Odbor sociálnych vecí

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 02.12.2022

Ing. Blažena Flamíková

riaditeľka odboru

telefón: 033 5559 440
e-mail: blazena.flamikova@trnava-vuc.sk

Odbor sociálnych vecí TTSK uskutočňuje stratégiu a manažment sociálnej starostlivosti na území Trnavského samosprávneho kraja. V rámci svojej činnosti poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým obyvateľom kraja, je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom OvZP, neverejných poskytovateľov soc. služieb a u poskytovateľa, ktorého zriadil iný VÚC.

Odbor sociálnych vecí uskutočňuje svoju činnosť prostredníctvom dvoch oddelení:

Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci

Oddelenie registrácie a financovania sociálnych služieb

Oznamy Odboru sociálnych vecí Úradu TTSK nájdete na elektronickej úradnej tabuli v sekcii "Sociálne služby".

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW