Oddelenie účtovníctva

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 20.03.2024

Útvar zabezpečuje komplexné činnosti v oblasti účtovníctva úradu. Zastrešuje evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr a vedie pokladňu úradu kraja.

Vypracováva individuálnu účtovnú závierku a finančné výkazy úradu, kontroluje účtovné závierky OvZP a sumarizuje finančné výkazy OvZP a zároveň ich nahráva a kontroluje v systéme štátnej pokladnice.

Sleduje saldokontá a plnenia dodávateľských zmlúv v spolupráci s vecne príslušnými odbormi. Rovnako zabezpečuje platobný styk s bankou a vypracúva daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH, daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb. Tvorí koncepciu evidencie majetku TTSK.

Výročné správy

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW