Odbor ľudských zdrojov

Publikované: 23.02.2022 | Naposledy aktualizované 30.10.2023

Odbor riadi a zabezpečuje výber a prijímanie zamestnancov Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Plní úlohy spojené s obsadzovaním voľných pracovných miest na úrade formou pracovných pohovorov a výberových konaní vrátane komplexnej prípravy a zabezpečenia celého výberového procesu.

V spolupráci s príslušnými útvarmi úradu plní úlohy spojené s výkonom výberových konaní na obsadenie pracovných pozícii riaditeľov OvZP.

Vedie komplexnú pracovno-právnu agendu zamestnancov a štatutárnych zástupcov OvZP. Zabezpečuje evidenciu dochádzky zamestnancov TTSK, kompletnú mzdovú agendu. Pripravuje, zabezpečuje a vyhodnocuje v spolupráci s odborovou organizáciou kolektívnu zmluvu v oblasti personálnej, mzdovej a sociálnej.

Personálne zabezpečuje ďalšie vzdelávanie zamestnancov na úrade.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW