Kategória kontaktu: Oddelenie verejného obstarávania

Meno Funkcia Telefón Email
Minárová, Michaela, Ing. poverená vedením oddelenia 033 5559 522 0911170149 michaela.minarova@trnava-vuc.sk
Hulín, Peter, Mgr. 033 5559 521 peter.hulin@trnava-vuc.sk
Takáč Markovičová, Michaela, Mgr. 033 5559 522 michaela.takac@trnava-vuc.sk
Princová, Eva, Mgr. 033 5559 521 eva.princova@trnava-vuc.sk
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW