Trainee program

Publikované: 15.03.2022 | Naposledy aktualizované 03.01.2024

Trnavský samosprávny kraj spúšťa tretí ročník plateného stážového a mentoringového programu Mladí na úrade

Cieľom župy je pokračovať v zapájaní mladých ľudí do verejného diania a vo vytváraní príležitostí pre študentov univerzít a vysokých škôl na získanie praxe už počas štúdia. Prihlásiť sa do trainee programu, ktorý bude trvať takmer celý rok 2024, je možné do 12. januára 2024.

V roku 2024 si v rámci Trainee programu budeš môcť vyskúšať prácu na týchto organizačných útvaroch:
Do nového ročníka sa môžu záujemcovia prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adresu ludske.zdroje@trnava-vuc.sk. Pošli nám:
Životopis
Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov
Motivačný list, so zameraním na otázku – Prečo by si mal byť súčasťou Trainee programu?
Čestné prehlásenie o štúdiu

V druhom ročníku absolvovalo tento program sedem študentiek, ktoré naberali pracovné skúsenosti na odboroch a oddeleniach úradu v oblasti verejných politík, financií, ľudských zdrojov, práva a sťažností, prevádzky úradu, nakladania s majetkom, ale aj na odbore komunikácie.

Viac informácií na tel. č. 033/5559353. Program je otvorený pre držiteľov štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, nie však v končiacom ročníku.

Župa študentom ponúka finančnú motiváciu 5 eur za odpracovanú hodinu s tým, že maximálny odpracovaný čas za týždeň je 20 hodín.

Aktuality

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW