Odbor analýz a verejných politík

Publikované: 23.02.2022 | Naposledy aktualizované 02.12.2022

Mgr. Viktor Maroši

riaditeľ odboru

telefón: 033 5559 190
e-mail: viktor.marosi@trnava-vuc.sk

Vypracúva analytické materiály, informačné správy, prezentácie a iné podkladové materiály za účelom ich využitia pre činnosť úradu alebo zastupiteľstva TTSK.

Identifikuje, analyzuje, vyhodnocuje a zverejňuje dáta z pôsobnosti TTSK za účelom zlepšovania nových verejných politík samosprávy. Navrhuje opatrenia k zvýšeniu miery transparentnosti v činnosti orgánov samosprávneho kraja, úradu a OvZP a predkladá návrhy na zlepšenie.

Podieľa na príprave a aktualizácii strategických a koncepčných dokumentov, investičných zámerov, a na iných prierezových úlohách Úradu TTSK.

Monitoruje rokovania vlády SR a legislatívny proces vlády SR, Národnej rady SR, zastupiteľstiev samosprávnych krajov, miest a obcí v TTSK z pohľadu možného dopadu na TTSK.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW