Vzor Zmluvy o NFP

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 29.07.2022

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s jej prílohami je vypracovaný Centrálnym koordinačným orgánom.

Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

Verzia 11Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku

Archív:

Verzia 1Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)20.4.201520.4.2015
Verzia 2Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)30.11.201530.11.2015
Verzia 3Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)11.2.201611.2.2016
Verzia 4Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)22.12.201722.12.2017
Verzia 5Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)30.4.201830.4.2018
Verzia 5Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) - korigendum 1.6.201830.4.201830.4.2018
Verzia 6Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)31.10.201831.10.2018
Verzia 7Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)29.4.201930.4.2019
Verzia 8Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)31.10.201931.10.2019
Verzia 9Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov30.10.202031.10.2020
Verzia 10Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku možno počas krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe.
Zmeny zmluvy zverejnené Centrálnym koordinačným orgánom alebo Certifikačným orgánom
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW