Harmonogram zasadnutí a zasielania formulárov PZ IÚI

Publikované: 20.02.2024 | Naposledy aktualizované 20.02.2024

Harmonogram plánovaných zasadnutí Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 (ďalej len „Rada partnerstva“) vydáva Technický sekretariát pre Radu partnerstva na pokyn predsedu Rady partnerstva zverejnením na webovom sídle Trnavského samosprávneho kraja.

Žiadatelia, ktorí chcú predložiť formulár projektového zámeru integrovaných územných investícií (ďalej len „PZ IÚI“) na schválenie, musia na Technický sekretariát pre Radu partnerstva zaslať finálnu verziu formuláru PZ IÚI najneskôr 45 pracovných dní pred zasadnutím Rady partnerstva. Tieto podmienky odoslania sú v súlade s časťou 2.5 Metodického usmernenia k podpore integrovaného územného rozvoja riadiaceho orgánu.

Harmonogram zasielania formulárov PZ IÚI a zasadnutí Rady partnerstva:

Zasielanie formulárov

PZ IÚI

Zasielanie materiálov členom Rady partnerstva Zasadnutie Rady partnerstva
do 13.02.2024 08.04.2024 18.04.2024
do 15.05.2024 08.07.2024 18.07.2024
do 24.07.2024 16.09.2024 26.09.2024
do 11.09.2024 04.11.2024 14.11.2024

 

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW