Voľné pracovné miesta - Školstvo

Publikované: 21.06.2022 | Naposledy aktualizované 03.08.2022

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

https://spostt.edupage.org/job/

Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

https://gymsered.edupage.org/text39/

Gymnázium Janka Matúšku, Galanta

http://www.gymslga.sk/gymslga/4-O-SKOLE/131-pracovne-miesta

SOŠ technická, Piešťany

http://www.sostpn.sk/vone-pracovne-miesta

Gymnázium Z. Kodálya s vjm, Galanta

https://kzg.edupage.org/job/

Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava – o. z. Stredná športová škola J. Herdu, Trnava

https://gymbott.edupage.org/job/?

SPŠ dopravná, Trnava

https://spsdtt.edupage.org/job/

Gymnázium F.V. Sasinka, Skalica

https://gymskalica.edupage.org/job/?

Stredná zdravotnícka škola, Skalica

https://szsskalica.edupage.org/job/

Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč – o. z. SOŠ technická J. Čabelku, Holíč

https://sosholic.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda

http://www.gymds.sk/

Spojená škola, Námestie sv. Štefana 3, Dunajská Streda – o. z. Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Dunajská Streda

https://dunagro.sk/sk/pracovna-ponuka

Spojená škola, Námestie sv. Štefana 3, Dunajská Streda – o. z. Stredná športová škola s VJM, Dunajská Streda

http://sportsuli.sk/sk/pracovna-ponuka

Stredná odborná škola chemická, Hlohovec

http://www.soshlohovec.sk/index.php?id=49

Obchodná akadémia, Trnava

https://oakuktt.edupage.org/job/

Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany

https://www.hastropy.sk/informacie-o-skole/volne-pracovne-miesta/

Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – o. z. SOŠ stavebná s VJM, Dunajská Streda

http://www.sosstavds.sk/vo-ne-pracovne-miesta.html

Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín

https://gymmrssam.edupage.org/job/

SOŠ obchodu a služieb, Galanta

https://sosoasga.edupage.org/job/

SOŠ strojnícka, Skalica

https://sosskalica.edupage.org/text46/

Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

https://gymhc.edupage.org/text45/

Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

https://gypy.edupage.org/text58/

Gymnázium L. Novomeského, Senica

https://sengym.edupage.org/job/

Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč – o. z. SOŠ dopravy a služieb, Holíč

http://www.sosholic.sk/skola/volne-pracovne-miesta

SOŠ automobilová, Trnava

https://sosatt.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

SOŠ technická Műszaki Szakközépiskola, Dunajská Streda

http://www.sostds.sk/pracovne_miesta.html

Obchodná akadémia, Veľký Meder

http://www.oagvm.sk/wpsk/?page_id=2508

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

https://www.sosos-trnava.sk/oznamy-a-novinky/volne-pracovne-miesta/

SOŠ elektrotechnická, Trnava

https://sose-trnava.edupage.org/job/

Obchodná akadémia, Senica

https://oasenica.edupage.org/job/?

Stredná zdravotnícka škola, Trnava

https://szstt.edupage.org/text42/

Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vŕbové

https://www.gvrbove.sk/sk/o-skole/volne-pracovne-miesta

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany

https://sosoasmojmir.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

Obchodná akadémia, Sereď

https://oasered.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

Stredná odborná škola technická, Galanta

https://sostechga.edupage.org/text14/

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda

http://www.szsds.sk/volne-pracovne-miesta/

Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – o. z. SOŠ informatiky a služieb s VJM, Dunajská Streda

http://www.sosds.sk/?p=21&lg=sk,

Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Gimnázium

https://vagdsz.edupage.org/

Stredná odborná škola technická, Hlohovec

https://sosthc.edupage.org/text19/

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany

https://info-spsepn.edupage.org/a/pracovne-ponuky-1,

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice – o. z. SOŠ záhradnícka, Piešťany

https://szaspn.edupage.org/text20/

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice – o. z. SOŠ regionálneho rozvoja, Rakovice

https://sosrakovice.edupage.org/text27/

SOŠ podnikania v remeslách a službách, Senica

http://sosse.edupage.org/job/,

Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely

https://sosegbely.edupage.org/text34/

Stredná priemyselná škola technická, Trnava

https://spstt.edupage.org/job/

Stredná priemyselná škola D.S. Jurkoviča, Trnava

https://spsstt.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta,

Gymnázium Imre Madácha s VJM , Šamorín

https://madach.edupage.org/text24/

Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

https://www.gvrbove.sk/sk/o-skole/volne-pracovne-miesta

Gymnázium Jána Hollého, Trnava

https://gymholl.edupage.org/job/

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW