Zastúpenie TTSK v Bruseli

Publikované: 10.06.2022 | Naposledy aktualizované 10.06.2022

Cieľom Zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja v Bruseli je reprezentácia kraja na európskej úrovni a vytvorenie priameho kontaktu s centrom diania v Európskej Únii. Prostredníctvom Zastúpenia sa má kraj lepšiu možnosť presadzovať svoje záujmy priamo v Bruseli, ako aj efektívny prístup k informáciám o príležitostiach európskej spolupráce a možnosti čerpania európskych zdrojov. 

Kraj si svojím pôsobením v Bruseli kladie za cieľ posilnenie svojho postavenia pri tvorbe projektov a čerpaní prostriedkov Európskej Únie, najmä vďaka možnosti aktívnej participácie na tvorbe regionálnych politík na európskej úrovni. Aktivity Zastúpenia tiež prispievajú k prezentácii kraja, jeho investičného potenciálu, ako aj k možnostiam spolupráce v oblasti podnikania, inovácií, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW