Oddelenie verejného obstarávania

Publikované: 14.10.2021 | Naposledy aktualizované 19.04.2022

Oddelenie zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov a služieb pre úrad v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov a služieb pre OvZP v stanovenom rozsahu a metodicky ich usmerňuje v procese obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác.

Zabezpečuje obstarávanie prostredníctvom elektronického kontraktačného systému aj realizáciu elektronických aukcií.

Útvar metodicky usmerňuje zamestnancov úradu pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou.

Dôležité odkazy

Zverejňovanie zmlúv do 30.3.2022
https://crz.trnava-vuc.sk/

Zverejňovanie zmlúv od 31.3.2022

https://crz.gov.sk

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW