Oddelenie registrácie a financovania sociálnych služieb

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 25.04.2022

Útvar vykonáva zápis poskytovateľov sociálnych služieb do registra, ale aj ich odstraňovanie z registra sociálnych služieb. Kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby.

Úlohou oddelenia je aj zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb občanom s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského kraja u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Vypracováva zmluvy na poskytnutie finančného príspevku neverejným poskytovateľom a vykonáva kontrolu použitia a vyúčtovania finančných príspevkov neverejných poskytovateľov.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW