Telefónny zoznam

Publikované: 27.01.2022 | Naposledy aktualizované 09.04.2024

Vyhľadávanie

Župan TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Viskupič, Jozef, Mgr. Predseda TTSK 033 5559 100 0905 38 70 62 predseda@trnava-vuc.sk

Sekretariát župana

Meno Funkcia Telefón Email
Fraňová, Vanda, Mgr. vedúca sekretariátu predsedu 033 5559 171 0911443781 vanda.franova@trnava-vuc.sk
Pazourková, Marcela 033 5559 101 0907989717 marcela.pazourkova@trnava-vuc.sk
Dubovská, Katarína, Mgr. 033 5559 102 0910855920 katarina.dubovska@trnava-vuc.sk
Hekel, Zuzana, Mgr. art. 0911154857 zuzana.hekel@trnava-vuc.sk
Marušinec, Ján, Ing. Poradca jan.marusinec@trnava-vuc.sk
Tomášeková, Lenka, PhDr., PhD. 033 5559 156 lenka.tomasekova@trnava-vuc.sk

Riaditeľ Úradu TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Markovič, Peter, Mgr. riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja 033 5559 141 riaditel.uradu@trnava-vuc.sk

Kancelária riaditeľa úradu

Meno Funkcia Telefón Email
Magdolen, Ján, Mgr. poverený riadením 033 5559 147 0911443782 jan.magdolen@trnava-vuc.sk
Koval, Peter, Mgr. 033 5559 240 0910879006 peter.koval@trnava-vuc.sk
Dubovská, Katarína , Mgr. Sekretariát riaditeľa Úradu TTSK 033 5559 102 0910855920 katarina.dubovska@trnava-vuc.sk
Krajčír, Ľuboš, Mgr. 033 5559 310 0911126500 lubos.krajcir@trnava-vuc.sk
Šujan, Tibor, Ing. 033 5559 331 0911170145 tibor.sujan@trnava-vuc.sk
Hlobeň, Jozef, MBA GDPR, dátový kurátor, manažér kybernetickej bezpečnosti 033 5559 146 0911702532 jozef.hloben@trnava-vuc.sk

Referát vnútorného auditu

Meno Funkcia Telefón Email

Referát krízového riadenia, BOZP a PO

Meno Funkcia Telefón Email
Bílik, Miroslav, Mgr. 033 5559 160 miroslav.bilik@trnava-vuc.sk
Musilová, Alica 033 5559 160 alica.musilova@trnava-vuc.sk

Vicežupani TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Voltmann, Patrik, Ing. podpredseda TTSK 033 5559 127 0911338830 patrik.voltmann@trnava-vuc.sk
Mráz, Rastislav, Mgr. podpredseda TTSK 0911991165 rastislav.mraz@trnava-vuc.sk
Buc, Veronika, Mgr. PhD. podpredseda TTSK 033 5559 122 0902187231 veronika.buc@trnava-vuc.sk
Berényi, József, Mgr. podpredseda TTSK 033 5559 120 0915841875 jozsef.berenyi@trnava-vuc.sk

Sekretariát vicežupanov

Meno Funkcia Telefón Email
Kiss, Virág 033 5559 124 virag.kiss@trnava-vuc.sk
Seres, Lajos, Ing. 033 5559 143 0915704881 lajos.seres@trnava-vuc.sk
Vlášková, Jaroslava 033 5559 123 jaroslava.vlaskova@trnava-vuc.sk

Zástupca riaditeľa Úradu TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Bučan, Ján, Mgr. zástupca riaditeľa Úradu TTSK 033 5559 142 0903709948 jan.bucan@trnava-vuc.sk

Oddelenia Úradu TTSK

Organizačné oddelenie

Meno Funkcia Telefón Email
Raclavský, Ján, Mgr. vedúci oddelenia 033 5559 254 0908965070 jan.raclavsky@trnava-vuc.sk
Antalová, Zuzana, Mgr. 033 5559 249 zuzana.antalova@trnava-vuc.sk
Převlocká, Monika, Mgr. 033 5559 252 monika.prevlocka@trnava-vuc.sk

Ref. dotácií, grantov a obč. participácie

Meno Funkcia Telefón Email
Kosíková, Viera, Mgr. 033 5559 257 viera.kosikova@trnava-vuc.sk
Ptačinová, Diana, Ing. 033 5559 255 diana.ptacinova@trnava-vuc.sk
Kissová, Veronika, Mgr. 033 5559 259 veronika.kissova@trnava-vuc.sk
Ševčíková, Monika 033 5559 259 monika.sevcikova@trnava-vuc.sk
Sejna, Jakub, Mgr. participatívny rozpočet 033 5559 250 0911443780 jakub.sejna@trnava-vuc.sk

Oddelenie nakladania s majetkom

Oddelenie prevádzky úradu

Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce

Meno Funkcia Telefón Email
Píšová, Adriana, Mgr. 033 5559 612 adriana.pisova@trnava-vuc.sk
Antipovová, Ida, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 620 0915744401 ida.antipovova@trnava-vuc.sk
Hornák, Michal, Ing. 033 5559 617 0911986579 michal.hornak@trnava-vuc.sk
Juzová, Lucia, Mgr. 033 5559 615 0911986726 lucia.juzova@trnava-vuc.sk
Polakovičová, Drahomíra, PhDr., PhD. 033 5559 612 drahomira.polakovicova@trnava-vuc.sk
Bestvinová, Mária, Ing. 033 5559 634 maria.bestvinova@trnava-vuc.sk

Referát cezhraničnej spolupráce

Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

Meno Funkcia Telefón Email
Bejdáková, Marta, Ing. 033 5559 632 0910879007 marta.bejdakova@trnava-vuc.sk
Dušková, Elena, Ing. 033 5559 632 0911772293 elena.duskova@trnava-vuc.sk
Halabrínová, Katarína, Ing. poverená vedením oddelenia 033 5559 630 0911702529 katarina.halabrinova@trnava-vuc.sk
Ilavská, Monika, Ing. 033 5559 632 monika.ilavska@trnava-vuc.sk
Lašček, Lucia, Ing., Mgr. 033 5559 632 lucia.lascek@trnava-vuc.sk
Repa, Ondrej, Ing. 033 5559 631 ondrej.repa@trnava-vuc.sk
Soldánová, Zuzana, Ing. 033 5559 631 zuzana.soldanova@trnava-vuc.sk

Referát NUS

Meno Funkcia Telefón Email

Oddelenie verejného obstarávania

Meno Funkcia Telefón Email
Minárová, Michaela, Ing. poverená vedením oddelenia 033 5559 522 0911170149 michaela.minarova@trnava-vuc.sk
Hulín, Peter, Mgr. 033 5559 521 peter.hulin@trnava-vuc.sk
Takáč Markovičová, Michaela, Mgr. 033 5559 522 michaela.takac@trnava-vuc.sk
Princová, Eva, Mgr. 033 5559 521 eva.princova@trnava-vuc.sk

Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu

Meno Funkcia Telefón Email
Šefčíková, Miriam, M.A. poverená vedením oddelenia 033 5559 151 0903742498 miriam.sefcikova@trnava-vuc.sk
Tomaškovičová, Iveta 033 5559 157 0910514202 iveta.tomaskovicova@trnava-vuc.sk
Paľašová, Michaela, Mgr. špecialista pre európske záležitosti 033 5559 151 0911 319 592 michaela.palasova@trnava-vuc.sk

Odbory Úradu TTSK

Odbor analýz a verejných politík

Meno Funkcia Telefón Email
Kebísková, Lucia, Ing. 033 5559 651 lucia.kebiskova@trnava-vuc.sk
Jáger, Branislav, Mgr. 033 5559 256 branislav.jager@trnava-vuc.sk
Šarvaic, Rudolf, Mgr. 033 5559 669 rudolf.sarvaic@trnava-vuc.sk
Trnka, Andrej, doc. Ing. PhD. 033 5559 256 andrej.trnka@trnava-vuc.sk
Maroši, Viktor, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 190 viktor.marosi@trnava-vuc.sk

Odbor dopravnej politiky

Meno Funkcia Telefón Email
Kollár, Jozef, Ing. riaditeľ odboru 033 5559 555 0904 636 601 jozef.kollar@trnava-vuc.sk

Oddelenie infraštruktúry

Meno Funkcia Telefón Email
Gábriš, Radovan, Ing. 033 5559 540 radovan.gabris@trnava-vuc.sk
Lančarič, Ernest, Ing. 033 5559 541 ernest.lancaric@trnava-vuc.sk
Vávrovič, Matej, Mgr. 033 5559 540 matej.vavrovic@trnava-vuc.sk

Oddelenie dopravnej obslužnosti

Meno Funkcia Telefón Email
Oddelenie dopravnej obslužnosti dopravnaobsluznost@trnava-vuc.sk
Škvoráková, Magda 033 5559 551 0910879008 magda.skvorakova@trnava-vuc.sk
Černá, Mária, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 550 0905980022 maria.cerna@trnava-vuc.sk
Bašová, Miroslava, Mgr. 033 5559 541 miroslava.basova@trnava-vuc.sk
Kukuľková, Eva, Ing. 033 5559 552 0915785092 eva.kukulkova@trnava-vuc.sk
Danišová, Alexandra 033 5559 542 alexandra.danisova@trnava-vuc.sk
Pišová, Eva, Ing. 033 5559 542 0911170161 eva.pisova@trnava-vuc.sk

Referát mobility

Meno Funkcia Telefón Email
Biskupičová, Miriam, Ing., MBA 033 5559 553 miriam.biskupicova@trnava-vuc.sk
Múdra, Viera, Ing. 033 5559 553 viera.mudra@trnava-vuc.sk

Referát cyklodopravy

Meno Funkcia Telefón Email
Drgoň, Miloslav, Ing. arch. 033 5559 665 miloslav.drgon@trnava-vuc.sk
Prokopová, Silvia 033 5559 665 silvia.prokopova@trnava-vuc.sk

Odbor financií

Meno Funkcia Telefón Email
Virágová, Júlia, Ing. riaditeľka odboru 033 5559 200 0908725035 financie@trnava-vuc.sk
Tomovič, Ľubomír, Ing. zástupca riaditeľky odboru 033 5559 200 lubomir.tomovic@trnava-vuc.sk
Sárková, Gabriela, Mgr. sekretariát 033 5559 201 gabriela.sarkova@trnava-vuc.sk

Oddelenie rozpočtu a financovania

Meno Funkcia Telefón Email
Koščová, Ingrid, PhDr. vedúca oddelenia 033 5559 360 ingrid.koscova@trnava-vuc.sk
Marčeková, Michaela, Mgr. 033 5559 386 michaela.marcekova@trnava-vuc.sk
Borovská, Daniela 033 5559 430 daniela.borovska@trnava-vuc.sk
Suchoňová, Viktória, Ing. 033 5559 432 viktoria.suchonova@trnava-vuc.sk
Staráčková, Martina, Bc. 033 5559 371 martina.starackova@trnava-vuc.sk
Tisovská, Henrieta 033 5559 371 henrieta.tisovska@trnava-vuc.sk
Ferančíková, Eva, Mgr. 033 5559 386 eva.ferancikova@trnava-vuc.sk
Kristová, Henrieta, Ing. 033 5559 372 henrieta.kristova@trnava-vuc.sk
Maronová, Natália, Ing. 033 5559 372 natalia.maronova@trnava-vuc.sk
Mikušová, Gabriela 033 5559 386 gabriela.mikusova@trnava-vuc.sk

Oddelenie účtovníctva

Oddelenie finančného manažmentu projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Jánošková, Kristína, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 390 kristina.janoskova@trnava-vuc.sk
Sekerová, Daniela, Ing. 033 5559 392 daniela.sekerova@trnava-vuc.sk
Páleníková, Daniela, Ing. 033 5559 390 daniela.palenikova@trnava-vuc.sk
Žeravík, Jozef, Ing. 033 5559 201 jozef.zeravik@trnava-vuc.sk
Rezek, Tomáš, Mgr. 033 5559 391 tomas.rezek@trnava-vuc.sk

Oddelenie kontrolingu

Meno Funkcia Telefón Email
Mrvová, Renata, Ing. 033 5559 363 0911701980 renata.mrvova@trnava-vuc.sk
Fridrichová, Zuzana, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 362 zuzana.fridrichova@trnava-vuc.sk
Grutková, Martina, Ing. 033 5559 370 martina.grutkova@trnava-vuc.sk

Odbor kultúry a športu

Meno Funkcia Telefón Email
Čuvalová, Daniela, Mgr. 033 5559 583 daniela.cuvalova@trnava-vuc.sk
Slobodník, Jakub, Mgr. 033 5559 581 0902 460 277 jakub.slobodnik@trnava-vuc.sk
Mruškovičová, Silvia, Mgr. 033 5559 582 0911718021 silvia.mruskovicova@trnava-vuc.sk
Karaba, Tomáš 033 5559 583 0911701979 tomas.karaba@trnava-vuc.sk
Kadlic, Peter, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 580 0903 494 036 peter.kadlic@trnava-vuc.sk

Kreatívne centrum

Meno Funkcia Telefón Email
Bezáková, Zuzana, PhD., Ing. riaditeľka kreatívneho centra 0910767376 zuzana.bezakova@trnava-vuc.sk
Murin, Juraj 0902468152 juraj.murin@trnava-vuc.sk
Korcová, Dana, Mgr. 0904142816 dana.korcova@trnava-vuc.sk
Kozmová, Nikola, Ing. 0902309357 nikola.kozmova@trnava-vuc.sk
Pontesová, Martina, Mgr. 0904154958 martina.pontesova@trnava-vuc.sk
Andrisová, Martina, Mgr. et Mgr. 0911850866 martina.andrisova@trnava-vuc.sk
Vatehová, Petra, Mgr. 0903297831 petra.vatehova@trnava-vuc.sk

Odbor komunikácie

Meno Funkcia Telefón Email
Tarabová, Ľubica, Mgr. 033 5559 153 0902 180 407 lubica.tarabova@trnava-vuc.sk
Krajčo, Natália, Mgr. 033 5559 155 natalia.krajco@trnava-vuc.sk
Kováčik, Peter, Mgr. 033 5559 154 0911 443 783 peter.kovacik@trnava-vuc.sk
Petro, Michal, Mgr. 033 5559 251 0902 031 284 michal.petro@trnava-vuc.sk
Petkáčová, Natália, Mgr. riaditeľka odboru, hovorkyňa TTSK 033 5559 152 0910 729 414 natalia.petkacova@trnava-vuc.sk

Odbor ľudských zdrojov

Meno Funkcia Telefón Email
Blesáková, Daniela, Ing. 033 5559 351 daniela.blesakova@trnava-vuc.sk
Kolevová, Katarína, JUDr. 033 5559 352 0910629293 katarina.kolevova@trnava-vuc.sk
Veronáčová, Elena 033 5559 351 elena.veronacova@trnava-vuc.sk
Vyhlidalová, Andrea, Mgr. 033 5559 354 0903494965 andrea.vyhlidalova@trnava-vuc.sk
Majchráková, Svetlana, Mgr., MBA 033 5559 352 0911170154 svetlana.majchrakova@trnava-vuc.sk
Henčeková, Martina, Ing. 033 5559 354 martina.hencekova@trnava-vuc.sk
Nicolas, Júlia, JUDr. 033 5559 353 julia.nicolas@trnava-vuc.sk
Budaiová, Lucia, Mgr. et Mgr. 033 5559 353 lucia.budaiova@trnava-vuc.sk

Odbor školstva

Meno Funkcia Telefón Email
Vlčková, Jana, Mgr. 033 5559 421 0904811068 jana.vlckova@trnava-vuc.sk
Pravda, Stanislav, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 420 0910644793 stanislav.pravda@trnava-vuc.sk

Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení

Meno Funkcia Telefón Email
Abariová, Zuzana, Mgr. 033 5559 433 zuzana.abariova@trnava-vuc.sk
Barczi, Zsolt, Mgr. 033 5559 427 zsolt.barczi@trnava-vuc.sk
Sklárčiková, Tatiana, Mgr. vedúca oddelenia 033 5559 424 0904439367 tatiana.sklarcikova@trnava-vuc.sk
Chmelanová, Marta, Ing. 033 5559 426 marta.chmelanova@trnava-vuc.sk

Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania

Meno Funkcia Telefón Email
Bašnáková, Zuzana 033 5559 428 zuzana.basnakova@trnava-vuc.sk
Mastelová, Dagmara, Mgr., PhD. vedúca oddelenia 033 5559 421 0911977948 dagmara.mastelova@trnava-vuc.sk
Klimešová, Adela, Mgr. 033 5559 423 0911701967 adela.klimesova@trnava-vuc.sk
Patalášová, Monika, Ing. 033 5559 422 0905571366 monika.patalasova@trnava-vuc.sk
Zvolenská, Zuzana, Mgr. 033 5559 422 0910778671 zuzana.zvolenska@trnava-vuc.sk

Referát TalentCentrum TTSK

Meno Funkcia Telefón Email
Šimeková, Lucia, Mgr. 0902463161 lucia.simekova@trnava-vuc.sk
Palšovič, Mário, Ing. 0904 663 038 mario.palsovic@trnava-vuc.sk

Odbor sociálnych vecí

Meno Funkcia Telefón Email
Simandlová, Zdena 033 5559 452 zdena.simandlova@trnava-vuc.sk
Flamíková, Blažena, Ing. riaditeľka odboru 033 5559 440 0908725028 blazena.flamikova@trnava-vuc.sk

Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci

Meno Funkcia Telefón Email
Valúchová, Monika, PhDr. vedúca oddelenia 033 5559 450 0910437602 monika.valuchova@trnava-vuc.sk
Piknová, Katarína, Mgr. 033 5559 453 katarina.piknova@trnava-vuc.sk
Hrašnová, Eva 033 5559 451 eva.hrasnova@trnava-vuc.sk
Bíliková, Ľudmila, Mgr. 033 5559 450 ludmila.bilikova@trnava-vuc.sk
Dobišová, Erika, Mgr. 033 5559 452 erika.dobisova@trnava-vuc.sk
Nagyová, Daniela, Mgr. 033 5559 471 daniela.nagyova@trnava-vuc.sk
Rakovská, Monika, Mgr. 033 5559 451 monika.rakovska@trnava-vuc.sk
Vivodíková, Soňa, Mgr. 033 5559 455 sona.vivodikova@trnava-vuc.sk

Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb

Meno Funkcia Telefón Email
Slováková, Andrea 033 5559 461 andrea.slovakova@trnava-vuc.sk
Obertová, Ľubica 033 5559 460 lubica.obertova@trnava-vuc.sk
Španková, Martina, Ing. 033 5559 461 martina.spankova@trnava-vuc.sk
Puškárová, Monika, Mgr. 033 5559 470 monika.puskarova@trnava-vuc.sk
Opálková, Sylvia, Mgr. 033 5559 460 sylvia1.opalkova@trnava-vuc.sk
Bíliková, Martina, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 462 0910 879 009 martina.bilikova@trnava-vuc.sk

Referát posudkových činností

Meno Funkcia Telefón Email
Kocianová, Daniela, Mgr. 033 5559 454 daniela.kocianova@trnava-vuc.sk
Niedlová, Zuzana, Mgr. 033 5559 454 zuzana.niedlova@trnava-vuc.sk

Odbor riadenia projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Pavlíčková, Katarína, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 660 katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk
Horváth, Miroslav, Ing. 033 5559 663 miroslav.horvath@trnava-vuc.sk
Hrebíková, Gabriela, Ing. 033 5559 662 0911170143 gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
Slobodová, Gabriela. Ing. 033 5559 663 0911719620 gabriela.slobodova@trnava-vuc.sk
Santová, Miroslava, Bc. 033 5559 601 miroslava.santova@trnava-vuc.sk
Križanová, Nina, Ing. 0910753558 nina.krizanova@trnava-vuc.sk

Oddelenie projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Tibenská, Simona, Ing. 033 5559 654 simona.tibenska@trnava-vuc.sk
Šifel, Lucia, Ing. 033 5559 661 0911170148 lucia.sifel@trnava-vuc.sk
Búdová, Denisa, Mgr. 033 5559 667 denisa.budova@trnava-vuc.sk
Orviská, Lucia, Mgr. 033 5559 666 lucia.orviska@trnava-vuc.sk
Sirotiaková, Zuzana, Mgr. 033 5559 664 zuzana.sirotiakova@trnava-vuc.sk
Kolenčíková, Katarína, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 602 katarina.kolencikova@trnava-vuc.sk
Šuranská, Alena, Ing. 033 5559 602 alena.suranska@trnava-vuc.sk

Referát Plánu obnovy a odolnosti

Meno Funkcia Telefón Email
Hečková, Zuzana, Ing. 033 5559 652 0911701981 zuzana.heckova@trnava-vuc.sk
Gašperová, Mária, Ing. 033 5559 652 maria.gasperova@trnava-vuc.sk
Jurkasová, Jana, Ing. 033 5559 653 jana.jurkasova@trnava-vuc.sk

Odbor právny a sťažností

Meno Funkcia Telefón Email
Bérešová, Lenka, JUDr. poverená riadením odboru 033 5559 272 0911718327 lenka.beresova@trnava-vuc.sk
Henčelová Geregová, Vladimíra, JUDr. 033 5559 263 vladimira.hencelova@trnava-vuc.sk
Konečná, Vanesa 033 5559 270 vanesa.konecna@trnava-vuc.sk
Gottwaldová, Adriána, Mgr. 033 5559 260 adriana.gottwaldova@trnava-vuc.sk
Kubovičová, Anna, JUDr. 033 5559 270 anna.kubovicova@trnava-vuc.sk
Valentová, Zuzana, JUDr. 033 5559 262 zuzana.valentova@trnava-vuc.sk
Slanicayová, Jana, JUDr. 033 5559 273 jana.slanicayova@trnava-vuc.sk

Odbor zdravotníctva

Meno Funkcia Telefón Email
Chalupková, Jana 033 5559 493 0915785091 jana.chalupkova@trnava-vuc.sk
Chrenková, Natália, Mgr. 033 5559 492 natalia.chrenkova@trnava-vuc.sk
Chrvalová, Veronika, JUDr. 033 5559 499 veronika.chrvalova@trnava-vuc.sk
Molnárová, Bianca, Mgr. 033 5559 497 bianca.molnarova@trnava-vuc.sk
Královičová, Daniela 033 5559 495 daniela.kralovicova@trnava-vuc.sk
Magalová, Slávka 033 5559 491 0910421691 slavka.magalova@trnava-vuc.sk
Zdravá župa s.r.o. 033 5559 560 zdravazupa@trnava-vuc.sk
Šmidovičová, Lucia, PhDr., PhD, MPH riaditeľka odboru 033 5559 496 0911126430 lucia.smidovicova@trnava-vuc.sk

SO pre IROP

Meno Funkcia Telefón Email
Morvay, Martin, Ing. 033 5559 713 0903132645 martin.morvay@trnava-vuc.sk
Žitnáková, Michaela, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 700 0910879001 michaela.zitnakova@trnava-vuc.sk

Oddelenie implementácie projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Petrovičová, Veronika, Ing. 033 5559 711 0918620600 veronika.petrovicova@trnava-vuc.sk
Čerevková, Erika, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 712 0905877033 erika.cerevkova@trnava-vuc.sk
Morvay, Michal, Mgr. 033 5559 710 0903195074 michal.morvay@trnava-vuc.sk
Hudecová, Romana, Ing. 033 5559 712 0903115174 romana.hudecova@trnava-vuc.sk
Balážová, Jana, Ing. 033 5559 711 0903107715 jana.balazova@trnava-vuc.sk
Odráška, Ladislav, Mgr. 033 5559 713 0903186135 ladislav.odraska@trnava-vuc.sk

Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania

Meno Funkcia Telefón Email
Osuská, Andrea, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 722 0911897487 andrea.osuska@trnava-vuc.sk
Skýpalová, Jana, JUDr. 033 5559 721 0911159471 jana.skypalova@trnava-vuc.sk
Krupa, Rastislav, Ing. 033 5559 721 0905210099 rastislav.krupa@trnava-vuc.sk
Vražičová, Zuzana, Mgr. 033 5559 721 0903114881 zuzana.vrazicova@trnava-vuc.sk
Neckarová, Soňa, Ing. 033 5559 722 0911 159 473 sona.neckarova@trnava-vuc.sk

Technický sekretariát pre Radu partnerstva

Meno Funkcia Telefón Email
Bartoš, Matúš, Ing. 033 5559 720 0911 368 874 matus.bartos@trnava-vuc.sk

Odbor informatiky

Meno Funkcia Telefón Email
Glemba, Slavomír, Ing. Riaditeľ odboru informatiky 033 5559 330 slavomir.glemba@trnava-vuc.sk
Štrbíková, Mária, Ing. 033 5559 336 0903411237 maria.strbikova@trnava-vuc.sk
Hruška, Matej, Mgr. 033 5559 339 0911497058 matej.hruska@trnava-vuc.sk
Janiš, Samuel 033 5559 332 0903536668 samuel.janis@trnava-vuc.sk
Uváčik, Emanuel, Ing. 033 5559 334 emanuel.uvacik@trnava-vuc.sk
Srna, Andrej 033 5559 335 andrej.srna@trnava-vuc.sk

Kancelária SK 8

Meno Funkcia Telefón Email
Komunikačné 033 5559 180 komunikacne@samospravnekraje.sk
Frimmel, Róbert, PhDr. 033 5559 180 0910514220 robert.frimmel@trnava-vuc.sk
Lukačovič, Matúš, Mgr. riaditeľ 033 5559 180 0903530997 matus.lukacovic@trnava-vuc.sk

Hlavný kontrolór

Meno Funkcia Telefón Email
Farkašová, Beáta, Ing. hlavný kontrolór 033 5559 800 0911091180 beata.farkasova@trnava-vuc.sk

Útvar hlavného kontrolóra

Meno Funkcia Telefón Email
Drozda, Dušan, PhDr. riaditeľ 033 5559 810 0905478097 dusan.drozda@trnava-vuc.sk
Kraicová, Ivana, Mgr. 033 5559 801 0904154323 ivana.kraicova@trnava-vuc.sk

Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov

Meno Funkcia Telefón Email
Jurkovičová, Stanislava, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 820 0905980013 stanislava.jurkovicova@trnava-vuc.sk
Gruberová, Monika, Mgr. 033 5559 820 0902171481 monika.gruberova@trnava-vuc.sk
Rapiová, Patrícia, Mgr. 033 5559 801 0902398126 patricia.rapiova@trnava-vuc.sk

Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecná kontrola

Meno Funkcia Telefón Email
Bazsová, Alena, Mgr. vedúca oddelenia 033 5559 820 0910879004 alena.bazsova@trnava-vuc.sk
Hloben, Juraj, Ing. 033 5559 830 0902128308 juraj.hloben@trnava-vuc.sk
Spišáková, Ildikó, Ing. 033 5559 830 0903034547 ildiko.spisakova@trnava-vuc.sk
Zachar, Vladimír, Ing. 033 5559 830 0911897486 vladimir.zachar@trnava-vuc.sk
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW