Referát cezhraničnej spolupráce

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 21.09.2022
  • spolupracuje na vypracovávaní (pripomienkovaní) programových dokumentov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na programovacie obdobia v rámci programov cezhraničnej a teritoriálnej spolupráce, v spolupráci s partnermi a príslušnými ministerstvami, 
  • spolupracuje na rozpracovaní vhodných systémov implementácie programových dokumentov programov cezhraničnej a teritoriálnej spolupráce na úrovni TTSK, 
  • zabezpečuje koordináciu TTSK a európskych zoskupení územnej spolupráce, 
  • spolupracuje s orgánmi verejnej správy a s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi pri implementácii programov cezhraničnej spolupráce, 
  • zabezpečuje implementáciu programov cezhraničnej spolupráce v podmienkach TTSK, 
  • pripravuje a implementuje projekty cezhraničnej spolupráce, 
  • vedie databázu projektových zámerov a projektov OvZP a TTSK. 
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW