mgr. Dušana Sadloňová

riaditeľka odboru

telefón: 033 5559 350
e-mail: dusana.sadlonova@trnava-vuc.sk

Odbor riadi a zabezpečuje výber a prijímanie zamestnancov Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Plní úlohy spojené s obsadzovaním voľných pracovných miest na úrade formou pracovných pohovorov a výberových konaní vrátane komplexnej prípravy a zabezpečenia celého výberového procesu.

V spolupráci s príslušnými útvarmi úradu plní úlohy spojené s výkonom výberových konaní na obsadenie pracovných pozícii riaditeľov OvZP.

Vedie komplexnú pracovno-právnu agendu zamestnancov a štatutárnych zástupcov OvZP. Zabezpečuje evidenciu dochádzky zamestnancov TTSK, kompletnú mzdovú agendu. Pripravuje, zabezpečuje a vyhodnocuje v spolupráci s odborovou organizáciou kolektívnu zmluvu v oblasti personálnej, mzdovej a sociálnej.

Personálne zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov na úrade.

Zobrazte si aktuálne pracovné príležitosti

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
book
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram