EnglishHungarianSlovakUkrainian

Odbor sociálnych vecí

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 19.04.2022

Odbor sociálnych vecí TTSK uskutočňuje stratégiu a manažment sociálnej starostlivosti na území Trnavského samosprávneho kraja. V rámci svojej činnosti poskytuje základné sociálne poradenstvo všetkým obyvateľom kraja, je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom OvZP, neverejných poskytovateľov soc. služieb a u poskytovateľa, ktorého zriadil iný VÚC. 

Oznamy Odboru sociálnych vecí Úradu TTSK nájdete na elektronickej úradnej tabuli v sekcii "Sociálne služby". 

Kontaktujte 

Odbor sociálnych vecí

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram