EnglishHungarianSlovakUkrainian

Spojené voľby 2022

Publikované: 27.06.2022 | Naposledy aktualizované 22.07.2022

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7. do 20. hodiny. Termín konania dňa 6. júna 2022 vyhlásil predseda Národnej rady SR na sobotu  29. október 2022. 

Podávanie kandidátnych listín

V súlade s § 139 a § 144 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov politická strana alebo koalícia politických strán prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú na to písomne splnomocnil, doručia kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva a pre voľby predsedu samosprávneho kraja najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, t. j. do 30. augusta 2022 zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. Kandidátnu listinu je potrebné doručiť v listinnej forme aj elektronickej forme (na elektronickom nosiči, napr. USB kľúč) v textovom editore.

Delegovanie člena a náhradníka do Volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja a do obvodných volebných komisií:

  • do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja do 30. augusta 2022 - Delegovanie člena volebnej komisie samosprávneho kraja
  • do obvodnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode do 22. septembra 2022 - Delegovanie člena do obvodnej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodnej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou politických strán môžete doručiť aj elektronicky na: volby@trnava-vuc.sk

Preberanie kandidátnych listín na Úrade TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava:

pondelok – piatok: od 9.00 hodiny – 11.00 hodiny, od 13.00 hodiny – 15.00 hodiny

30. augusta 2022: od 9.00 hodiny do 24.00 hodiny (upozorňujeme, že 29.08.2022 je štátny sviatok)

V záujme bezproblémovej administrácie preberania kandidátnych listín odporúčame nás vopred kontaktovať:

Zapisovateľka Volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja:

JUDr. Zuzana Valentová

Email: zuzana.valentova@trnava-vuc.sk

Telefón: 033/5559 262

Koordinátor volieb za Trnavský samosprávny kraj:

Mgr. Ján Raclavský

Email: jan.raclavsky@trnava-vuc.sk

Telefón: 033/5559 254

Dôležité odkazy

InformáciaOdkaz
Informácie pre voliča https://www.minv.sk/?selfgov22-info10
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície https://www.minv.sk/?selfgov22-info20
Informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení voliebhttps://www.minv.sk/?volby-selfgov2
Informácie pre nezávislých kandidátov https://www.minv.sk/?selfgov22-info30
Volebná kampaň https://www.minv.sk/?selfgov22--kampan
Tlačivá a vzory https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory
Financovanie volieb https://www.minv.sk/?selfgov22-finance
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán https://www.minv.sk/?statnakomisia
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-180
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-181

Prílohy

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram