Župan TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Viskupič, Jozef, Mgr. Predseda Úradu TTSK 033 5559 100 , 0905 38 70 62 predseda@trnava-vuc.sk

Sekretariát župana

Meno Funkcia Telefón Email
Fraňová, Vanda, Mgr. vedúca sekretariátu predsedu 033 5559 171 vanda.franova@trnava-vuc.sk
Pazourková, Marcela 033 5559 101 , 0907989717 marcela.pazourkova@trnava-vuc.sk
Markovič, Peter, Mgr. Poradca 033 5559 141 peter.markovic@trnava-vuc.sk
Dubovská, Katarína, Mgr. 033 5559 102 , 0910855920 katarina.dubovska@trnava-vuc.sk
Marušinec, Ján, Ing. Poradca jan.marusinec@trnava-vuc.sk

Riaditeľ Úradu TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Fekiač, Július, Mgr. riaditeľ úradu 033 5559 145 julius.fekiac@trnava-vuc.sk

Kancelária riaditeľa úradu

Meno Funkcia Telefón Email
Dubovská, Katarína , Mgr. 033 5559 102 , 0910855920 katarina.dubovska@trnava-vuc.sk
Hlobeň, Jozef, MBA eSlužby, GDPR 033 5559 146 , 0911702532 jozef.hloben@trnava-vuc.sk
Krajčír, Ľuboš, Mgr. 033 5559 310 lubos.krajcir@trnava-vuc.sk

Vicežupani TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Berényi, József, Mgr. podpredseda TTSK 033 5559 120 jozsef.berenyi@trnava-vuc.sk
Buc, Veronika, Mgr. PhD. podpredseda TTSK 033 5559 122 veronika.buc@trnava-vuc.sk
Mráz, Rastislav, Mgr. podpredseda TTSK rastislav.mraz@trnava-vuc.sk
Voltmann, Patrik, Ing. podpredseda TTSK 033 5559 127 patrik.voltmann@trnava-vuc.sk

Sekretariát vicežupanov

Meno Funkcia Telefón Email
Gálová, Erika 033 5559 124 erika.galova@trnava-vuc.sk
Seres, Lajos, Ing. 033 5559 143 , 0915704881 lajos.seres@trnava-vuc.sk
Vlášková, Jaroslava 033 5559 123 jaroslava.vlaskova@trnava-vuc.sk

Zástupca riaditeľa Úradu TTSK

Meno Funkcia Telefón Email

Kancelária zástupcu riaditeľa úradu

Meno Funkcia Telefón Email
Koval, Peter, Mgr. 033 5559 240 peter.koval@trnava-vuc.sk
Magdolen, Ján, Mgr. asistent zástupcu riaditeľa úradu 033 5559 147 , 0911 443 782 jan.magdolen@trnava-vuc.sk

Oddelenia Úradu TTSK

Organizačné oddelenie

Meno Funkcia Telefón Email
Raclavský, Ján, Mgr. vedúci oddelenia 033 5559 254 jan.raclavsky@trnava-vuc.sk
Antalová, Zuzana, Mgr. 033 5559 249 zuzana.antalova@trnava-vuc.sk
Převlocká, Monika, Mgr. 033 5559 252 monika.prevlocka@trnava-vuc.sk

Ref. dotácií, grantov a obč. participácie

Meno Funkcia Telefón Email
Kosíková, Viera, Mgr. 033 5559 257 viera.kosikova@trnava-vuc.sk
Ptačinová, Diana, Ing. 033 5559 255 diana.ptacinova@trnava-vuc.sk
Ševčíková, Monika 033 5559 259 monika.sevcikova@trnava-vuc.sk
Sejna, Jakub, Mgr. participatívny rozpočet 033 5559 250 jakub.sejna@trnava-vuc.sk

Oddelenie nakladania s majetkom

Meno Funkcia Telefón Email
Horňáková, Silvia, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 327 silvia.hornakova@trnava-vuc.sk
Bedečová, Darina, Bc. 033 5559 318 darina.bedecova@trnava-vuc.sk
Dráb, Adam, Mgr. 033 5559 315 adam.drab@trnava-vuc.sk
Foltýnová, Andrea, Bc. 033 5559 316 andrea.foltynova@trnava-vuc.sk
Hrčková, Blažena 033 5559 319 blazena.hrckova@trnava-vuc.sk
Lassuová, Gabriela, Mgr. 033 5559 320 gabriela.lassuova@trnava-vuc.sk
Michal, Stanislav, JUDr. 033 5559 512 stanislav.michal@trnava-vuc.sk
Morvayová, Alena 033 5559 514 alena.morvayova@trnava-vuc.sk
Zemanová, Zuzana, Ing. 033 5559 513 zuzana.zemanova@trnava-vuc.sk

Oddelenie prevádzky úradu

Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce

Meno Funkcia Telefón Email
Antipovová, Ida, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 620 , 0915744401 ida.antipovova@trnava-vuc.sk
Hornák, Michal, Ing. 033 5559 617 , 0911986579 michal.hornak@trnava-vuc.sk
Juzová, Lucia, Mgr. 033 5559 615 , 0911986726 lucia.juzova@trnava-vuc.sk
Polakovičová, Drahomíra, PhDr., PhD. 033 5559 612 drahomira.polakovicova@trnava-vuc.sk
Píšová, Adriana, Mgr. 033 5559 612 adriana.pisova@trnava-vuc.sk

Referát cezhraničnej spolupráce

Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

Meno Funkcia Telefón Email
Tajcnerová, Alena, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 630 , 0911702529 alena.tajcnerova@trnava-vuc.sk
Bejdáková, Marta, Ing. 033 5559 632 , 0910879007 marta.bejdakova@trnava-vuc.sk
Dušková, Elena, Ing 033 5559 631 elena.duskova@trnava-vuc.sk
Halabrínová, Katarína, Ing. 033 5559 632 katarina.halabrinova@trnava-vuc.sk
Ilavská, Monika, Ing. 033 5559 631 monika.ilavska@trnava-vuc.sk
Kebísková, Lucia, Ing. 033 5559 651 lucia.kebiskova@trnava-vuc.sk
Repa, Ondrej, Ing. 033 5559 632 ondrej.repa@trnava-vuc.sk
Soldánová, Zuzana, Ing. 033 5559 631 zuzana.soldanova@trnava-vuc.sk

Referát NUS

Meno Funkcia Telefón Email
Majtáz, Miroslav, Ing., MBA 033 5559 671 miroslav.majtaz@trnava-vuc.sk
Šegeda, Miloš, Ing. 033 5559 671 milos.segeda@trnava-vuc.sk
Kürth, Rudolf, Ing. 033 5559 671 rudolf.kurth@trnava-vuc.sk

Oddelenie verejného obstarávania

Meno Funkcia Telefón Email
Hulín, Peter, Mgr. 033 5559 521 , 0911170149 peter.hulin@trnava-vuc.sk
Minárová, Michaela, Ing. 033 5559 521 michaela.minarova@trnava-vuc.sk
Takáč Markovičová, Michaela, Mgr. 033 5559 522 michaela.takac@trnava-vuc.sk

Oddelenie zahraničných vzťahov

Meno Funkcia Telefón Email
Paľašová, Michaela, Mgr. špecialista pre európske záležitosti 033 5559 151 , 0911 319 592 michaela.palasova@trnava-vuc.sk
Šefčíková, Miriam, M.A. 033 5559 151 miriam.sefcikova@trnava-vuc.sk

Referát krízového riadenia, BOZP a PO

Meno Funkcia Telefón Email
Bílik, Miroslav, Mgr. 033 5559 160 miroslav.bilik@trnava-vuc.sk
Musilová, Alica 033 5559 160 alica.musilova@trnava-vuc.sk

Odbory Úradu TTSK

Odbor analýz a verejných politík

Meno Funkcia Telefón Email
Maroši, Viktor, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 190 viktor.marosi@trnava-vuc.sk
Trnka, Andrej, doc. Ing. PhD. 033 5559 256 andrej.trnka@trnava-vuc.sk
Jáger, Branislav, Mgr. 033 5559 256 branislav.jager@trnava-vuc.sk

Odbor dopravnej politiky

Meno Funkcia Telefón Email
Kollár, Jozef, Ing. riaditeľ odboru 033 5559 555 jozef.kollar@trnava-vuc.sk

Oddelenie infraštruktúry

Meno Funkcia Telefón Email
Gábriš, Radovan, Ing. 033 5559 551 radovan.gabris@trnava-vuc.sk
Lančarič, Ernest, Ing. 033 5559 541 ernest.lancaric@trnava-vuc.sk
Vávrovič, Matej, Mgr. 033 5559 540 matej.vavrovic@trnava-vuc.sk

Oddelenie dopravnej obslužnosti

Meno Funkcia Telefón Email
Pišová, Eva, Ing. 033 5559 542 eva.pisova@trnava-vuc.sk
Černá, Mária, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 550 maria.cerna@trnava-vuc.sk
Bašová, Miroslava, Mgr. 033 5559 541 miroslava.basova@trnava-vuc.sk
Kukuľková, Eva, Ing. 033 5559 550 eva.kukulkova@trnava-vuc.sk
Škvoráková, Magda 033 5559 551 magda.skvorakova@trnava-vuc.sk
Múdra, Viera, Ing. 033 5559 552 viera.mudra@trnava-vuc.sk
Oddelenie dopravnej obslužnosti dopravnaobsluznost@trnava-vuc.sk

Referát mobility

Meno Funkcia Telefón Email
Biskupičová, Miriam, Ing. 033 5559 553 miriam.biskupicova@trnava-vuc.sk

Odbor financií

Meno Funkcia Telefón Email
Sárková, Gabriela, Mgr. sekretariát 033 5559 201 gabriela.sarkova@trnava-vuc.sk
Virágová, Júlia, Ing. zástupca riaditeľa odboru 033 5559 360/200 , 0908725035 financie@trnava-vuc.sk
Mrvová, Renata, Ing. 033 5559 360 , 0911701980 renata.mrvova@trnava-vuc.sk
Fridrichová, Zuzana, Ing. 033 5559 360 zuzana.fridrichova@trnava-vuc.sk

Oddelenie rozpočtu a financovania

Meno Funkcia Telefón Email
Ferančíková, Eva, Mgr. 033 5559 386 eva.ferancikova@trnava-vuc.sk
Grutková, Martina, Ing. 033 5559 370 martina.grutkova@trnava-vuc.sk
Kristová, Henrieta, Ing. 033 5559 372 henrieta.kristova@trnava-vuc.sk
Kusá, Eva 033 5559 430 eva.kusa@trnava-vuc.sk
Maronová, Natália, Ing. 033 5559 372 natalia.maronova@trnava-vuc.sk
Mikušová, Gabriela 033 5559 386 gabriela.mikusova@trnava-vuc.sk
Staráčková, Martina, Bc. 033 5559 371 martina.starackova@trnava-vuc.sk
Tisovská, Henrieta 033 5559 371 henrieta.tisovska@trnava-vuc.sk
Drasíková, Viktória, Ing. 033 5559 432 viktoria.drasikova@trnava-vuc.sk

Oddelenie účtovníctva

Meno Funkcia Telefón Email
Ondrušková, Ivana, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 380 ivana.ondruskova@trnava-vuc.sk
Lackovičová, Jozefína 033 5559 385 jozefina.lackovicova@trnava-vuc.sk
Mihalčíková, Jana, Bc. 033 5559 382 jana.mihalcikova@trnava-vuc.sk
Ondrušková, Mária, Mgr. 033 5559 383 maria.ondruskova@trnava-vuc.sk
Ptačinová, Miroslava 033 5559 374 miroslava.ptacinova@trnava-vuc.sk
Strapková, Adriána, Ing. 033 5559 373 adriana.strapkova@trnava-vuc.sk
Zatková, Natália, Ing. 033 5559 385 natalia.zatkova@trnava-vuc.sk
Zvolenská, Darina 033 5559 384 darina.zvolenska@trnava-vuc.sk
Dekanová, Monika, Mgr. 033 5559 383 monika.dekanova@trnava-vuc.sk

Referát finančného manažmentu projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Jánošková, Kristína, Ing. 033 5559 390 kristina.janoskova@trnava-vuc.sk
Marková, Jarmila, Ing. 033 5559 390 jarmila.markova@trnava-vuc.sk
Páleníková, Daniela, Ing. 033 5559 390 daniela.palenikova@trnava-vuc.sk
Rezek, Tomáš, Mgr. 033 5559 391 tomas.rezek@trnava-vuc.sk
Hrompová, Veronika, Ing. 033 5559 391 veronika.hrompova@trnava-vuc.sk

Odbor kultúry a športu

Meno Funkcia Telefón Email
Kadlic, Peter, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 580 peter.kadlic@trnava-vuc.sk
Karaba, Tomáš , 0911701979 tomas.karaba@trnava-vuc.sk
Mruškovičová, Silvia, Mgr. 033 5559 582 silvia.mruskovicova@trnava-vuc.sk
Slobodník, Jakub, Mgr. 033 5559 581 jakub.slobodnik@trnava-vuc.sk

Odbor komunikácie

Meno Funkcia Telefón Email
Petkáčová, Natália, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 152 , 0910729414 natalia.petkacova@trnava-vuc.sk
Petro, Michal, Mgr. 033 5559 251 michal.petro@trnava-vuc.sk
Kováčik, Peter, Mgr. 033 5559 154 peter.kovacik@trnava-vuc.sk
Tarabová, Ľubica, Mgr. 033 5559 153 lubica.tarabova@trnava-vuc.sk

Odbor ľudských zdrojov

Meno Funkcia Telefón Email
Sadloňová, Dušana, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 350 , 0905 941 621 dusana.sadlonova@trnava-vuc.sk
Blesáková, Daniela, Ing. 033 5559 351 daniela.blesakova@trnava-vuc.sk
Kolevová, Katarína, Mgr. 033 5559 352 katarina.kolevova@trnava-vuc.sk
Veronáčová, Elena 033 5559 351 elena.veronacova@trnava-vuc.sk
Vyhlidalová, Andrea, Mgr. 033 5559 354 andrea.vyhlidalova@trnava-vuc.sk
Majchráková, Svetlana, Mgr., MBA 033 5559 352 svetlana.majchrakova@trnava-vuc.sk
Henčeková, Martina, Ing. 033 5559 354 martina.hencekova@trnava-vuc.sk
Nicolas, Júlia, JUDr. 033 5559 353 julia.nicolas@trnava-vuc.sk
Budaiová, Lucia, Mgr. et Mgr. 033 5559 353 lucia.budaiova@trnava-vuc.sk

Odbor školstva

Meno Funkcia Telefón Email
Pravda, Stanislav, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 420 , 0910644793 stanislav.pravda@trnava-vuc.sk
Vlčková, Jana, Mgr. 033 5559 421 , 0904811068 jana.vlckova@trnava-vuc.sk

Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení

Meno Funkcia Telefón Email
Abariová, Zuzana, Mgr. 033 5559 433 zuzana.abariova@trnava-vuc.sk
Barczi, Zsolt, Mgr. 033 5559 427 zsolt.barczi@trnava-vuc.sk
Sklárčiková, Tatiana, Mgr. 033 5559 428 tatiana.sklarcikova@trnava-vuc.sk
Bašnáková, Zuzana 033 5559 428 zuzana.basnakova@trnava-vuc.sk

Odd. duálneho vzdelávania a integrovaného systému vzdelávania

Meno Funkcia Telefón Email
Mastelová, Dagmara, Mgr., PhD. vedúca oddelenia 033 5559 421 , 0911977948 dagmara.mastelova@trnava-vuc.sk
Klimešová, Adela, Mgr. 033 5559 423 , 0911 701 967 adela.klimesova@trnava-vuc.sk
Patalášová, Monika, Ing. 033 5559 423 , 0905571366 monika.patalasova@trnava-vuc.sk
Zvolenská, Zuzana, Mgr. 033 5559 423 , 0910778671 zuzana.zvolenska@trnava-vuc.sk

Odbor sociálnych vecí

Meno Funkcia Telefón Email
Flamíková, Blažena, Ing. riaditeľka odboru 033 5559 440 , 00908 725 028 blazena.flamikova@trnava-vuc.sk
Simandlová, Zdena 033 5559 452 zdena.simandlova@trnava-vuc.sk

Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci

Meno Funkcia Telefón Email
Valúchová, Monika, PhDr. vedúca oddelenia 033 5559 450 , 0910437602 monika.valuchova@trnava-vuc.sk
Hrašnová, Eva 033 5559 451 eva.hrasnova@trnava-vuc.sk
Bíliková, Ľudmila, Mgr. 033 5559 450 ludmila.bilikova@trnava-vuc.sk
Dobišová, Erika, Mgr. 033 5559 452 erika.dobisova@trnava-vuc.sk
Nagyová, Daniela, Mgr. 033 5559 471 daniela.nagyova@trnava-vuc.sk
Piknová, Anna 033 5559 453 anna.piknova@trnava-vuc.sk
Rakovská, Monika, Mgr. 033 5559 451 monika.rakovska@trnava-vuc.sk
Vivodíková, Soňa, Mgr. 033 5559 454 sona.vivodikova@trnava-vuc.sk

Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb

Meno Funkcia Telefón Email
Slováková, Andrea poverená vedením oddelenia 033 5559 461 andrea.slovakova@trnava-vuc.sk
Obertová, Ľubica 033 5559 460 lubica.obertova@trnava-vuc.sk
Španková, Martina, Ing. 033 5559 470 martina.spankova@trnava-vuc.sk
Puškárová, Monika, Mgr. 033 5559 470 monika.puskarova@trnava-vuc.sk
Opálková, Sylvia, Mgr. 033 5559 460 sylvia1.opalkova@trnava-vuc.sk
Bíliková, Martina, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 462 , 0910 879 009 martina.bilikova@trnava-vuc.sk

Referát posudkových činností

Meno Funkcia Telefón Email
Kocianová, Daniela, Mgr. 033 5559 454 daniela.kocianova@trnava-vuc.sk
Niedlová, Zuzana, Mgr. 033 5559 454 zuzana.niedlova@trnava-vuc.sk

Odbor riadenia projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Vargová, Terézia Ing. 033 5559 664 terezia.vargova@trnava-vuc.sk
Šifel, Lucia, Ing. 033 5559 661 , 0911170148 lucia.sifel@trnava-vuc.sk
Pavlíčková, Katarína, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 660 katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk
Búdová, Denisa, Mgr. 033 5559 667 denisa.budova@trnava-vuc.sk
Horváth, Miroslav, Ing. 033 5559 663 miroslav.horvath@trnava-vuc.sk
Hrebíková, Gabriela, Ing. 033 5559 662 , 0911170143 gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
Sirotiaková, Zuzana, Mgr. 033 5559 664 zuzana.sirotiakova@trnava-vuc.sk
Gašperová, Mária, Ing. 033 5559 652 maria.gasperova@trnava-vuc.sk
Kolenčíková, Katarína, Ing. 033 5559 663 katarina.kolencikova@trnava-vuc.sk
Šuranská, Alena, Ing. 033 5559 602 alena.suranska@trnava-vuc.sk
Jurkasová, Jana, Ing. 033 5559 653 jana.jurkasova@trnava-vuc.sk
Santová, Miroslava, Bc. 033 5559 601 miroslava.santova@trnava-vuc.sk

Odd. kontroly Fondu malých projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Bestvinová, Mária, Ing. 033 5559 634 , 0902 266 249 maria.bestvinova@trnava-vuc.sk
Strehár, Miroslav, Mgr. 033 5559 634 , 0902 273 820 miroslav.strehar@trnava-vuc.sk

Referát pre IPC

Meno Funkcia Telefón Email
Hečková, Zuzana, Ing. 033 5559 652 zuzana.heckova@trnava-vuc.sk

Kreatívne centrum

Meno Funkcia Telefón Email
Bezáková, Zuzana, PhD., Ing. riaditeľka kreatívneho centra 033 5559 670 , 0910767376 zuzana.bezakova@trnava-vuc.sk
Korcová, Dana, Mgr. 033 5559 670 dana.korcova@trnava-vuc.sk
Kozmová, Nikola, Ing. 033 5559 670 , 0902309357 nikola.kozmova@trnava-vuc.sk
Križanová, Nina, Ing. 033 5559 670 , 0910753558 nina.krizanova@trnava-vuc.sk
Koprda, Matúš, Mgr. 033 5559 670 matus.koprda@trnava-vuc.sk

Odbor právny a sťažností

Meno Funkcia Telefón Email
Bérešová, Lenka, JUDr. poverená riadením odboru 033 5559 272 , 0911718327 lenka.beresova@trnava-vuc.sk
Drozdová, Eva, JUDr. 033 5559 263 , 0905980031 eva.drozdova@trnava-vuc.sk
Gottwaldová, Adriána, Mgr. 033 5559 260 adriana.gottwaldova@trnava-vuc.sk
Kubovičová, Anna, JUDr. 033 5559 270 anna.kubovicova@trnava-vuc.sk
Valentová, Zuzana, JUDr. 033 5559 262 zuzana.valentova@trnava-vuc.sk
Slanicayová, Jana, JUDr. 033 5559 273 jana.slanicayova@trnava-vuc.sk

Odbor zdravotníctva

Meno Funkcia Telefón Email
Chalupková, Jana 033 5559 493 jana.chalupkova@trnava-vuc.sk
Hančínová, Simona, JUDr. 033 5559 494 simona.hancinova@trnava-vuc.sk
Hacaj, Nikola 033 5559 492 nikola.strapakova@trnava-vuc.sk
Královičová, Daniela 033 5559 495 daniela.kralovicova@trnava-vuc.sk
Magalová, Slávka 033 5559 491 slavka.magalova@trnava-vuc.sk
Zdravá župa s.r.o. 033 5559 560 zdravazupa@trnava-vuc.sk
Šmidovičová, Lucia, PhDr., PhD, MPH riaditeľka odboru 033 5559 496 lucia.smidovicova@trnava-vuc.sk

SO pre IROP

Meno Funkcia Telefón Email
Morvay, Martin, Ing. 033 5559 712 , 0903132645 martin.morvay@trnava-vuc.sk
Žitnáková, Michaela, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 700 , 0910879001 michaela.zitnakova@trnava-vuc.sk

Oddelenie implementácie projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Petrovičová, Veronika, Ing. 033 5559 710 , 0918620600 veronika.petrovicova@trnava-vuc.sk
Morvay, Michal, Mgr. vedúci oddelenia 033 5559 710 , 0903195074 michal.morvay@trnava-vuc.sk
Balážová, Jana, Ing. 033 5559 711 , 0903107715 jana.balazova@trnava-vuc.sk
Grychniková, Natália, Mgr. 033 5559 712 , 0903152809 natalia.grychnikova@trnava-vuc.sk
Odráška, Ladislav, Mgr. 033 5559 710 , 0903186135 ladislav.odraska@trnava-vuc.sk

Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania

Meno Funkcia Telefón Email
Osuská, Andrea, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 722 , 0911897487 andrea.osuska@trnava-vuc.sk
Skýpalová, Jana, JUDr. 033 5559 721 jana.skypalova@trnava-vuc.sk
Čuvalová, Daniela, Mgr. 033 5559 583 , 0903184074 daniela.cuvalova@trnava-vuc.sk
Hudecová, Romana, Ing. 033 5559 711 , 0903115174 romana.hudecova@trnava-vuc.sk
Krupa, Rastislav, Ing. 033 5559 721 , 0905210099 rastislav.krupa@trnava-vuc.sk
Vražičová, Zuzana, Mgr. 033 5559 721 , 0903114881 zuzana.vrazicova@trnava-vuc.sk
Neckarová, Soňa, Ing. 033 5559 722 , 0911 159 473 sona.neckarova@trnava-vuc.sk

Technický sekretariát pre Radu partnerstva

Meno Funkcia Telefón Email
Bartoš, Matúš, Ing. 033 5559 720 , 0911 368 874 matus.bartos@trnava-vuc.sk
Lupkovič, Dávid, Bc. 033 5559 720 , 0911 368 873 david.lupkovic@trnava-vuc.sk

Kancelária SK 8

Meno Funkcia Telefón Email
Frimmel, Róbert, PhDr. 033 5559 180 robert.frimmel@trnava-vuc.sk
Tomaškovičová, Iveta 033 5559 180 iveta.tomaskovicova@trnava-vuc.sk
Komunikačné 033 5559 180 komunikacne@samospravnekraje.sk

Hlavný kontrolór

Meno Funkcia Telefón Email
Farkašová, Beáta, Ing. hlavný kontrolór 033 5559 800 beata.farkasova@trnava-vuc.sk

Útvar hlavného kontrolóra

Meno Funkcia Telefón Email
Drozda, Dušan, PhDr. riaditeľ 033 5559 810 dusan.drozda@trnava-vuc.sk
Kraicová, Ivana, Mgr. 033 5559 801 ivana.kraicova@trnava-vuc.sk

Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov

Meno Funkcia Telefón Email
Jurkovičová, Stanislava, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 820 stanislava.jurkovicova@trnava-vuc.sk
Gruberová, Monika, Mgr. 033 5559 820 monika.gruberova@trnava-vuc.sk
Rapiová, Patrícia, Mgr. 033 5559 801 patricia.rapiova@trnava-vuc.sk
Daniš Tóthová, Dagmara, Mgr. 033 5559 820 dagmara.danis@trnava-vuc.sk

Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecná kontrola

Meno Funkcia Telefón Email
Bazsová, Alena, Mgr. vedúca oddelenia 033 5559 820 alena.bazsova@trnava-vuc.sk
Hloben, Juraj, Ing. 033 5559 830 juraj.hloben@trnava-vuc.sk
Spišáková, Ildikó, Ing. 033 5559 830 ildiko.spisakova@trnava-vuc.sk
Zachar, Vladimír, Ing. 033 5559 830 vladimir.zachar@trnava-vuc.sk
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram