Trainee program

Publikované: 15.03.2022 | Naposledy aktualizované 03.11.2023

Odštartovali sme druhý ročník programu "Mladí na úrade"

Po minuloročnom úspešnom premiérovom ročníku trainee programu ´Mladí na úrade´ sme 1.2.2023 odštartovali jeho pokračovanie. O program prejavila záujem päťdesiatka študentov z Bratislavského, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského aj Žilinského kraja.

V priebehu januára prebehli dve kolá pracovných pohovorov, ktoré boli realizované formou assessment centra. V rámci nich mali študenti príležitosť odprezentovať sa. Spomedzi prihlásených záujemcov sme vybrali najúspešnejšiu 8-čku mladých ľudí, pre ktorých sa začína nová etapa na našej župe. Počas takmer ročného cyklu sa zúčastnia sa diania napríklad na odbore financií, komunikácie, ľudských zdrojov, ale napríklad aj na sekretariáte župana. Veríme, že táto skúsenosť im pomôže v budúcej kariére a uľahčí vstup na pracovný trh.

Pracovno-právny vzťah medzi študentmi a trnavskou župou je založený na základe Dohody o brigádnickej práci študentov, čo znamená, že vysokoškoláci majú možnosť odpracovať na úrade maximálne 20 hodín v priebehu jedného týždňa a dohodnutá odmena za vykonanú prácu predstavuje 5 eur za 1 hodinu.

Milí noví kolegovia, vítame Vás v tíme najatraktívnejšieho zamestnávateľa spomedzi samospráv, a držíme vám päste.

Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát spúšťa trainee program "Mladí na úrade".  Vďaka nemu ponúkame vysokoškolákom možnosť získať potrebné skúsenosti a odštartovať tak svoju kariéru.

Počas celoročného cyklu vystriedate rôzne tímy a budete sa podieľať na tvorbe inovatívnych projektov alebo rozvoji spolupráce na európskej úrovni. Prax z prostredia župy pod vedením mentora vám pomôže zorientovať sa vo verejnej správe a možno sa z niektorých z vás stanú  naši kolegovia.

Výcvikový program Trnavského samosprávneho kraja ponúka vysokoškolákom (študentom dennej formy vysokoškolského štúdia, nie končiaceho ročníka) možnosť odštartovať svoju kariéru.

Účelom a nosnou myšlienkou nášho tohto programu je:

  • Poskytnúť možnosti šikovným študentom na získanie pracovných návykov a dôkladné spoznanie Úradu TTSK. Pomoc pri budovaní základov pracovnej kariéry a príležitosť využiť získané vedomosti v praxi.
  • Príležitosť pre Úrad TTSK vychovať si kvalitných spolupracovníkov (napr. z oblastí marketingu, financií, managementu, IT, verejnej správy, personalistiky...), nakoľko ide o premyslené zaučenie potencionálnych nových kolegov tak, aby pochopili ako Úrad TTSK funguje.
  • Skrátenie doby „zaúčania“ v prípade, že sa Úrad TTSK rozhodne po ukončení programu adeptov zamestnať.
  • Príležitosť pre stabilných zamestnancov získať „iný“ pohľad na svoju prácu, pracovné návyky a vlastný prístup k pracovným povinnostiam.

Študenti sa prostredníctvom programu stávajú súčasťou pracovného tímu daného útvaru, pracujú s odborníkmi a expertami na rôznych zaujímavých projektoch a postupne zdolávajú jednu výzvu za druhou.
Župa študentom ponúka finančnú motiváciu 5 eur za odpracovanú hodinu s tým, že maximálny odpraxovaný čas za týždeň je 20 hodín.

Prihláste sa do: 14.12.2022, prostredníctvom mailu ludske.zdroje@trnava-vuc.sk.

Ďalšie informácie vám radi poskytneme aj na telefónnom čísle: 033/55 59 352

Plagát na stiahnutie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram