Oddelenie verejného obstarávania

Publikované: 14.10.2021 | Naposledy aktualizované 13.03.2024

Oddelenie verejného obstarávania zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb pre Úrad TTSK v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na zadávanie zákaziek využíva funkcionality Elektronickej platformy.

Oddelenie verejného obstarávania usmerňuje zamestnancov Úradu TTSK pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou. Metodicky usmerňuje OvZP pri zadávaní zákaziek na výber dodávateľa tovaru, zhotoviteľa stavebných prác a poskytovateľa služieb vo vlastnej kompetencii.

Dôležité odkazy

Zverejňovanie zmlúv do 30.3.2022
https://crz.trnava-vuc.sk/

Zverejňovanie zmlúv od 31.3.2022

https://crz.gov.sk

Prílohy

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW