Oddelenie implementácie projektov

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 19.05.2022

Útvar poskytuje poradenstvo pri príprave projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Realizuje prijímanie a registráciu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z územia Trnavského samosprávneho kraja, administratívne overuje, odborne hodnotí a vyberá žiadosti o NFP a s tým súvisiace administratívne úkony.

Úlohou oddelenia je aj zabezpečenie implementácie projektov v území kraja, monitoring projektov a ich udržateľnosť. Zodpovedá za výkon administratívnej finančnej kontroly projektov a finančnej kontroly. 

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW