Ukrajina a bezplatná preprava

Publikované: 24.06.2022 | Naposledy aktualizované 24.06.2022

Ukrajina a bezplatná preprava (BP) – zmeny od 1. 7. 2022

Základné pravidlá:

 1. Nárok na bezplatnú prepravu, bez akejkoľvek výnimky veku, má osoba, ktorá sa preukáže preukazom totožnosti občana UA (občiansky preukaz, pas) a uplatňuje sa súčasne s
  • osobitným dokladom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou (viď. príloha č. 1) s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK,
  • osobitným dokladom, ktorý preukazuje získanie statusu o dočasnom útočisku v prvom vydaní

(viď. príloha č. 2).

 1. Tieto osobitné doklady umožňujú získať bezplatný cestovný lístok na cestovanie vo vlaku a prímestskom autobuse.
 1. Nárok na bezplatný lístok je v deň získania takéhoto osobitného dokladu a nasledujúce 4 dni.
 1. Osobitný doklad SLOVAK HELP sa nevydáva osobám, ktoré vstúpia na územie SR opakovane za obdobie posledných 30 kalendárnych dní.
 1. Nárok na bezplatný lístok sa vzťahuje na všetky vekové kategórie bez rozdielu:
  1. na všetky vlaky prevádzkované vo verejnom záujme Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. vo vozňoch 2. triedy. Nárok sa nevzťahuje na miestenku, lôžko a ležadlo a doplatok na vlak vyššej kategórie;
  2. na všetky prímestské autobusy prevádzkované vo verejnom záujme, okrem autobusov vyhradených prednostne na prepravu žiakov a študentov počas dní školského vyučovania (označené príslušným piktogramom).

Výnimky:

 1. Preprava detí a žiakov materských, základných a stredných škôl, ktorí sa preukážu dokladom o dočasnom útočisku, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a to na základe potvrdenia o návšteve školy (viď. príloha č. 3) a to len počas dní školského vyučovania z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť. Nárok na bezplatnú prepravu vzniká aj pre samostatne cestujúcu jednu sprevádzajúcu osobu pri návrate z miesta sídla školy do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťa z vyučovania. V prípade neuvedenia miesta pobytu na doklade stanovuje miesto pobytu žiadateľ o prepravu.
 2. Osoby podľa bodu I., vrátane sprevádzajúcej osoby, majú nárok na prepravu aj v prímestskom autobuse, ktorý je vyhradený prednostne pre prepravu žiakov a študentov.
 3. Preprava osôb do/zo zamestnania, ktorí sú držiteľmi prvého vydania osobitného dokladu preukazujúceho získanie statusu dočasného útočiska na základe potvrdenia zamestnávateľa

o pracovnom pomere počas 60 dní odo dňa vydania osobitného dokladu preukazujúceho získanie statusu dočasného útočiska z miesta obvyklého pobytu, ktoré je uvedené na osobitnom doklade

o dočasnom útočisku do miesta sídla zamestnávateľa. V prípade neuvedenia miesta pobytu na uvedenom doklade stanovuje miesto pobytu žiadateľ o prepravu.

Preprava bez nároku na bezplatnú prepravu podľa tohto opatrenia:

 1. Osoby, ktoré nepreukážu, že sú občanmi Ukrajiny.
 2. Osoby, ktoré vstupujú na územie SR opakovane za obdobie posledných 30 kalendárnych dní.
 3. Osoby, ktoré získali druhé a ďalšie vydanie osobitného dokladu preukazujúceho získanie statusu dočasného útočiska (viď. príloha č. 4).
 4. Všetky linky realizované v rámci príslušnej MHD, nakoľko o bezplatnej preprave v MHD rozhoduje príslušná samospráva (mesto/obec).

Text na pečiatke (iba v ukrajinčine):

З цим ви отримуєте квиток на поїзд.

Цей квиток також діє на приміських автобусах.

Діє тільки протягом зазначеного періоду.

Informatívny preklad do slovenčiny:

S týmto dostanete na stanici cestovný lístok na vlak.

Platí aj v prímestských autobusoch.

Platí len v uvedenom období.

Za platný doklad preukazujúci prvé vydanie sa považuje doklad s názvom „Dočasné útočisko“ bez poradového čísla:

Doklad  s názvom  „Dočasné  útočisko“  s  poradovým  číslom  II.  alebo  ďalším  je  na  účely  poskytovania bezplatnej prepravy neplatný:

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW