EnglishHungarianSlovakUkrainian

Databáza

Publikované: 06.04.2019 | Naposledy aktualizované 03.05.2022


Regionálne poradenské centrum SK-CZ poskytuje možnosť spájania projektových zámerov alebo projektových partnerstiev v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ. Cieľom projektov cezhraničnej spolupráce je riešenie spoločných problémov a tém, pričom cezhraničný rozmer projektu má prispieť k napĺňaniu spoločných cieľov.

Potenciálny partner

Tematické zameranie

Predpokladaná výška rozpočtu

Požiadavky na partnera

Poznámka

Obec Žďár

3 - Rozvoj miestnych iniciatív
2- Kvalitné životné prostredie

40 000

Projekt je zameraný na voľnočasové aktivity, podporu cestovného ruchu, semináre, revitalizácie. Ide hlavne o vytvorenie zázemia pre voľnočasové aktivity záujmových združení v obci, vybudovanie náučných chodníkov v katastrálnom území obce...

Aktivity: semináre, podpora cestovného ruchu v obci, vybudovanie náučných chodníkov

 

Spoločná databáza hľadajúcich partnera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram