Výzvy

Publikované: 05.05.2023 | Naposledy aktualizované 01.06.2023

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Interreg SK-CZ 2021 - 2027

vyhlásilo

3 VÝZVY

na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom

INTERREG V-A SK-CZ/2023/1_Klíma

Priorita: Životné prostredie

Špecifický cieľ: 1.1 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

INTERREG V-A SK-CZ/2023/2_Kultúra

Priorita: Kultúra a cestovný ruch

Špecifický cieľ: 2.2 Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie

INTERREG V-A SK-CZ/2023/3_Spolupráca

Priorita: Inštitucionálna spolupráca

Špecifický cieľ: 3.1 Zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch

Typ výziev: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 26. 04. 2023

Dátum uzavretia: 15. 09. 2023

Minimálna výška príspevku z EFRR na projekt50 000 EUR
Maximálna výška príspevku z EFRR na projektbez obmedzení

Oprávnenosť cieľovej skupiny

  • Obyvatelia prihraničného regiónu
  • Návštevníci prihraničného regiónu

Oprávnenosť miesta realizácie projektu

V Slovenskej republiky ide o územie:V Českej republiky ide o územie:
Trnavský krajJuhomoravský kraj
Trenčiansky krajZlínsky kraj
Žilinský krajMoravskosliezsky kraj

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na:

Výzvy

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram