EnglishHungarianSlovakUkrainian

Oddelenie účtovníctva

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 25.04.2022

Útvar zabezpečuje komplexné činnosti v oblasti účtovníctva úradu vrátane projektov EŠIF. Zastrešuje evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr a vedie pokladňu úradu kraja.

Úlohou oddelenia je aj výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vypracováva individuálnu účtovnú závierku a finančné výkazy úradu, kontroluje účtovné závierky OvZP a sumarizuje finančné výkazy OvZP a zároveň ich nahráva a kontroluje v systéme štátnej pokladnice.

Sleduje saldokontá a plnenia dodávateľských zmlúv v spolupráci s vecne príslušnými odbormi. Rovnako zabezpečuje platobný styk s bankou a vypracúva daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH, daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb. Ttvorí koncepciu evidencie majetku TTSK.

Kontaktujte 

Oddelenie účtovníctva

phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram