EnglishHungarianSlovakUkrainian

Voľné pracovné miesta - Školstvo

Publikované: 21.06.2022 | Naposledy aktualizované 21.06.2022

1. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

https://spostt.edupage.org/job/

2. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

https://gymsered.edupage.org/text39/

3. Gymnázium Janka Matúšku, Galanta

http://www.gymslga.sk/gymslga/4-O-SKOLE/131-pracovne-miesta

4. SOŠ technická, Piešťany

http://www.sostpn.sk/vone-pracovne-miesta

5. Gymnázium Z. Kodálya s vjm, Galanta

https://kzg.edupage.org/job/

6. Stredná športová škola Jozefa Herdu, Trnava

https://gymbott.edupage.org/job/?

7. SPŠ dopravná, Trnava

https://spsdtt.edupage.org/job/

8. Gymnázium F.V. Sasinka, Skalica

https://gymskalica.edupage.org/job/?

9. Stredná zdravotnícka škola, Skalica

https://szsskalica.edupage.org/job/

10. SOŠ J. Čabelku, Holíč

https://sosholic.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

11. Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda

http://www.gymds.sk/

12. Škola v prírode, Moravský Sv. Ján

http://piesocna.sk/ponuka/pracovne-prilezitosti/

13. Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM – Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajská Streda

https://dunagro.sk/sk/pracovna-ponuka

14. Stredná športová škola s VJM – Középfokú Sportiskola, Dunajská Streda

http://sportsuli.sk/sk/pracovna-ponuka

15. Stredná odborná škola, Hlohovec

http://www.soshlohovec.sk/index.php?id=49

16. Obchodná akadémia, Trnava

https://oakuktt.edupage.org/job/

17. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany

https://www.hastropy.sk/informacie-o-skole/volne-pracovne-miesta/

18. SOŠ stavebná s vjm, Dunajská Streda

http://www.sosstavds.sk/vo-ne-pracovne-miesta.html

19. Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

https://gymmrssam.edupage.org/job/

20. SOŠ obchodu a služieb, Galanta

https://sosoasga.edupage.org/job/

21. Školské hospodárstvo, Piešťany

http://shpn.zupa-tt.sk/

22. SOŠ strojnícka, Skalica

https://sosskalica.edupage.org/text46/

23. Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

https://gymhc.edupage.org/text45/

24. Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

https://gypy.edupage.org/text58/

25. Gymnázium L. Novomeského, Senica

https://sengym.edupage.org/job/

26. Škola v prírode, Dobrá Voda

http://www.svpdobravoda.sk/zverejnovanie-informacii/

27. SOŠ, Holíč

http://www.sosholic.sk/skola/volne-pracovne-miesta

28. SOŠ automobilová, Trnava

https://sosatt.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

29. SOŠ technická Műszaki Szakközépiskola, Dunajská Streda

http://www.sostds.sk/pracovne_miesta.html

30. Obchodná akadémia, Veľký Meder

http://www.oagvm.sk/oask/pracmiesta.htm

31. SOŠ obchodu a služieb, Trnava

https://www.sosos-trnava.sk/oznamy-a-novinky/volne-pracovne-miesta/

32. SOŠ elektrotechnická, Trnava

https://sose-trnava.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

33. Obchodná akadémia, Senica

https://oasenica.edupage.org/job/?

34. Stredná zdravotnícka škola, Trnava

https://szstt.edupage.org/text42/

35. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vŕbové

https://www.gvrbove.sk/sk/o-skole/volne-pracovne-miesta

36. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany

https://sosoasmojmir.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

37. Obchodná akadémia, Sereď

https://oasered.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

38. Stredná odborná škola technická, Galanta

https://sostechga.edupage.org/text14/,

39. Obchodná akadémia, Hlohovec

https://oahlohovec.edupage.org/job/,

40. Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda

http://www.szsds.sk/volne-pracovne-miesta/

41. Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola

http://www.sosds.sk/?p=21&lg=sk,

42. Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Gimnázium

43. Stredná odborná škola technická, Hlohovec

44. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany

https://info-spsepn.edupage.org/a/pracovne-ponuky-1,

45. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

https://szaspn.edupage.org/text20/,

46. Stredná odborná škola, Rakovice

https://sosrakovice.edupage.org/text27/,

47. Stredná odborná škola, Senica

http://sosse.edupage.org/job/,

48. Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely

https://sosegbely.edupage.org/text34/,

49. Stredná priemyselná škola, Trnava

https://spstt.edupage.org/job/,

50. Stredná priemyselná škola D.S. Jurkoviča, Trnava

https://spsstt.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta,

51. Gymnázium Imre Madácha s VJM , Šamorín

https://madach.edupage.org/text24/,

52. Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vŕbové

https://www.gvrbove.sk/sk/o-skole/volne-pracovne-miesta,

53. Gymnázium Jána Hollého, Trnava

https://gymholl.edupage.org/text21/,

54. Jazyková škola, Dunajská Streda

http://jsds.sk/pracovne-miesta/,

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram