EnglishHungarianSlovakUkrainian

Župan TTSK

Viskupič, Jozef, Mgr.
Predseda Úradu TTSK

Sekretariát župana

Fraňová, Vanda, Mgr.
vedúca sekretariátu predsedu
Hekel, Zuzana, Mgr. art.
Poradca
Marušinec, Ján, Ing.
Poradca

Vicežupani TTSK

Berényi, József, Mgr.
podpredseda TTSK
Kalman, Pavol, Ing.
podpredseda TTSK
Neštický, Marek, Mgr.
podpredseda TTSK
Sova, Roman, Ing.
podpredseda TTSK

Sekretariát vicežupanov

Riaditeľ Úradu TTSK

Fekiač Július, Mgr.
riaditeľ úradu

Kancelária riaditeľa úradu

Hlobeň Jozef, MBA
eSlužby, GDPR

Zástupca riaditeľa Úradu TTSK

Markovič Peter, Mgr.
zástupca riaditeľa úradu

Kancelária zástupcu riaditeľa úradu

Magdolen Ján, Mgr.
asistent zástupcu riaditeľa úradu

Odbor komunikácie

Petkáčová, Natália, Mgr.
riaditeľka odboru

Odbory Úradu TTSK

Odbor analýz a verejných politík

Maroši Viktor, Mgr.
riaditeľ odboru
Trnka Andrej, doc. Ing. PhD.

Odbor dopravnej politiky

Pišová Eva, Ing.
poverená riadením odboru

Oddelenie infraštruktúry

Oddelenie dopravnej obslužnosti

Černá Mária, Ing.
vedúca oddelenia

Odbor financií

Sárková, Gabriela, Mgr.
sekretariát
Virágová, Júlia, Ing.
zástupca riaditeľa odboru

Oddelenie rozpočtu a financovania

Oddelenie účtovníctva

Ondrušková, Ivana, Ing.
vedúca oddelenia
Mihalčíková, Jana, Bc.
Ondrušková, Mária, Mgr.
Ševčíková, Gabriela, Mgr.
Strapková, Adriána, Ing.

Odbor kultúry a športu

Kadlic, Peter, Mgr.
riaditeľ odboru
Mruškovičová, Silvia, Mgr.
Dostál, Jakub
digitalizácia múzea

Odbor ľudských zdrojov

Blesáková, Daniela, Ing.
Sadloňová, Dušana, Mgr.
riaditeľka odboru
Kolevová, Katarína, Mgr.

Odbor školstva

Pravda, Stanislav, Mgr.
riaditeľ odboru
Vlčková, Jana, Mgr.

Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení

Bottka, Juraj, Mgr.
vedúci oddelenia
Sklárčiková, Tatiana, Mgr.

Odd. duálneho vzdelávania a integrovaného systému vzdelávania

Mastelová, Dagmara, Mgr., PhD.
poverená vedením Oddelenia duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania

Odbor sociálnych vecí

Flamíková, Blažena, Ing.
riaditeľka odboru

Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci

Bíliková, Ľudmila, Mgr.
poverená riadením oddelenia

Referát posudkových činností

Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb

Puškárová, Monika, Mgr.
Slováková, Andrea
poverená vedením oddelenia

Odbor stratégií a projektov

Pavlíčková, Katarína, Mgr.
poverená riadením odboru

Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce

Antipovová, Ida, Ing.
vedúca oddelenia
Polakovičová, Drahomíra, PhDr., PhD.
Píšová, Adriana, Mgr.

Referát cezhraničnej spolupráce

Oddelenie projektov

Oddelenie NUS

Odd. kontroly Fondu malých projektov

Oddelnie územného plánovania a životného prostredia

Tajcnerová, Alena, Ing.
vedúca oddelenia
Halabrínová, Katarína, Ing.
Soldánová, Zuzana, Ing.

Referát pre IPC

Kreatívne centrum

Bezáková, Zuzana, PhD. Ing.
riaditeľka kreatívneho centra

Odbor právny a sťažností

Bérešová, Lenka, Mgr.
poverená riadením odboru
Gottwaldová, Adriána, Mgr.
Kubovičová, Anna, JUDr.
Valentová, Zuzana, JUDr.

Odbor zdravotníctva

Šmidovičová, Lucia, PhDr., PhD, MPH
riaditeľka odboru
Hančínová, Simona, JUDr.

SO pre IROP

Žitnáková, Michaela, Mgr.
riaditeľ odboru

Oddelenie implementácie projektov

Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania

Oddelenia Úradu TTSK

Oddelenie organizácie podujatí

Gánovská, Miroslava, Mgr.
Šefčíková, Miriam, M.A.

Oddelenie zahraničných vzťahov

Organizačné oddelenie

Raclavský, Ján, Mgr.
vedúci oddelenia

Ref. dotácií, grantov a obč. participácie

Oddelenie nakladania s majetkom

Oddelenie prevádzky úradu

Oddelenie verejného obstarávania

Referát krízového riadenia, BOZP a PO

Hlavný kontrolór

Farkašová, Beáta, Ing.
hlavný kontrolór

Útvar hlavného kontrolóra

Drozda, Dušan, PhDr.
riaditeľ
Kraicová, Ivana, Mgr.

Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov

Jurkovičová, Stanislava, Ing.
vedúca oddelenia
Grúberová, Monika, Mgr.
Rapiová, Patrícia, Mgr.

Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecná kontrola

Baszová, Alena, Mgr.
vedúca oddelenia
Spišáková, Ildikó, Ing.

Sekretariát SK 8

Lukačovičová, Katarína, MA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram